Pringles nagradna igra: PringWin

In July 15, 2016
 • Dobitnici

  Nagrada:  Ulaznica za Outlook Festival 2016 (1.9. – 4.9.)

  Dobitnici: Ivan Vakante, Slatine

  Asija Omeragić, Zagreb

  Toni Beniković, Osijek

  Antonio Vincelj, Pregrada

  Eva Jošić, Sesvete

  Petra Pužar, Zagreb

  Robert Damjanović, Zagreb

  Ingrid Janeš, Duga Resa

  Marko Oršolić, Karlovac

  Igor Vilović, Duga Resa

   

  Nagrada: Hoverboard

  Dobitnici: Vedran Tkalec, Dunjkovec

  Lina Butura, Zagreb

  Katarina Županić, Zagreb

  Ankica Benutić, Split

  Zvonko Moslavac, Virovitica

  Petra Ivković, Zagreb

  Nikolina Filipović, Split

  Ante Dubravica, Šibenik

  Lana Vincelj Bele, Zagreb

  Predrag Vučetić, Split

   

  Nagrada: Playstation 4

  Dobitnici: Lorena Vitasović, Pula

  Katarina Majić, Imotski

  Dalibor Tutić, Nova Gradiška

  Alenka Bondža, Vinkovci

  Maja Horvat, Umag

  Željko Hrupački, Zagreb

  Milena Duplančić, Split

  Lara Matijević, Nova Gradiška

  Kristina Perić, Ivankovo

  Lucija Sorić, Bibinje

 • Pravila

  Na temelju odredbi Zakona o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10) SM Studio Marketing komunikacije d.o.o., Draškovićeva 5, 10000 Zagreb, OIB 52844677197, donosi sljedeća:

   

  PRAVILA NAGRADNE IGRE

  „PRINGWIN“

   

  ČLANAK 1. PRIREĐIVAČ

  Priređivač nagradne igre je SM Studio Marketing komunikacije d.o.o., Draškovićeva 5, 10000 Zagreb, OIB 52844677197.

   

  ČLANAK 2. TRAJANJE NAGRADNE IGRE

  Nagradna igra provodi se od 15. srpnja 2016. do 25. kolovoza 2016. na području Republike Hrvatske.

   

  ČLANAK 3. SVRHA NAGRADNE IGRE

  Nagradna igra priređuje se u cilju promidžbe i unapređenja prodaje proizvoda robne marke Pringles.

   

  ČLANAK 4. NAČIN SUDJELOVANJA U NAGRADNOJ IGRI

  U nagradnoj igri mogu sudjelovati sve fizičke osobe koje za vrijeme trajanja nagradne igre na bilo kojem maloprodajnom mjestu u Republici Hrvatskoj kupe 2 Pringles čipsa od 165g i broj računa zajedno s osobnim podacima prijave

  slanjem SMS poruke sadržaja:

  PRINGWIN, broj računa, ime i prezime, adresa (ulica, mjesto i poštanski broj) na broj 60221. Cijena SMS poruke je 2,40 kn, PDV uključen

  ili

  ispunjavanjem obrasca na Internet stranici pringwin.hr (potrebno je upisati broj računa, ime i prezime, adresu i kontakt broj mobitela/telefona).

  Originalni račun, kao dokaz o kupovini, potrebno je sačuvati do kraja nagradne igre te na zahtjev Priređivača predočiti pri podizanju nagrade. Svaki sudionik može sudjelovati u nagradnoj igri neograničen broj puta s različitim brojevima računa. Svaki pojedini račun može biti iskorišten samo jedanput. U slučaju da račun s istim brojem bude ponovno poslan od strane iste ili druge osobe (s istog ili drugog broja mobilnog telefona) ta će prijava biti proglašena nevažećom.

   

  ČLANAK 5. PRAVO SUDJELOVANJA U NAGRADNOJ IGRI

  U nagradnoj igri imaju pravo sudjelovati svi potrošači koji udovoljavaju uvjetu iz članka 4., osim zaposlenika tvrtki SM Studio Marketing komunikacije d.o.o., Orbico d.o.o. i Mobitel Media d.o.o., kao i članova njihove uže obitelji.

   

  ČLANAK 6. NAGRADNI FOND

  Nagradni fond sastoji se od:

  Nagrada Vrijednost         Količina Ukupna vrijednost
  Ulaznica za Outlook Festival 2016 (1.9. – 4.9.) 850,00 kn         10 8.500,00 kn
  Hoverboard 2.800,00 kn         10 28.000,00 kn
  Playstation 4 3.000,00 kn         10 30.000,00 kn
  Ukupna vrijednost nagradnog fonda: 66.500,00 kn

   

  Priređivač se obvezuje uplatiti 5% ukupne vrijednosti nagradnog fonda u korist Crvenog križa Republike Hrvatske.

   

  ČLANAK 7. IZVLAČENJE I OBJAVA DOBITNIKA

  Izvlačenje dobitnika održat će se 26. kolovoza 2016. u sjedištu Priređivača. Ispravnost izvlačenja nadgledat će tročlana komisija.

  Dobitnici će biti izvučeni putem računalne aplikacije, metodom slučajnog odabira. Jedna fizička osoba može osvojiti samo jednu nagradu.

  Komisija će provjeriti je li dobitnik sudjelovao u nagradnoj igri sukladno ovim Pravilima. U slučaju da se njegova prijava proglasi nevažećom nagrada će biti podijeljena sljedećem izvučenom sudioniku koji ima pravo na nagradu.

  Imena svih dobitnika bit će objavljena u roku od 7 dana od izvlačenja na Internet stranici www.pringwin.hr.

   

  ČLANAK 8. PREUZIMANJE NAGRADA

  Nagrada se ne može zamijeniti za novac. Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Priređivača nagradne igre prema dobitniku. Dobitnici će o dobitku biti obaviješteni u roku od 8 dana od izvlačenja. Dobitnici moraju preuzeti nagradu u roku od 30 dana od dana primitka obavijesti o dobivenoj nagradi, uz predočenje identifikacijske isprave.

  Ako dobitnici nagrade ne podignu u tom roku, bit će ponovno obaviješteni i nagrade će moći podignuti u roku od 15 dana od dana primitka dodatne obavijesti. Ako dobitnik nije u mogućnosti osobno preuzeti svoju nagradu može je preuzeti od dobitnika ovlaštena osoba, također uz predočenje identifikacijske isprave. Ako je dobitnik maloljetna osoba, nagradu mogu, uz predloženu odgovarajuću dokumentaciju u njegovo ime preuzeti njegovi roditelji ili skrbnici. Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri sudionici se slažu da, ako postanu dobitnici nagrada, njihove osobne podatke: ime i prezime, adresu, sliku i slično, Priređivač može koristiti u promocijske svrhe bez naknade i prethodne suglasnosti dobitnika te da se oni mogu objaviti u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.

  U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika. S nagradama koje ne budu realizirane postupit će se u skladu sa Zakonom o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14) i Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10).

   

  ČLANAK 9. OSTALE ODREDBE

  Priređivač ne odgovara za nepotpune i neispravne prijave. Priređivač i osobe koje sudjeluju u provođenju nagradne igre ne odgovaraju za moguću štetu, koja bi mogla proizlaziti iz nagrada ili pogodnosti

  Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni na Internet stranici www.pringwin.hr. Priređivač u tom slučaju sudionicima ne odgovara za moguću štetu.

  Odluka Priređivača o svim pitanjima vezanim uz nagradnu igru odnosno primjenu ovih Pravila konačna je i obvezuje sve sudionike.

   

  ČLANAK 10. OBJAVA PRAVILA

  Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija bit će objavljena na Internet stranici www.pringwin.hr prije početka nagradne igre.

   

  ČLANAK 11. KORIŠTENJE OSOBNIH PODATAKA

  Sudionici u nagradnoj igri sudjelovanjem, odnosno slanjem SMS poruke, očituju svoje prihvaćanje ovih Pravila te bez daljnjeg pitanja i odobrenja ovlašćuju Priređivača da prikuplja i obrađuje navedene osobne podatke u svrhu provođenja nagradne igre i vlastitih marketinških aktivnosti. Sudionik u bilo kojem trenutku može zatražiti odjavu od primanja ovakvih obavijesti.

  Priređivač će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi osigurao da se osobni podaci sudionika u nagradnoj igri obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim zakonodavstvom.

   

  ČLANAK 12. RJEŠAVANJE PRITUŽBI I VALJANOST PRAVILA

  Sve pritužbe i reklamacije rješava Priređivač. U slučaju osnovanih pritužbi Priređivač se obvezuje u što kraćem vremenu ispraviti nedostatke i o tome obavijestiti sudionika odnosno ako je to potrebno i ostale sudionike.

  U slučaju spora između Priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

  Rješenje Ministarstva financija:

  KLASA: UP/I-460-02/16-01/469

  BROJ: 513-07-21-01/16-3

  7. srpnja 2016.