Hempel nagradna igra: Osvoji makeover broda

In March 21, 2016
 • Dobitnici

  Nagrada: MAKEOVER BRODA

  Dobitnik: Ognjen Ćavar, Split

  Nagrada: PAKET HEMPELOVIH PROIZVODA

  Dobitnici: Edo Postrašija, Zagreb

  Vinko Žuanić, Hvar

  Josip Ceranić, Rab

  Petar Miličić, Zagreb

  Dubravko Novak, Sisak

  Zlatko Harandi, Sukošan

  Robert Tabain, Vela Luka

  Felicijo Ečić, Trogir

  Josip Pavić, Vis

  Dubravka Tomašič, Zadar

  Boris Jović, Biograd Na Moru

  Ivan Kucich, Rab

  Dario Verbanac, Pula

  Nikola Joja, Kukljica

  Darko Jurković, Zagreb

  Renato Gauta, Rijeka

  David Mošnja, Barban

  Slaven Miličević, Pula

  Danijel Radičanin, Labin

  Milan Ilić, Rijeka

  Dean Bilan, Split

  Lav Linić, Kostrena

  Luka Orhanović, Kaštel Gomilica

  Milivoj Debelić, Matulji

  Marin Kirinčić, Rijeka

  Nagrada: PAKET S HEMPEL PROMOTIVNIM POKLONIMA

  Dobitnici: Daniel Šatni, Sisak

  Frane Ljubetić, Split

  Sanjin Weiss, Krasica

  Zoran Brčić, Split

  Dražen Šimprec, Zagreb

  Danijel Biljan, Punat

  Danko Kovač, Sisak

  Dean Pavišić, Omiš

  Aleksandar Marković, Matulji

  Mladenko Kuljanić, Mali Lošinj

  Vjekoslav Bančić, Žminj

  Slaven Lacković, Zagreb

  Antonio Angelov, Brodarica

  Damir Beganović, Zagreb

  Riccardo Damuggia, Rovinj

  Željko Ećimović, Zagreb

  Tomislav Pustak, Split

  Nevena Ivičević, Zadar

  Rino Žigulić, Lovran

  Ante Carev, Kaštel Gomilica

  Vlado Đurašin, Zagreb

  Vojak Boris, Karlovac

  Mario Šopar, Mokošica

  Dario Sutlović, Veli Iž

  Tomislav Grubelić, Velika Gorica

 • Pravila

  Temeljem članka 69. Zakona o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10) HEMPEL d.o.o., Novigradska 32, 52470 Umag, OIB 14448967911, donosi sljedeća

  PRAVILA NAGRADNE IGRE

  „Osvoji makeover broda“

   

  Članak 1. Priređivač

  Priređivač nagradne igre je HEMPEL d.o.o., Novigradska 32, 52470 Umag, OIB 14448967911. Tehničku podršku u provedbi nagradne igre pruža Mobitel Media d.o.o., Šoštarićeva 10, 10000 Zagreb, OIB 84873605417.

  Članak 2. Trajanje nagradne igre

  Nagradna igra provodi se od 21. ožujka 2016. do 21. svibnja 2016. na području Republike Hrvatske.

  Članak 3. Svrha nagradne igre

  Nagradna igra priređuje se u cilju promidžbe Priređivača i povećanja prodaje.

  Članak 4. Način sudjelovanja u nagradnoj igri

  Za sudjelovanje u nagradnoj igri potrebno je posjedovati brodicu ili brod do maksimalne duljine 12 m, i za vrijeme trajanja nagradne igre kupiti najmanje 2 protuobraštajna premaza HEMPEL od 750 ml u bilo kojoj prodavaonici. Broj računa potrebno je prijaviti:

  • slanjem SMS poruke sadržaja:

  HEMPEL, broj računa, ime i prezime, adresa (ulica, mjesto i poštanski broj) na broj 60221. Cijena SMS poruke je 2,40 kn, PDV uključen.

  ili

  • ispunjavanjem obrasca na Internet stranici www.hempelyacht.hr (potrebno je upisati broj računa, ime i prezime, adresu i kontakt broj mobitela/telefona).

  Ako je brodica ili brod u vlasništvu pravne osobe, sudjelovanje u nagradnoj igri može ostvariti vlasnik tog obrta ili trgovačkog društva.

  Originalni račun, kao dokaz o kupovini, potrebno je sačuvati do kraja nagradne igre te na zahtjev Priređivača predočiti pri podizanju nagrade. Dodatno je potrebno predočiti dokaz o vlasništvu broda. Svaki sudionik može sudjelovati u nagradnoj igri neograničen broj puta s različitim brojevima računa. Svaki pojedini račun može biti iskorišten samo jedanput. U slučaju da račun s istim brojem bude ponovno poslan od strane iste ili druge osobe (s istog ili drugog broja mobilnog telefona) ta će prijava biti proglašena nevažećom.

  Članak 5. Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri

  U nagradnoj igri imaju pravo sudjelovati svi potrošači koji udovoljavaju uvjetu iz Članka 4., osim zaposlenika tvrtki HEMPEL d.o.o. i Mobitel Media d.o.o., kao ni članovi njihove uže obitelji.

  Članak 6. Nagradni fond

  Nagradni fond sastoji se od:

  • voucher za MAKEOVER BRODA u maksimalnoj vrijednosti 30.400,00 kuna, PDV uključen (1 dobitnik) a uključuje podvodno uređenje broda maksimalne duljine 12 m antifaulingom za slijedeću sezonu, dizanje, spuštanje i rad
  • PAKET HEMPELOVIH PROIZVODA u vrijednosti od 500 kuna, PDV uključen (25 dobitnika)
  • PAKET sa HEMPEL promotivnim poklonima (majica, kapa, rokovnik i kemijska) u vrijednosti od 200,00 kuna, PDV uključen (25 dobitnika)

  Voucher za makeover broda iskoristiv je do 31. svibnja 2017.

  Ukupna vrijednost nagradnog fonda je 47.900,00 kuna. Priređivač se obvezuje uplatiti 5% ukupne vrijednosti nagradnog fonda u korist Crvenog križa Republike Hrvatske.

  Članak 7. Izvlačenje i objava dobitnika

  Izvlačenje dobitnika održat će se 1. lipnja 2016. u predstavništvu Priređivača.

  Izvlačenje dobitnika nadzirat će tročlana komisija te će se o tijeku izvlačenja voditi zapisnik.

  Komisija će provjeriti je li dobitnik sudjelovao u nagradnoj igri sukladno ovim pravilima. U slučaju da se njegova prijava proglasi nevažećom nagrada će biti podijeljena sljedećem izvučenom sudioniku koji ima pravo na nagradu.

  Imena svih dobitnika bit će objavljena u roku od 8 dana od izvlačenja na Internet stranici www.hempelyacht.hr.

  Članak 8. Preuzimanje nagrada

  Nagrada se ne može zamijeniti za novac. Ako je vrijednost makeovera manja od 30.400,00 kuna dobitnik nema pravo tražiti isplatu razlike u gotovini. Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Priređivača nagradne igre prema dobitniku. Dobitnici će o dobitku biti obaviješteni u roku od 8 dana od izvlačenja. Dobitnici moraju preuzeti nagradu u roku od 30 dana od dana primitka obavijesti o dobivenoj nagradi, uz predočenje identifikacijske isprave.

  Ako dobitnici nagrade ne podignu u tom roku, bit će ponovno obaviješteni i nagrade će moći podignuti u roku od 15 dana od dana primitka dodatne obavijesti. Ako dobitnik nije u mogućnosti osobno preuzeti svoju nagradu može je preuzeti od strane dobitnika ovlaštena osoba, također uz predočenje identifikacijske isprave. Ako je dobitnik maloljetna osoba, nagradu mogu, uz predloženu odgovarajuću dokumentaciju u njegovo ime preuzeti njegovi roditelji ili skrbnici. Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri sudionici se slažu da, ako postanu dobitnici nagrada, njihove osobne podatke: ime i prezime, adresu, sliku i slično Priređivač može koristiti u promocijske svrhe bez naknade i prethodne suglasnosti dobitnika te da se oni mogu objaviti u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.

  U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika. S nagradama koje ne budu realizirane postupit će se u skladu sa Zakonom o igrama na sreću (NN 87/09) i Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10).

  Članak 9. Ostale odredbe

  Priređivač ne odgovara za nepotpune i neispravne prijave. Priređivač i osobe koje sudjeluju u provođenju nagradne igre ne odgovaraju za moguću štetu, koja bi mogla proizlaziti iz nagrada ili pogodnosti.

  Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni na Internet stranici www.hempelyacht.hr. Priređivač u tom slučaju sudionicima ne odgovara za moguću štetu.

  Odluka Priređivača o svim pitanjima vezanim uz nagradnu igru odnosno primjeru ovih pravila konačna je i obvezuje sve sudionike.

  Članak 10. Objava pravila

  Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija bit će objavljena na Internet stranici www.hempelyacht.hr prije početka nagradne igre.

  Članak 11. Korištenje osobnih podataka

  Sudionici u nagradnoj igri sudjelovanjem, odnosno slanjem SMS poruke ili ispunjavanjem obrasca na Internet stranici, očituju svoje prihvaćanje ovih Pravila te bez daljnjeg pitanja i odobrenja ovlašćuju Priređivača da prikuplja i obrađuje navedene osobne podatke u svrhu provođenja nagradne igre i vlastitih marketinških aktivnosti. Sudionik u bilo kojem trenutku može zatražiti odjavu od primanja ovakvih obavijesti.

  Priređivač će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi osigurao da se osobni podaci sudionika u nagradnoj igri obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim zakonodavstvom.

  Članak 12. Rješavanje pritužbi i valjanost pravila

  Sve pritužbe i reklamacije rješava Priređivač. U slučaju osnovanih pritužbi Priređivač se obvezuje u što kraćem vremenu ispraviti nedostatke i o tome obavijestiti sudionika odnosno ako je to potrebno i ostale sudionike.

  U slučaju spora između Priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski sud u Puli.