Dukat nagradna igra: Godišnja zaliha kruha i mlijeka te čeka!

In July 1, 2016
 • Dobitnici

  Nagrada: Godišnja zaliha kruha i mlijeka

  Dobitnica: Sandra Plavšić, Sisak

   

  Nagrada: Hladnjak Electrolux EN3452JOX napunjen Dukat proizvodima

  Dobitnik: Milan Keser, Sunja

   

  Nagrada: Dukat poklon paket

  Dobitnici: Marija Bervida, Daruvar

  Dalibor Zenkić, Mošćenica

  Irena Sović, Sisak

  Gordon Bistrički, Sisak

  Antun Bervida, Daruvar

  Ines Alpeza Viman, Zagreb

  Jelena Jelić, Mošćenica

  Jasenka Bosak, Kutina

  Juraj Gršetić, Velika Gorica

  Irinka Vidović, Sisak

  Vlasta Kožić, Kutina

  Tomislav Hrebak, Sveti Ivan Žabno

  Vatroslav Kuretić, Zagreb

  Tamara Špekuljak, Kutina

  Davorka Bistrički, Sisak

  Aleksandra Vaskova, Zagreb

  Anita Prpić, Kutina

  Nenad Turković, Sisak

  Ljubica Dejdar, Sisak

  Jasenka Bosak, Kutina

 • Pravila

  Temeljem članka 69. Zakona o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14, 143/14) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10) DUKAT mliječna industrija dioničko društvo, Marijana Čavića 9, 10000 Zagreb, OIB 25457712630, donosi sljedeća:

  PRAVILA NAGRADNE IGRE

  „Godišnja zaliha kruha i mlijeka te čeka!“

   

  Članak 1. Priređivač

  Priređivač nagradne igre je DUKAT mliječna industrija dioničko društvo, Marijana Čavića 9, 10000 Zagreb, OIB 25457712630. Tehničku podršku u provedbi nagradne igre pruža Mobitel Media d.o.o., Šoštarićeva 10, 10000 Zagreb, OIB 84873605417.

   

  Članak 2. Trajanje nagradne igre

  Nagradna igra provodi se od 1. srpnja 2016. do zaključno 15. kolovoza 2016. u svim prodavaonicama Mlin i pekare na području Republike Hrvatske.

   

  Članak 3. Svrha nagradne igre

  Nagradna igra priređuje se u cilju promidžbe Priređivača.

  U nagradnoj igri sudjeluju svi proizvodi koje proizvodi i/ili stavlja na tržište Dukat d.d.

   

  Članak 4. Način sudjelovanja u nagradnoj igri

  Za sudjelovanje u nagradnoj igri potrebno je u vrijeme trajanja nagradne igre kupiti bilo koja tri Dukat proizvoda na jednom računu u bilo kojoj Mlin i pekare prodavaonici. Broj računa potrebno je prijaviti slanjem SMS poruke:

  DUKAT, broj računa, ime i prezime, adresa (ulica, mjesto i poštanski broj) na broj 60221. Cijena SMS poruke je 2,40 kn, PDV uključen.

  Originalni račun, kao dokaz o kupovini, potrebno je sačuvati do kraja nagradne igre te na zahtjev Priređivača predočiti pri podizanju nagrade. Svaki sudionik može sudjelovati u nagradnoj igri neograničen broj puta s različitim brojevima računa. Svaki pojedini račun može biti iskorišten samo jedanput. U slučaju da račun s istim brojem bude ponovno poslan od strane iste ili druge osobe (s istog ili drugog broja mobilnog telefona) ta će prijava biti proglašena nevažećom.

   

  Članak 5. Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri

  U nagradnoj igri imaju pravo sudjelovati svi potrošači koji udovoljavaju uvjetu iz članka 4., osim zaposlenika tvrtki Dukat d.d., Mlin i pekare d.o.o. i Mobitel Media d.o.o., kao i članova njihove uže obitelji.

   

  Članak 6. Nagradni fond

  Nagradni fond sastoji se od:

  1. nagrada: godišnja zaliha kruha (Fini domaći kruh 700g) i mlijeka (Dukat trajno mlijeko 2,8% 1L) u vrijednosti 4.555,20 kuna, PDV uključen (1 dobitnik)*

  2. nagrada: hladnjak Electrolux EN3452JOX napunjen Dukat proizvodima u vrijednosti 5.089,56 kuna, PDV uključen (1 dobitnik)

  3. nagrada: Dukat poklon paket u vrijednosti 213,85 kuna, PDV uključen (20 dobitnika)

  *dobitnik će preuzeti karticu na vlastito ime i odabrati najbližu Mlin i pekare prodavaonicu u kojoj želi preuzimati nagradu na dnevnoj bazi.

  Ukupna vrijednost nagradnog fonda je 13.921,76 kuna. Priređivač se obvezuje uplatiti 5% ukupne vrijednosti nagradnog fonda u korist Crvenog križa Republike Hrvatske.

   

  Članak 7. Izvlačenje i objava dobitnika

  Izvlačenje dobitnika svih nagrada iz nagradnog fonda će se raditi nasumičnim odabirom iz svih pristiglih prijava dana 17. kolovoza 2016. u sjedištu Priređivača. Izvući će se 22 dobitnika za nagrade iz članka 6. ovih pravila.

  Izvlačenje dobitnika nadzirat će tročlana komisija sastavljena od predstavnika Priređivača te će se o tijeku izvlačenja voditi zapisnik.

  Komisija će provjeriti je li dobitnik sudjelovao u nagradnoj igri sukladno ovim pravilima. U slučaju da se njegova prijava proglasi nevažećom nagrada će biti podijeljena sljedećem izvučenom sudioniku koji ima pravo na nagradu.

  Imena svih dobitnika bit će objavljena u roku od 8 dana od izvlačenja na Internet stranici www.dukat.hr.

   

  Članak 8. Preuzimanje nagrada

  Nagrada se ne može zamijeniti za novac. Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Priređivača nagradne igre prema dobitniku. Dobitnici će o dobitku biti obaviješteni pisanim putem u roku od 8 dana od izvlačenja. Dobitnici moraju preuzeti nagradu u roku od 30 dana od dana primitka pisane obavijesti o dobivenoj nagradi uz predočenje identifikacijske isprave.

  Ako dobitnici nagrade ne podignu u tom roku, bit će ponovno obaviješteni i nagrade će moći podignuti u roku od 15 dana od dana primitka dodatne obavijesti.

  Ako dobitnik nije u mogućnosti osobno preuzeti svoju nagradu može je preuzeti od strane dobitnika ovlaštena osoba, također uz predočenje identifikacijske isprave. Ako je dobitnik maloljetna osoba, nagradu mogu, uz predloženu odgovarajuću dokumentaciju u njegovo ime preuzeti njegovi roditelji ili skrbnici. Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri sudionici se slažu da, ako postanu dobitnici nagrada, njihove osobne podatke: ime i prezime, adresu, sliku i slično Priređivač može koristiti u svrhu objave dobitnika nagradne igre bez naknade i prethodne suglasnosti dobitnika te da se oni mogu objaviti u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.

  Ako dobitnik ni u naknadnom roku iz stavka 2. ovog članka ne podigne nagradu, gubi pravo na nagradu te će Priređivač popis nepodignutih nagrada dostaviti Ministarstvu financija.

  U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika. S nagradama koje ne budu realizirane postupit će se u skladu sa Zakonom o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14, 143/14) i Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10).

   

  Članak 9. Ostale odredbe

  Priređivač ne odgovara za nepotpune i neispravne prijave. Priređivač i osobe koje sudjeluju u provođenju nagradne igre ne odgovaraju za moguću štetu, koja bi mogla proizlaziti iz nagrada ili pogodnosti.

  Nagradna igra može se prekinuti, otkazati ili staviti u stanje mirovanja samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu, otkazivanju ili stavljanju u stanje mirovanja nagradne igre biti obaviješteni na Internet stranici www.dukat.hr. Priređivač u tom slučaju sudionicima ne odgovara za moguću štetu.

  Odluka Priređivača o svim pitanjima vezanim uz nagradnu igru odnosno primjenu ovih pravila konačna je i obvezuje sve sudionike.

   

  Članak 10. Objava pravila

  Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija bit će objavljena na Internet stranici www.dukat.hr prije početka nagradne igre.

   

  Članak 11. Korištenje osobnih podataka

  Sudionici u nagradnoj igri sudjelovanjem, odnosno slanjem SMS poruke, očituju svoje prihvaćanje ovih Pravila te bez daljnjeg pitanja i odobrenja ovlašćuju Priređivača da prikuplja i obrađuje navedene osobne podatke u svrhu provođenja nagradne igre.

  Priređivač će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi osigurao da se osobni podaci sudionika u nagradnoj igri obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim zakonodavstvom.

   

  Članak 12. Rješavanje pritužbi i valjanost pravila

  Sve pritužbe i reklamacije rješava Priređivač. U slučaju osnovanih pritužbi Priređivač se obvezuje u što kraćem vremenu ispraviti nedostatke i o tome obavijestiti sudionika odnosno ako je to potrebno i ostale sudionike.

  U slučaju spora između Priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

  Ova Pravila stupaju na snagu danom objave na web stranicama Priređivača www.dukat.hr, a po prethodno pribavljenoj suglasnosti Ministarstva financija Republike Hrvatske, te vrijede do završetka nagradne igre.

   

  Rješenje Ministarstva financija:

  KLASA: UP/I-460-02/16-01/442

  UR.BROJ: 513-07-21-01/16-3

  17. lipnja 2016.