Kinder nagradna igra: iPhone u ruke, bez po’ muke

In May 15, 2016
 • Dobitnici

  Nagrada: iPhone 5C

  Dobitnici:

  Ozren Miholjević, Rijeka

  Karolina Lučić, Karlovac

  Vlatka Beraković, Poreč

  Silvijo Sedmak, Dugo Selo

  Draženka Saško, Varaždin

  Ema Branisavljević, Šibenik

  Tamara Pečurica, Umag

  Krešimir Milković, Zagreb

  Amira Mešković, Dubrovnik

  Dragutin Vrtar, Čakovec

  Nikola Leporis, Belica

  Danijela Perše, Rijeka

  Nikola Prša, Otočac

  Marija Anđelić, Laduč

  Hrvoje Vladušić, Koprivnica

  Nevesa Bracanović, Hvar

  Lordan Klarić, Split

  Ksenija Čovo, Rijeka

  Perislava Kalinski, Zagreb

  Marina Šljivarić, Slavonski Brod

  Maja Jovinac, Ladimirevci

  Lucija Radić, Marina

  Željka Jelinčić, Zagreb

  Jadranka Samardžić, Koprivnica

  Josipa Jović Sokolić, Zagreb

  Ines Klein, Varaždin

  Gabriela Ritoša, Vižinada

  Krunoslav Filipović, Garešnica

  Anđelka Bogdanović, Šibenik

  Snježana Škrinjarić, Novi Zagreb

 • Pravila

  Temeljem članka 69. Zakona o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10) SM Studio Marketing komunikacije d.o.o., Draškovićeva 5, 10000 Zagreb, OIB 52844677197, donosi sljedeća

   

  PRAVILA NAGRADNE IGRE

  „iPhone u ruke, bez po’ muke“

   

   

  Članak 1. Priređivač

  Priređivač nagradne igre je SM Studio Marketing komunikacije d.o.o., Draškovićeva 5, 10000 Zagreb, OIB 52844677197, koji organizira nagradnu igru za klijenta Ferrero d.o.o., Radnička cesta 39, 10000 Zagreb, OIB 00356483075.

  Tehničku podršku u provedbi nagradne igre pruža Mobitel Media d.o.o., Šoštarićeva 10, 10000 Zagreb, OIB 84873605417.

   

  Članak 2. Trajanje nagradne igre

  Nagradna igra provodi se od 15. svibnja 2016. do 15. lipnja 2016. uključivo, a odnosi se na prodajna mjesta na području Republike Hrvatske.

   

  Članak 3. Svrha nagradne igre

  Nagradna igra priređuje se u cilju promidžbe proizvoda tvrtke Ferrero.

  Nagradna igra obuhvaća sljedeće Kinder rashlađene proizvode: Kinder MilchSchnitte 28g, Kinder MilchSchnitte 5x28g, Kinder Pingui 30g, Kinder Pingui 4x30g, Kinder Pingui 30g Cocco, Kinder Pingui 8x30g, Kinder Pingui Malina 30g, Kinder Chocofresh 5x21g, Kinder Maxi King 35g, Kinder Maxi King 3x35g.

   

  Članak 4. Način sudjelovanja u nagradnoj igri

  Za sudjelovanje u nagradnoj igri potrebno je u vrijeme trajanja nagradne igre kupiti bilo koje Kinder rashlađene proizvode u vrijednosti najmanje 10 kn (PDV uključen) na bilo kojem prodajnom mjestu u Republici Hrvatskoj. Broj računa potrebno je prijaviti slanjem SMS poruke:

  KINDER, broj računa, ime i prezime, adresa (ulica, mjesto i poštanski broj) na broj 60221. Cijena SMS poruke je 2,40 kn, PDV uključen,

  Sudjelovanje je također moguće napraviti prijavom na Internet stranici www.kinderphone.hr.

  Originalni račun, kao dokaz o kupovini, potrebno je sačuvati do kraja nagradne igre te na zahtjev Priređivača predočiti pri podizanju nagrade. Svaki sudionik može sudjelovati u nagradnoj igri neograničen broj puta s različitim brojevima računa. Jedna kupnja, odnosno jedan broj računa sudioniku omogućava jedno sudjelovanje u nagradnoj igri. Svaki pojedini račun može biti iskorišten samo jedanput. U slučaju da račun s istim brojem bude ponovno poslan od strane iste ili druge osobe (s istog ili drugog broja mobilnog telefona) ta će prijava biti proglašena nevažećom te kao takva neće sudjelovati u izvlačenju.

   

  Članak 5. Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri

  U nagradnoj igri imaju pravo sudjelovati svi potrošači koji udovoljavaju uvjetu iz Članka 4., osim zaposlenika tvrtki SM Studio Marketing komunikacije d.o.o., Ferrero d.o.o. i Mobitel Media d.o.o., kao ni članovi njihove uže obitelji.

   

  Članak 6. Nagradni fond

  Nagradni fond sastoji se od:

  • 30 x iPhone 5C u vrijednosti 2.900,00 kn, PDV uključen (30 dobitnika)

  Ukupna vrijednost nagradnog fonda je 87.000,00 kuna. Priređivač se obvezuje uplatiti 5% ukupne vrijednosti nagradnog fonda u korist Crvenog križa Republike Hrvatske.

   

  Članak 7. Izvlačenje nagrada i objava dobitnika

  Izvlačenje dobitnika održat će se 17. lipnja 2016. u sjedištu Priređivača. Izvlačenje će se održati elektroničkim putem, slučajnim odabirom iz baze primljenih SMS poruka i baze upisanih podataka posjete Internet stranici www.kinderphone.hr. Izvlačenje dobitnika nadzirat će tročlana komisija i javni bilježnik, te će se o tijeku izvlačenja voditi zapisnik. Komisija će provjeriti je li dobitnik sudjelovao u nagradnoj igri sukladno ovim pravilima. U slučaju da se njegova prijava proglasi nevažećom nagrada će biti podijeljena sljedećem izvučenom sudioniku koji ima pravo na nagradu.

  Imena svih dobitnika bit će objavljena u roku od 8 dana od izvlačenja na Internet stranici www.kinderphone.hr.

   

  Članak 8. Preuzimanje nagrada

  Nagrada se ne može zamijeniti za novac. Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Priređivača nagradne igre prema dobitniku. Dobitnici će o dobitku biti obaviješteni u roku od 8 dana od izvlačenja. Dobitnici moraju preuzeti nagradu u roku od 30 dana od dana primitka obavijesti o dobivenoj nagradi, uz predočenje identifikacijske isprave.

  Ako dobitnici nagrade ne podignu u tom roku, bit će ponovno obaviješteni i nagrade će moći podignuti u roku od 15 dana od dana primitka dodatne obavijesti. Ako dobitnik nije u mogućnosti osobno preuzeti svoju nagradu može je preuzeti od strane dobitnika ovlaštena osoba, također uz predočenje identifikacijske isprave. Ako je dobitnik maloljetna osoba, nagradu mogu, uz predloženu odgovarajuću dokumentaciju u njegovo ime preuzeti njegovi roditelji ili skrbnici. Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri sudionici se slažu da, ako postanu dobitnici nagrada, njihove osobne podatke: ime i prezime te adresu Priređivač može koristiti u promocijske svrhe bez naknade i prethodne suglasnosti dobitnika te da se oni mogu objaviti u tiskanom, zvučnom i slikovnom obliku.

  U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika. S nagradama koje ne budu realizirane postupit će se u skladu sa Zakonom o igrama na sreću (NN 87/09) i Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10).

   

  Članak 9. Ostale odredbe

  Priređivač ne odgovara za nepotpune i neispravne prijave. Priređivač i osobe koje sudjeluju u provođenju nagradne igre ne odgovaraju za moguću štetu, koja bi mogla proizlaziti iz nagrada ili pogodnosti.

  Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni na Internet stranici www.kinderphone.hr. Priređivač u tom slučaju sudionicima ne odgovara za moguću štetu.

  Odluka Priređivača o svim pitanjima vezanim uz nagradnu igru odnosno primjeru ovih pravila konačna je i obvezuje sve sudionike.

   

  Članak 10. Objava pravila

  Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija bit će objavljena na Internet stranici www.kinderphone.hr prije početka nagradne igre.

   

  Članak 11. Korištenje osobnih podataka

  Sudionici u nagradnoj igri sudjelovanjem, odnosno slanjem SMS poruke, očituju svoje prihvaćanje ovih Pravila te bez daljnjeg pitanja i odobrenja ovlašćuju Priređivača da prikuplja i obrađuje navedene osobne podatke u svrhu provođenja nagradne igre i vlastitih marketinških aktivnosti. Sudionik u bilo kojem trenutku može zatražiti odjavu od primanja ovakvih obavijesti.

  Priređivač će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi osigurao da se osobni podaci sudionika u nagradnoj igri obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim zakonodavstvom.

   

  Članak 12. Rješavanje pritužbi i valjanost pravila

  Sve pritužbe i reklamacije rješava Priređivač. U slučaju osnovanih pritužbi Priređivač se obvezuje u što kraćem vremenu ispraviti nedostatke i o tome obavijestiti sudionika odnosno ako je to potrebno i ostale sudionike.

  U slučaju spora između Priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

   

  KLASA: UP/I- 460-02/16-01/283

  URBROJ: 513-07-21-01/16-3

  Zagreb, 27. travnja 2016.