Algoritam MK nagradna igra: Predbilježite se na udžbenike i osvojite vrijedne nagrade

In August 6, 2016
 • Dobitnici

 • Pravila

  Temeljem članka 69. Zakona o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10) Algoritam MK d.o.o., Bogovićeva 7, 10000 Zagreba, OIB 52176099308, donosi sljedeća:

   

  PRAVILA NAGRADNE IGRE

  „Predbilježite se na udžbenike i osvojite vrijedne nagrade“

   

  Članak 1. Priređivač

  Priređivač nagradne igre je Algoritam MK d.o.o., Bogovićeva 7, 10000 Zagreba, OIB 52176099308. Tehničku podršku u provedbi nagradne igre pruža Mobitel Media d.o.o., Šoštarićeva 10, 10000 Zagreb, OIB 84873605417.

   

  Članak 2. Trajanje nagradne igre

  Nagradna igra provodi se od 6. kolovoza 2016. do 30. rujna 2016. u svim knjižarama Algoritam MK i  Internet trgovini na www.algoritam-mk.hr.

  Aktualni popis knjižara nalazi se na Internet stranici www.algoritam-mk.hr.

   

  Članak 3. Svrha nagradne igre

  Nagradna igra priređuje se u cilju promidžbe Priređivača.

   

  Članak 4. Način sudjelovanja u nagradnoj igri

  Za sudjelovanje u nagradnoj igri potrebno je u vrijeme trajanja nagradne igre kupiti školske udžbenike po predbilježbi unutar perioda nagradne igre (minimalno jedan proizvod iz asortimana školskih udžbenika) u bilo kojoj Algoritam MK knjižari ili Internet trgovini www.algoritam-mk.hr. Broj računa potrebno je prijaviti slanjem SMS poruke:

  AMK, broj računa, ime i prezime, adresa (ulica, mjesto i poštanski broj) na broj 60221. Cijena SMS poruke je 2,40 kn, PDV uključen.

  Originalni račun, kao dokaz o kupovini, potrebno je sačuvati do kraja nagradne igre te na zahtjev Priređivača predočiti pri podizanju nagrade. Svaki sudionik može sudjelovati u nagradnoj igri neograničen broj puta s različitim brojevima računa. Svaki pojedini račun može biti iskorišten samo jedanput. U slučaju da račun s istim brojem bude ponovno poslan od strane iste ili druge osobe (s istog ili drugog broja mobilnog telefona) ta će prijava biti proglašena nevažećom.

   

  Članak 5. Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri

  U nagradnoj igri imaju pravo sudjelovati svi potrošači koji udovoljavaju uvjetu iz članka 4., osim zaposlenika tvrtki Algoritam MK d.o.o. i Mobitel Media d.o.o., kao i članova njihove uže obitelji.

   

  Članak 6. Nagradni fond

  Nagradni fond sastoji se od:

  Nagrada Broj dobitnika Jedinična vrijednost nagrade      Ukupna vrijednost
  1 N0Z99EA NOTEBOOK HP 250 G4 N0Z99EA 2 2.999,00 kn 5.998,00 kn
  NOA VIVOse BK SMARTPHONE 4″ NOA VIVOse BLACK 1GB+8GB 5 499,00 kn 2.495,00 kn
  M728 MT TABLET 7″ MY TAB M728 + KB 2 599,00 kn 1.198,00 kn
  RUKSAK školski Bakugan TAR.11-1880 6 79,90 kn 479,40 kn
  RUKSAK školski s preklopom Bakugan TAR.23930 4 79,90 kn 319,60 kn
  RUKSAK školski anatomski lagan Monsuno TAR.09467 10 79,90 kn 799,00 kn
  RUKSAK školski Hello Kitty Dots TAR.11-1978 7 79,90 kn 559,30 kn
  RUKSAK školski Angel CONN. 5 79,90 kn 399,50 kn
  RUKSAK školski anatomski Shiny wings CONN. 8 79,90 kn 639,20 kn
  TORBA za plažu 50x50x18 Hello Kitty TAR. 8 29,90 kn 239,20 kn
  TORBA za plažu 52x16x38 Hello Kitty TAR. 7 29,90 kn 209,30 kn
  PERNICA metalna Bakugan TAR.0520 10 5,00 kn 50,00 kn
  PERNICA vrećica trodjelna Monsuno TAR.09588 10 34,90 kn 349,00 kn
  PERNICA vrećica okrugla Hello Kitty Gold TAR.23951 20 34,90 kn 698,00 kn
  SET – Izrada grafitnih olovaka Noris 40 29,00 kn 1.160,00 kn
  FLOMASTER fineliner triplus 20 boja STAE.334 b+pernic 20 99,90 kn 1.998,00 kn
  ROLER gel Frixion clicker PIL.BLRT-FR5 144 24,90 kn 3.585,60 kn
  UKUPNA VRIJEDNOST NAGRADNOG FONDA     21.176,10 kn

   

  Ukupna maloprodajna vrijednost nagradnog fonda je 21.176,10 kn. Priređivač se obvezuje uplatiti 5% ukupne vrijednosti nagradnog fonda u korist Crvenog križa Republike Hrvatske.

   

  Članak 7. Izvlačenje i objava dobitnika

  Izvlačenje dobitnika održat će se 4. listopada 2016. u sjedištu Priređivača. Izvući će se 308 dobitnika za nagrade iz članka 6. ovih pravila.

  Izvlačenje dobitnika nadzirat će tročlana komisija te će se o tijeku izvlačenja voditi zapisnik.

  Komisija će provjeriti je li dobitnik sudjelovao u nagradnoj igri sukladno ovim pravilima. U slučaju da se njegova prijava proglasi nevažećom nagrada će biti podijeljena sljedećem izvučenom sudioniku koji ima pravo na nagradu.

  Imena svih dobitnika bit će objavljena u roku od 8 dana od izvlačenja na Internet stranici www.algoritam-mk.hr.

   

  Članak 8. Preuzimanje nagrada

  Nagrada se ne može zamijeniti za novac. Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Priređivača nagradne igre prema dobitniku. Dobitnici će o dobitku biti obaviješteni u roku od 8 dana od izvlačenja. Dobitnici moraju preuzeti nagradu u roku od 30 dana od dana primitka obavijesti o dobivenoj nagradi, uz predočenje identifikacijske isprave.

  Ako dobitnici nagrade ne podignu u tom roku, bit će ponovno obaviješteni i nagrade će moći podignuti u roku od 15 dana od dana primitka dodatne obavijesti. Ako dobitnik nije u mogućnosti osobno preuzeti svoju nagradu može je preuzeti od strane dobitnika ovlaštena osoba, također uz predočenje identifikacijske isprave. Ako je dobitnik maloljetna osoba, nagradu mogu, uz predloženu odgovarajuću dokumentaciju u njegovo ime preuzeti njegovi roditelji ili skrbnici. Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri sudionici se slažu da, ako postanu dobitnici nagrada, njihove osobne podatke: ime i prezime, adresu, sliku i slično Priređivač može koristiti u promocijske svrhe bez naknade i prethodne suglasnosti dobitnika te da se oni mogu objaviti u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.

  U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika. S nagradama koje ne budu realizirane postupit će se u skladu sa Zakonom o igrama na sreću (NN 87/09) i Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10).

   

  Članak 9. Ostale odredbe

  Priređivač ne odgovara za nepotpune i neispravne prijave. Priređivač i osobe koje sudjeluju u provođenju nagradne igre ne odgovaraju za moguću štetu, koja bi mogla proizlaziti iz nagrada ili pogodnosti.

  Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni na Internet stranici www.algoritam-mk.hr. Priređivač u tom slučaju sudionicima ne odgovara za moguću štetu.

  Odluka Priređivača o svim pitanjima vezanim uz nagradnu igru odnosno primjenu ovih pravila konačna je i obvezuje sve sudionike.

   

  Članak 10. Objava pravila

  Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija bit će objavljena na Internet stranici www.algoritam-mk.hr prije početka nagradne igre.

   

  Članak 11. Korištenje osobnih podataka

  Sudionici u nagradnoj igri sudjelovanjem, odnosno slanjem SMS poruke, očituju svoje prihvaćanje ovih pravila te bez daljnjeg pitanja i odobrenja ovlašćuju Priređivača da prikuplja i obrađuje navedene osobne podatke u svrhu provođenja nagradne igre i vlastitih marketinških aktivnosti. Sudionik u bilo kojem trenutku može zatražiti odjavu od primanja ovakvih obavijesti.

  Priređivač će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi osigurao da se osobni podaci sudionika u nagradnoj igri obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim zakonodavstvom.

   

  Članak 12. Rješavanje pritužbi i valjanost pravila

  Sve pritužbe i reklamacije rješava Priređivač. U slučaju osnovanih pritužbi Priređivač se obvezuje u što kraćem vremenu ispraviti nedostatke i o tome obavijestiti sudionika odnosno ako je to potrebno i ostale sudionike.

  U slučaju spora između Priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

   

  Rješenje Ministarstva financija:

  KLASA: UP/I-460-02/16-01/499

  UR. BROJ: 513-07-21-01/16-4

  Zagreb, 28. srpnja 2016.