SC Johnson nagradna igra: SC Johnson Vam poklanja besplatnu kupovinu!

In April 17, 2017
 • Dobitnici

  Nagrada: Kaufland kartica vrijednosti 1.000 kn

  Dobitnici:

  Dino Dotlić, Pula
  Krešimir Mirosavljević, Podvinje
  Maria Juza, Kutina
  Draženka Kuzminski, Bednja
  Veronika Varović, Koprivnica
  Marjana Hladnić, Ludbreg
  Tihana Matika, Žminj
  Almida Krnić, Šibenik
  Antonio Talaja, Osijek
  Darko Gorupić, Pregrada

  Nagrada: Paket s proizvodima SC Johnson vrijednosti 500 kn

  Dobitnici:

  Marija Vrdoljak, Split
  Ivana Franić, Split
  Jasminka Hrgarek, Maruševec
  Miroslav Jovanović, Split
  Suzana Botica, Gornji Karin
  Irena Benutić, Kaštel Stari
  Branka Košutić, Koprivnica
  Đurđica Udovičić, Višnjevac
  Fanika Vincelj, Đurmanec
  Karla Kovališko, Osijek
  Jurica Petričević, Zadar
  Nives Bajić, Slatine
  Tena Kopričanec, Koprivnica
  Ana Milohanić, Rakalj
  Alen Ivanković, Osijek
  Ivana Mijatović, Koprivnica
  Krunoslava Kregar, Novi Zagreb
  Suzana Kišiček, Koprivnica
  Stjepan Capek, Koprivnica
  Mara Mrkonjić, Split

 • Pravila

  Na temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10), FOSTER MEDIA d.o.o. iz Zagreba, Aleja pomoraca 7, OIB: 41097758782, donosi sljedeća:

  PRAVILA NAGRADNE IGRE

  SC Johnson Vam poklanja besplatnu kupovinu!”

  Članak 1.

  Priređivač nagradne igre pod nazivom „SC Johnson Vam poklanja besplatnu kupovinu!” je FOSTER MEDIA d.o.o., Aleja pomoraca 7, 10 000 Zagreb, OIB 41097758782. Nagradna igra priređuje se na prodajnim mjestima Kaufland Hrvatska k.d. u Hrvatskoj u cilju promidžbe klijenta SC Johnson te unapređenja i prodaje njegovih robnih marki Glade, Duck, MrMuscle i Pronto.

  Članak 2.

  Nagradna igra održava se u razdoblju od 17.4.2017. do 14.5.2017. na području Republike Hrvatske.

  Članak 3.

  Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija bit će objavljena na internetskoj stranici www.mobitelmedia.hr 14.4.2017.

  Članak 4.

  Pravo sudjelovanja imaju svi građani s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koji u razdoblju od 17.4.2017. do 14.5.2017. kupe bilo koja dva proizvoda između Glade električni aparatić s tekućinom Lavanda i Jasmin, Glade električni aparatić s tekućinom Jasmin i Sandalovina s Balija, Duck Fresh Discs baza Marine, Duck Fresh Discs baza Lavanda, Duck Fresh Discs baza Lime, Duck Fresh Discs baza Eukaliptus, Pronto Legno Pulito 1000 ml i Mr. Muscle Idraulico gel te pošalju SMS poruku s ključnom riječi „Obitelj”, brojem računa i osobnim podacima (ime, prezime, adresa prebivališta) na broj 60221 (cijena SMS-a 2,40 kn, PDV uključen).

  Članak 5.

  U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici Priređivača, Kaufland Hrvatska k.d., i SC Johnson-a, zaposlenici tvrtke Mobitel Media d.o.o., kao ni članovi njihove uže obiteji.

  Članak 6.

  Nagradni fond sastoji se od:

  • 10 x Kaufland potrošačka kartica pojedinačne vrijednosti 1.000,00 kuna
  • 20 x bogatih poklon paketa s proizvodima SC Johnson pojedinačne vrijednosti 500,00 kuna

  Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 20.000,00 kuna.

  Nagrade se ne mogu zamijeniti za novac.

  Članak 7.

  Jednim računom može se sudjelovati samo u jednom izvlačenju te isti nije moguće iskoristiti/ponoviti više puta. Program koji osigurava tvrtka Mobitel Media d.o.o. (tehnička podrška) onemogućuje višestruko izvlačenje istog broja računa. Važećim će se smatrati SMS poruke pristigle zaključno s 14.5.2017.

  Članak 8.

  Svaki sudionik nagradne igre može sudjelovati s neograničenim brojem kupnji i neograničenim brojem poslanih SMS poruka.

  Članak 9.

  Ukoliko je dobitnik nagrade maloljetnik, nagrada će se izdati na ime jednog od roditelja ili skrbnika.

  Članak 10.

  Izvlačenje nagrada održat će se 17.5.2017. u 12 sati u prostorijama Mobitel Media d.o.o, Šoštarićeva 10, Zagreb, elektronskim putem (računalnim programom) principom slučajnog odabira između svih SMS poruka pristiglih zaključno s 14.5.2017. Pristigle SMS poruke s nepotpunim ili netočnim podacima smatrat će se nevažećima. Ispravnost izvlačenja nadgledat će komisija sastavljena od predstavnika Mobitel Media d.o.o. i Foster media d.o.o. Svi zainteresirani sudionici mogu prisustvovati javnom izvlačenju. Tehničku podršku daje Mobitel Media d.o.o. koji je ujedno odgovoran za ispravnost baze sa SMS porukama.

  Članak 11.

  Imena dobitnika bit će objavljena na web stranici www.mobitelmedia.hr, u roku od 8 dana od izvlačenja dobitnika.

  Članak 12.

  Dobitnici nagrade bit će telefonski ili pismenim putem obaviješteni o dobivenoj nagradi.

  Članak 13.

  Prilikom provjere dobitnih SMS poruka, dobitnik je dužan predočiti, poslati elektronskom poštom (e-mail) ili fax-irati osobnu iskaznicu i račun na kojem je broj računa koji je naveo u SMS poruci i koji je dokaz kupnje proizvoda koji sudjeluju u nagradnoj igri. Sve nagrade će biti dostavljene poštom/kurirskom službom nakon provjere identiteta i ispravnosti računa. Originalni račun, kao dokaz o kupovini, potrebno je sačuvati do kraja nagradne igre.

  Članak 14.

  Dobitnici nagrade obvezni su prijaviti se za preuzimanje/prihvatiti usluge nagrade opisane u članku 6. ovih pravila u roku od 30 dana od dana objave dobitnika na web stranici. Ukoliko se nagrada ne uruči dobitniku u roku od 30 dana, priređivač će ponovo kontaktirati dobitnika te odrediti dodatni rok od 8 dana za preuzimanje nagrade. Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obaveze priređivača nagradne igre prema dobitnicima.

  Nagradne Kaufland kartice dobitnici trebaju iskoristiti do 17.5.2020. Nakon navedenog perioda kartice postaju nevažeće te nije moguće naknadno iskoristiti ili zamijeniti za novu karticu. Uvjeti korištenja nagradnih Kaufland kartica:

  • cijeli iznos se može iskoristiti u više kupovina s manjim iznosima
  • uključeni su svi artikli (uključivo bonove za mobitele, cigarete i sl.)
  • ne može se zamijeniti za novac
  • glasi na donosioca bona, ne na ime i prezime dobitnika

  Članak 15.

  U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika. S nagradama koje ne budu realizirane postupit će se u skladu sa Zakonom o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10).

  Članak 16.

  Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obavješteni putem dnevnog tiska.

  Članak 17.

  Sudionici koji sudjeluju u nagradnoj igri prihvaćaju prava i obveze iz ovih Pravila nagradne igre. Pravila nagradne igre počinju vrijediti nakon što Ministarstvo financija na njih dade suglasnost i budu objavljena u dnevnom tisku.

  Članak 18.

  Priređivač se obvezuje 5% utvrđene vrijednosti nagradnog fonda odmah uplatiti u korist Hrvatskog crvenog križa.

   

  Članak 19.

  U slučaju spora između priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski sud u Zagrebu.

   

   

  KLASA: UP/I-460-02/17-01/178

  URBROJ: 513-07-21-01/17-3