Hell Energy nagradna igra

Hell Energy Drink nagradna igra – Osvoji Hell nagrade za ljeto puno energije

In July 11, 2017
 • Dobitnici

  U nastavku saznajte tko su dobitnici Hell nagradne igre u Sparu i Intersparu. Dobitnicima će nagrade biti poslane na kućnu adresu. Čestitamo!

   

  Nagrada: Mountain bike CUBE AIM SL RED´N´BLACK 18

  Dobitnici:

  Milica Vrabelj, Koprivnica
  Kristina Marušić, Metković

  Nagrada: Samsung SM-G950F Galaxy S8 64GB

  Dobitnici:

  Slavica Sertić, Đakovo
  Mario Bogdan, Split
  Milorad Košutić, Koprivnica

  Nagrada: PlayStation 4 500 Gb Slim D Chassis Black

  Dobitnici:

  Mario Violić, Zagreb
  Marko Gašparac, Cerje
  Antonio Talaja, Osijek
  Andreja Ljevar, Sisak

  Nagrada: Interspar poklon bon vrijednosti 500,00 kuna

  Dobitnici:

  Mara Mrkonjić, Split
  Ksenija Vincelj, Pregrada
  Miroslav Jovanović, Split
  Nedjeljka Jelača, Split
  Marina Ljubica, Okrug Gornji
  Zdenko Knezić, Oroslavje
  Ksenija Cajzek, Varaždin
  Boris Klepo, Karlovac
  Vjekoslav Jurak, Zagreb
  Dorothea Tomić, Zagreb

  Nagrada: 10 paketa Hell Energy Drink

  Dobitnici:

  Danijel Dreven, Varaždin
  Ilija Barbarić, Osijek
  Irena Pozder, Vidovec
  Anita Ivanković, Osijek
  Jasna Bukvić, Lukač

 • Pravila

  Na temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10) Hell Energy Adria d.o.o., Republike Austrije 36, 10 000 Zagreb, OIB 36901849921, donosi sljedeća:

  PRAVILA NAGRADNE IGRE

  „Osvoji Hell nagrade za ljeto puno energije“

  Članak 1. Priređivač

  Priređivač nagradne igre je Hell Energy Adria d.o.o., Republike Austrije 36, 10 000 Zagreb, OIB 36901849921. Tehničku podršku u provedbi nagradne igre pruža Mobitel Media d.o.o., Šoštarićeva 10, 10000 Zagreb, OIB 84873605417.

  Članak 2. Trajanje nagradne igre

  Nagradna igra se provodi od 1. srpnja 2017. do 31. kolovoza 2017. na prodajnim mjestima Spara i Interspara na području Republike Hrvatske.

  Članak 3. Svrha nagradne igre

  Nagradna igra priređuje se u cilju promidžbe Priređivača i unapređenja prodaje.

  Članak 4. Način sudjelovanja u nagradnoj igri

  U nagradnoj igri mogu sudjelovati sve fizičke osobe koje za vrijeme trajanja nagradne igre u Interspar i Spar prodavaonicama kupe najmanje dva Hell Energy Drinka bilo kojeg okusa na istom računu ili jedno promotivno pakiranje, 4 pack, bilo kojeg okusa. Broj računa potrebno je prijaviti slanjem SMS poruke sadržaja: HELL, broj računa, ime i prezime, adresa (ulica, poštanski broj i mjesto) na broj 60221. Cijena SMS poruke je 2,40 kn, PDV uključen.

  Originalni račun, kao dokaz o kupovini, potrebno je sačuvati do kraja nagradne igre te predočiti pri podizanju nagrade. Svaki sudionik može sudjelovati u nagradnoj igri neograničen broj puta s različitim brojevima računa. Svaki pojedini račun može biti iskorišten samo jedanput. U slučaju da račun s istim brojem bude ponovno poslan od strane iste ili druge osobe ta će prijava biti proglašena nevažećom.

  Duljina SMS poruke ograničena je na 160, odnosno 70 znakova u slučaju korištenja dijakritičkih znakova (npr. č, ć, š, ž, đ). Poruka čija duljina prelazi navedena ograničenja, prelazi u drugu poruku te će kao takva biti naplaćena od strane mobilnog operatera. Zbog navedenoga, preporuka je ne koristiti posebne znakove u tekstu SMS poruke.

  Članak 5. Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri

  U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici tvrtke Hell Energy Adria d.o.o. i zaposlenici tvrtke Mobitel Media d.o.o., kao ni članovi njihove uže obitelji.

  Članak 6. Nagradni fond

  Nagradni fond sastoji se od:

  • 2 x Mountain bike CUBE AIM SL RED´N´BLACK 18, pojedinačne vrijednosti 4.099,00 kn
  • 3 x Samsung SM-G950F Galaxy S8 64GB, pojedinačne vrijednosti 4.879,20 kn
  • 4 x PlayStation 4, 500 Gb Slim D Chassis Black, pojedinačne vrijednosti 1.799,28 kn
  • 10 x Interspar poklon bonova, pojedinačne vrijednosti 500,00 kuna
  • 5 x 10 paketa Hell energy drink, pojedinačne vrijednosti 1.017,00 kn

  Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 40.117,72 kuna. Priređivač se obvezuje uplatiti 5% ukupne vrijednosti nagradnog fonda u korist Crvenog križa Republike Hrvatske.

  Članak 7. Izvlačenje i objava dobitnika

  Izvlačenje dobitnika održat će se 4. rujna 2017. u prostorijama Priređivača uz prisustvo tročlane komisije. Dobitnici će biti izvučeni putem računalne aplikacije, metodom slučajnog odabira između svih zaprimljenih prijava.

  Komisija će provjeriti je li dobitnik sudjelovao u nagradnoj igri sukladno ovim Pravilima. U slučaju da se njegova prijava proglasi nevažećom, nagrada će biti podijeljena sljedećem izvučenom sudioniku koji ima pravo na nagradu.

  Imena svih dobitnika bit će objavljena u roku od 8 dana od izvlačenja na Facebook Fan stranici https://hr-hr.facebook.com/HELL-ENERGY-1041019255914245/.

  Članak 8. Preuzimanje nagrada

  Nagrada se ne može zamijeniti za novac. Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Priređivača nagradne igre prema dobitniku. Dobitnici će o dobitku biti obaviješteni u roku od 8 dana od izvlačenja. Dobitnici moraju preuzeti nagradu u roku od 30 dana od dana primitka obavijesti o dobivenoj nagradi, uz predočenje identifikacijske isprave.

  Ako dobitnici nagrade ne podignu u tom roku, bit će ponovno obaviješteni i nagrade će moći podignuti u roku od 15 dana od dana primitka dodatne obavijesti. Ako dobitnik nije u mogućnosti osobno preuzeti svoju nagradu može je preuzeti od dobitnika ovlaštena osoba, također uz predočenje identifikacijske isprave. Ako je dobitnik maloljetna osoba, nagradu mogu, uz predloženu odgovarajuću dokumentaciju u njegovo ime preuzeti njegovi roditelji ili skrbnici. Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri sudionici se slažu da, ako postanu dobitnici nagrada, njihove osobne podatke: ime i prezime, adresu, sliku i slično Priređivač može koristiti u promocijske svrhe bez naknade i prethodne suglasnosti dobitnika te da se oni mogu objaviti u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.

  U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika. S nagradama koje ne budu realizirane postupit će se u skladu sa Zakonom o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10).

  Članak 9. Ostale odredbe

  Priređivač ne odgovara za nepotpune i neispravne prijave. Priređivač i osobe koje sudjeluju u provođenju nagradne igre ne odgovaraju za moguću štetu, koja bi mogla proizlaziti iz nagrada ili pogodnosti.

  Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni na Facebook Fun stranici https://hr-hr.facebook.com/HELL-ENERGY-1041019255914245/. Priređivač u tom slučaju sudionicima ne odgovara za moguću štetu.

  Odluka Priređivača o svim pitanjima vezanim uz nagradnu igru odnosno primjenu ovih pravila konačna je i obvezuje sve sudionike.

  Članak 10. Objava pravila

  Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija bit će objavljena na Facebook Fun stranici https://hr-hr.facebook.com/HELL-ENERGY-1041019255914245/ prije početka nagradne igre.

  Članak 11. Korištenje osobnih podataka

  Sudionici u nagradnoj igri sudjelovanjem, odnosno slanjem SMS poruke, očituju svoje prihvaćanje ovih Pravila te bez daljnjeg pitanja i odobrenja ovlašćuju Priređivača da prikuplja i obrađuje navedene osobne podatke u svrhu provođenja nagradne igre i vlastitih marketinških aktivnosti. Sudionik u bilo kojem trenutku može zatražiti odjavu od primanja ovakvih obavijesti.

  Priređivač će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi osigurao da se osobni podaci sudionika u nagradnoj igri obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim zakonodavstvom.

  Članak 12. Rješavanje pritužbi i valjanost pravila

  Sve pritužbe i reklamacije rješava Priređivač. U slučaju osnovanih pritužbi Priređivač se obvezuje u što kraćem vremenu ispraviti nedostatke i o tome obavijestiti sudionika odnosno ako je to potrebno i ostale sudionike.

  U slučaju spora između Priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

   

  Rješenje Ministarstva financija:

  KLASA: UP/I-460-02/17-01/354

  URBROJ: 513-07-21-01/17-3

  Zagreb, 21. lipnja 2017.