Franck nagradna igra: Dva Franck café cappuccina za wellness užitak!

In November 1, 2016
 • Dobitnici

  Nagrada: Wellness vikend u hotelu Milenij u Opatiji za dvije osobe

  Dobitnik: Zdravko Sabolić, Lukač

   

  Nagrada: Müller poklon bon vrijednosti 200,00 kuna

  Dobitnici:  Vedrana Katanić, Zaprešić

  Ana Plic Cazin, Donja Bistra

  Anica Mirosavljević, Zagreb

  Dragica Jurić, Daruvar

  Ivana Kuna, Zaprešić

  Ana Marinić, Zagreb

  Juraj Gršetić, Velika Gorica

  Ivana Karlović, Donja Lomnica

  Slavko Holek, Koprivnica

  Ljiljana Josipović, Đurđevac

  Milan Bošnjak, Đakovo

  Mario Violić, Zagreb

  Zdravko Mirosavljević, Slavonski Brod

  Katarina Grabar, Našice

  Marijana Perković, Dugo Selo

  Danijela Duić, Zagreb

  Andreja Matak, Bjelovar

  Matija Vincelj, Zagreb

  Narcisa Košutić Smiljanić, Koprivnica

  Iva Pongrac, Koprivnica

   

  Nagrada: Franck poklon paket

  Dobitnici: Slavica Bek, Čepin

  Sandra Baci, Koprivnica

  Sabina Beniković, Osijek

  Janja Žugaj, Sela

  Marina Čičak, Dugo Selo

  Ljiljana Petrinović, Split

  Jasna Andrišević Bittner, Zagreb

  Božidar Podrug, Dicmo

  Dražen Matak, Bjelovar

  Sanja Stojačić, Vinkovci

  Mirela Ciganović, Bjelovar

  Gabriela Hodak, Zagreb

  Maja Matko, Karlovac

  Suzana Petek, Čakovec

  Ana Lesković, Gornja Stubica

  Maja Delač, Karlovac

  Marija Dujić, Zadar

  Natalija Zdilar, Osijek

  Nela Bogadi, Koprivnica

  Josipa Marić, Kaptol

  Jadranka Mulković, Zagreb

  Marta Dananić, Sveti Ivan Zelina

  Nevenka Strahija, Donji Kraljevec

  Sandra Štark Mihaljić, Bizovac

  Mirela Bece Kovačić, Sisak

  Branka Košutić, Koprivnica

  Ivana Sokolović, Zagreb

  Marina Ključar, Novi Zagreb

  Nada Petak, Vrbovec

  Jakov Zekanović, Ražanac

 • Pravila

  Na temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10) Franck d.d., Vodovodna 20, 10000 Zagreb, OIB 07676693758, donosi sljedeća:

   

  PRAVILA NAGRADNE IGRE

  „Dva Franck café cappuccina za wellness užitak!’’

   

  Članak 1. Priređivač

  Priređivač nagradne igre je Franck d.d., Vodovodna 20, 10000 Zagreb, OIB 07676693758. Tehničku podršku u provedbi nagradne igre pruža Mobitel Media d.o.o., Šoštarićeva 10, 10000 Zagreb, OIB 84873605417.

   

  Članak 2. Trajanje nagradne igre

  Nagradna igra se provodi od 1. studenog 2016. godine do 30. studenog 2016. godine na svim maloprodajnim mjestima trgovačkog lanca Müller.

   

  Članak 3. Svrha nagradne igre

  Nagradna igra priređuje se u cilju promidžbe Priređivača i unapređenja prodaje.

  Nagradna igra obuhvaća sljedeće proizvode iz asortimana Franck Café cappuccino: Franck Café cappuccino kokos i bijela čokolada (185g), Franck Café cappuccino Bananaccino (200g), Franck Café cappuccino Jagodaccino (200g), Franck Café cappuccino Classic (140g), Franck Café cappuccino čokolada (180g), Franck Café cappuccino jaffa (180g), Franck Café cappuccino irish cream (200g), Franck Café cappuccino vanilija (180g).

   

  Članak 4. Način sudjelovanja u nagradnoj igri

  U nagradnoj igri mogu sudjelovati sve fizičke osobe koje za vrijeme trajanja nagradne igre na bilo kojem maloprodajnom mjestu trgovačkog lanca Müller na istom računu kupe bilo koja 2 pakiranja Franck Café cappuccina navedena u Članku 3. ovih Pravila. Broj računa potrebno je prijaviti:

  slanjem SMS poruke sadržaja:

  FRANCK, broj računa, ime i prezime, adresa (ulica, poštanski broj i mjesto) na broj 60221. Cijena SMS poruke je 2,40 kn, PDV uključen.

  ili

  ispunjavanjem obrasca na Internet stranici franck.eu (potrebno je upisati broj računa, ime i prezime, adresu i kontakt broj mobitela/telefona).

  Originalni račun, kao dokaz o kupovini, potrebno je sačuvati do kraja nagradne igre te predočiti pri podizanju nagrade. Svaki sudionik može sudjelovati u nagradnoj igri neograničen broj puta s različitim brojevima računa. Svaki pojedini račun može biti iskorišten samo jedanput. U slučaju da račun s istim brojem bude ponovno poslan od strane iste ili druge osobe ta će prijava biti proglašena nevažećom.

   

  Članak 5. Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri

  U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici tvrtke Franck d.d., zaposlenici tvrtke Mobitel Media d.o.o., kao ni članovi njihove uže obitelji.

   

  Članak 6. Nagradni fond

  Nagradni fond sastoji se od:

  1. nagrada: Wellness vikend u hotelu Milenij u Opatiji za dvije osobe u vrijednosti 3.600,00 kuna, PDV uključen (1 dobitnik)*

  2. nagrada: Müller poklon bon vrijednosti 200,00 kuna, PDV uključen (20 dobitnika)

  3. nagrada: Franck poklon paket vrijednosti 120,00 kuna, PDV uključen (30 dobitnika)

  *nagradu je moguće iskoristiti u turističkoj agenciji Exclusive Croatia d.o.o. u razdoblju od 2. travnja do 4. svibnja 2017.

  Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 11.200,00 kuna. Priređivač se obvezuje uplatiti 5% ukupne vrijednosti nagradnog fonda u korist Crvenog križa Republike Hrvatske.

   

  Članak 7. Izvlačenje i objava dobitnika

  Izvlačenje dobitnika održat će se 1. prosinca 2016. godine u sjedištu Priređivača uz prisustvo tročlane komisije te će se o tijeku izvlačenja voditi zapisnik. Dobitnici će biti izvučeni putem računalne aplikacije, metodom slučajnog odabira između svih zaprimljenih prijava.

  Imena svih dobitnika bit će objavljena u roku od 8 dana od izvlačenja na Internet stranici www.franck.eu

   

  Članak 8. Preuzimanje nagrada

  Komisija će provjeriti je li dobitnik sudjelovao u nagradnoj igri sukladno ovim pravilima. U slučaju da se njegova prijava proglasi nevažećom nagrada će biti podijeljena sljedećem izvučenom sudioniku koji ima pravo na nagradu.

  Nagrada se ne može zamijeniti za novac. Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Priređivača nagradne igre prema dobitniku. Dobitnici će o dobitku biti obaviješteni u roku od 8 dana od izvlačenja. Dobitnici moraju preuzeti nagradu u roku od 30 dana od dana primitka obavijesti o dobivenoj nagradi, uz predočenje identifikacijske isprave.

  Ako dobitnici nagrade ne podignu u tom roku, bit će ponovno obaviješteni i nagrade će moći podignuti u roku od 15 dana od dana primitka dodatne obavijesti. Ako dobitnik nije u mogućnosti osobno preuzeti svoju nagradu može je preuzeti od dobitnika ovlaštena osoba, također uz predočenje identifikacijske isprave. Ako je dobitnik maloljetna osoba, nagradu mogu, uz predloženu odgovarajuću dokumentaciju u njegovo ime preuzeti njegovi roditelji ili skrbnici. Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri sudionici se slažu da, ako postanu dobitnici nagrada, njihove osobne podatke: ime i prezime, adresu, sliku i slično Priređivač može koristiti u promocijske svrhe bez naknade i prethodne suglasnosti dobitnika te da se oni mogu objaviti u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.

  U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika. S nagradama koje ne budu realizirane postupit će se u skladu sa Zakonom o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10).

   

  Članak 9. Ostale odredbe

  Priređivač ne odgovara za nepotpune i neispravne prijave. Priređivač i osobe koje sudjeluju u provođenju nagradne igre ne odgovaraju za moguću štetu, koja bi mogla proizlaziti iz nagrada ili pogodnosti.

  Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni na Internet stranici www.franck.eu. Priređivač u tom slučaju sudionicima ne odgovara za moguću štetu.

  Odluka Priređivača o svim pitanjima vezanim uz nagradnu igru odnosno primjenu ovih pravila konačna je i obvezuje sve sudionike.

   

  Članak 10. Objava pravila

  Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija bit će objavljena na Internet stranici www.franck.eu prije početka nagradne igre.

   

  Članak 11. Korištenje osobnih podataka

  Sudionici u nagradnoj igri sudjelovanjem, odnosno slanjem SMS poruke ili upisom podataka na Internet stranici, očituju svoje prihvaćanje ovih Pravila te bez daljnjeg pitanja i odobrenja ovlašćuju Franck d.d. da prikuplja i obrađuje navedene osobne podatke u svrhu provođenja nagradne igre i vlastitih marketinških aktivnosti. Sudionik u bilo kojem trenutku može zatražiti odjavu od primanja ovakvih obavijesti.

  Franck d.d. će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi osigurao da se osobni podaci sudionika u nagradnoj igri obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim zakonodavstvom.

   

  Članak 12. Rješavanje pritužbi i valjanost pravila

  Sve pritužbe i reklamacije rješava Priređivač. U slučaju osnovanih pritužbi Priređivač se obvezuje u što kraćem vremenu ispraviti nedostatke i o tome obavijestiti sudionika odnosno ako je to potrebno i ostale sudionike.

  U slučaju spora između Priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

   

  Rješenje Ministarstva financija:

  KLASA: UP/I-460-02/16-01/675

  URBROJ: 513-07-21-01/16-3

  Zagreb, 19. listopada 2016.