Biobaza nagradna igra: Biobaza & Croski team vode te u St. Moritz

In December 1, 2016
 • Dobitnici

 • Pravila

  Temeljem članka 69. Zakona o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14, 143/14) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10) Magdis d.o.o., Augusta Šenoe 37, HR – 10430 Sv. Nedjelja, OIB 67546850528, donosi sljedeća:

   

  PRAVILA NAGRADNE IGRE

  „BIOBAZA & CRO SKI TEAM VODE TE U ST. MORITZ“

   

  Članak 1. Priređivač

  Priređivač nagradne igre je Magdis d.o.o., Augusta Šenoe 37, HR – 10430 Sv. Nedjelja, OIB 67546850528. Tehničku podršku u provedbi nagradne igre pruža Mobitel Media d.o.o., Šoštarićeva 10, 10000 Zagreb, OIB 84873605417.

   

  Članak 2. Trajanje nagradne igre

  Nagradna igra se provodi od 1. prosinca 2016. do 5. veljače 2017. u svim dm prodavaonicama  na području Republike Hrvatske. Nagradna igra se provodi u 4 kruga:

  1. krug: od 1.12.2016. do 14.12.2016.

  2. krug: od 15.12.2016. do 29.12.2016.

  3. krug: od 30.12.2016. do 15.1.2017.

  4. krug: od 16.1.2017. do 5.2.2017.

   

  Članak 3. Svrha nagradne igre

  Nagradna igra se priređuje u cilju promidžbe Priređivača.

   

  Članak 4. Način sudjelovanja u nagradnoj igri

  Za sudjelovanje u nagradnoj igri potrebno je u vrijeme trajanja nagradne igre kupiti bilo koji Biobaza & Cro-Ski proizvod u bilo kojoj dm prodavaonici i prijaviti broj računa slanjem SMS poruke sadržaja:

  BIOBAZA, broj računa, ime i prezime, adresa (ulica, mjesto i poštanski broj) na broj 60221. Cijena SMS poruke je 2,40 kn, PDV uključen.

  Originalni račun, kao dokaz o kupovini, potrebno je sačuvati do kraja nagradne igre te isti na zahtjev Priređivača predočiti pri podizanju nagrade. Svaki sudionik može sudjelovati u nagradnoj igri neograničen broj puta s različitim brojevima računa. Svaki pojedini račun može biti iskorišten samo jedanput. U slučaju da račun s istim brojem bude ponovno poslan od strane iste ili druge osobe (s istog ili drugog broja mobilnog telefona) ta će prijava biti proglašena nevažećom.

   

  Članak 5. Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri

  U nagradnoj igri imaju pravo sudjelovati svi potrošači koji udovoljavaju uvjetu iz članka 4., osim zaposlenika tvrtki Magdis d.o.o., Bododo media d.o.o. i Mobitel Media d.o.o., dm-drogerie markt Hrvatska, zaposlenici i članovi Hrvatskog skijaškog saveza, kao i članova njihovih užih obitelji.

   

  Članak 6. Nagradni fond

  Nagradni fond sastoji se od:

  1. krug

  • 1 x PLATINUM paket za Vip Snow Queen Trophy (ženska utrka za 2 osobe)
  • 1 x komplet jakna i hlače Cro Ski tima
  • 4 x traka za glavu Cro Ski tima
  • 10 x Biobaza & Cro Ski paket kozmetike
  • 14 x Biobaza sunčane naočale + Liquid Ski krema za ruke

  2. krug

  • 1 x PLATINUM paket za Vip Snow Queen Trophy – (muška utrka za 2 osobe)
  • 1 x komplet jakna i hlače Cro Ski tima
  • 4 x traka za glavu Cro Ski tima
  • 10 x Biobaza & Cro Ski paket kozmetike
  • 14 x Biobaza sunčane naočale + Liquid Ski krema za ruke

  3. krug

  • 1 x komplet jakna i hlače Cro Ski tima
  • 4 x traka za glavu Cro Ski tima
  • 10 x Biobaza & Cro Ski paket kozmetike
  • 15 x Biobaza sunčane naočale + Liquid Ski krema za ruke

  4. krug

  • 1 x put u St. Moritz i prisustvovanje utrkama Svjetskog kupa (19.02.)*
  • 2 x Fischer skije Cro Ski tima
  • 10 x Biobaza & Cro Ski paket kozmetike
  • 17 x Biobaza sunčane naočale + Liquid Ski krema za ruke

  * nagrada uključuje: putne troškove, smještaj (2 noćenja u dvokrevetnoj sobi), 2 karte za utrke, dvodnevni ski pass

  Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 50.000,00 kuna (PDV uključen). Priređivač se obvezuje uplatiti 5% ukupne vrijednosti nagradnog fonda u korist Crvenog križa Republike Hrvatske.

   

  Članak 7. Izvlačenje i objava dobitnika

  Izvlačenje dobitnika održavat će se u prostorijama Priređivača prema sljedećem rasporedu:

  1. krug

  15.prosinca 2016. – za sve prijave od 1. prosinca 2016. do 14. prosinca 2016. (30 dobitnika)

  2. krug

  30. prosinca 2016. – za sve prijave od 15. prosinca 2016. do 29. prosinca 2016. (30 dobitnika)

  3. krug

  16. siječnja 2017. – za sve prijave od 30. prosinca 2016. do 15. siječnja 2017. (30 dobitnika)

  4. krug

  6. veljače 2017. – za sve prijave od 1. prosinca 2016. do 5. veljače 2017. (30 dobitnika)

  Izvlačenje dobitnika nadzirat će tročlana komisija te će se o tijeku izvlačenja voditi zapisnik. Komisija će provjeriti je li dobitnik sudjelovao u nagradnoj igri sukladno ovim Pravilima. U slučaju da se njegova prijava proglasi nevažećom, nagrada će biti podijeljena sljedećem izvučenom sudioniku koji ima pravo na nagradu.

  Imena svih dobitnika bit će objavljena u roku od 8 dana od izvlačenja na Internet stranici www.biobaza.com i Facebook stranici Biobaza – prirodna kozmetika.

   

  Članak 8. Preuzimanje nagrada

  Nagrada se ne može zamijeniti za novac. Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Priređivača nagradne igre prema dobitniku. Dobitnici će o dobitku biti obaviješteni u roku od 8 dana od izvlačenja. Dobitnici moraju preuzeti nagradu u roku od 30 dana od dana primitka obavijesti o dobivenoj nagradi, uz predočenje identifikacijske isprave.

  Ako dobitnici nagrade ne podignu u tom roku, bit će ponovno obaviješteni i nagrade će moći podignuti u roku od 15 dana od dana primitka dodatne obavijesti. Ako dobitnik nije u mogućnosti osobno preuzeti svoju nagradu može je preuzeti od strane dobitnika ovlaštena osoba, također uz predočenje identifikacijske isprave. Ako je dobitnik maloljetna osoba, nagradu mogu, uz predloženu odgovarajuću dokumentaciju, u njegovo ime preuzeti njegovi roditelji ili skrbnici. Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri sudionici se slažu da, ako postanu dobitnici nagrada, njihove osobne podatke: ime i prezime, adresu, sliku i slično, Priređivač može koristiti u promocijske svrhe bez naknade i prethodne suglasnosti dobitnika te da se oni mogu objaviti u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu. Sudionici u bilo kojem trenutku mogu zatražiti prestanak obrade njihovih osobnih podataka.

  U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika. S nagradama koje ne budu realizirane postupit će se u skladu sa Zakonom o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14, 143/14) i Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10).

   

  Članak 9. Ostale odredbe

  Priređivač ne odgovara za nepotpune i neispravne prijave. Priređivač i osobe koje sudjeluju u provođenju nagradne igre ne odgovaraju za moguću štetu, koja bi mogla proizlaziti iz nagrada ili pogodnosti.

  Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni na Internet stranici www.biobaza.com i Facebook stranici Biobaza – prirodna kozmetika. Priređivač u tom slučaju sudionicima ne odgovara za moguću štetu.

  Odluka Priređivača o svim pitanjima vezanim uz nagradnu igru odnosno primjenu ovih Pravila konačna je i obvezuje sve sudionike.

   

  Članak 10. Objava pravila

  Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija bit će objavljena na Internet stranici www.biobaza.com i Facebook stranici Biobaza – prirodna kozmetika prije početka nagradne igre.

   

  Članak 11. Korištenje osobnih podataka

  Sudionici u nagradnoj igri sudjelovanjem, odnosno slanjem SMS poruke, očituju svoje prihvaćanje ovih Pravila te bez daljnjeg pitanja i odobrenja ovlašćuju Priređivača da prikuplja i obrađuje navedene osobne podatke u svrhu provođenja nagradne igre i vlastitih marketinških aktivnosti. Sudionik u bilo kojem trenutku može zatražiti odjavu od primanja ovakvih obavijesti.

  Priređivač će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi osigurao da se osobni podaci sudionika u nagradnoj igri obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim zakonodavstvom.

   

  Članak 12. Rješavanje pritužbi i valjanost pravila

  Sve pritužbe i reklamacije rješava Priređivač. U slučaju osnovanih pritužbi Priređivač se obvezuje u što kraćem vremenu ispraviti nedostatke i o tome obavijestiti sudionika odnosno ako je to potrebno i ostale sudionike.

  U slučaju spora između Priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.