Bulk SMS je slanje velikog broja SMS poruka odjednom, koje mogu biti promotivnog ili informativnog karaktera. Jedan od najčešćih oblika bulk SMS-a su poruke koje banke šalju svojim klijentima (informacije o stanju računa i ostalih usluga).

Umjesto broja s kojeg je poruka poslana može biti prikazama riječ od 11 alfanumeričkih znakova koju nazivamo senderID. Tako je moguće da primatelj poruke i prije otvaranja zna o čemu je riječ, a tvrtke mogu i na ovaj način promovirati sebe, svoj proizvod ili uslugu.

Ako šaljete bulk SMS poruke jako je važno da imate pouzdanog partnera koji pazi da se poruke pravovremeno i pouzdano isporučuju prema svim teleoperaterima.

Za ovu uslugu imamo globalnu pokrivenost, a posebnu pažnju posvećujemo slanju SMS poruka u Hrvatskoj i zemljama iz regije, kako bi isporuka poruka bila što kvalitetnija.

sms

Slanje promotivnih poruka možemo u potpunosti odraditi za Vas – obrada podataka iz baze, osmišljavanje kreativnog teksta, slanje poruka i izvještaj. Postoji i opcija potpune automatizacije slanja, na način da svaki zahtjev za slanje poruke dolazi direktno iz Vašeg računalnog sustava.

Putem bulk SMS poruka možete slati:

  • informacije o popustima i akcijama
  • informacije o novim proizvodima i promocijama
  • rođendanske i novogodišnje čestitke
  • podsjetnike i servisne informacije