Algoritam Profil Mozaik nagradna igra: Odleti u grad romantike

In February 1, 2016
apm_odleti_u_grad_romantike_2
 • Dobitnici

  Nagrada: 2 povratne karte za let Zagreb – Rim

  Dobitnica: Maja Matijević, Rijeka

   

  Nagrada: 2 povratne karte za let Zagreb – Pariz

  Dobitnicia Vlasta Biuk, Rijeka

   

  Nagrada: 2 povratne karte za let Zagreb – Venecija

  Dobitnik: Emil Tudić, Zagreb

 • Pravila

  Na temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću (NN 87/09) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10) Algoritam Profil Mozaik d.o.o., Bogovićeva 7, 10000 Zagreb, OIB 52176099308, donosi sljedeća:

   

  PRAVILA NAGRADNE IGRE

  „Odleti u grad romantike“

   

  Članak 1. Priređivač

   

  Priređivač nagradne igre je Algoritam Profil Mozaik d.o.o., Bogovićeva 7, 10000 Zagreb, OIB 52176099308. Tehničku podršku u provedbi nagradne igre pruža Mobitel Media d.o.o., Šoštarićeva 10, 10000 Zagreb, OIB 84873605417.

   

  Članak 2. Trajanje nagradne igre

   

  Nagradna igra provodi se od 1. veljače 2016. do 31. ožujka 2016. u Internet trgovini na www.apm.hr i svim knjižarama Algoritam Profil Mozaik.

   

  Aktualni popis knjižara nalazi se na Internet stranici www.apm.hr.

   

  Članak 3. Svrha nagradne igre

   

  Nagradna igra priređuje se u cilju promidžbe Priređivača.

   

  Članak 4. Način sudjelovanja u nagradnoj igri

   

  U nagradnoj igri mogu sudjelovati sve fizičke osobe koje za vrijeme trajanja nagradne igre naprave kupovinu u minimalnom iznosu od 200 kuna u bilo kojoj Algoritam Profil Mozaik knjižari ili Internet trgovini www.apm.hr. Broj računa potrebno je prijaviti slanjem SMS poruke:

   

  APM, broj računa, ime i prezime, adresa (ulica, mjesto i poštanski broj) na broj 60221. Cijena SMS poruke je 2,40 kn, PDV uključen.

   

  Originalni račun, kao dokaz o kupovini, potrebno je sačuvati do kraja nagradne igre te na zahtjev Priređivača predočiti pri podizanju nagrade. Svaki sudionik može sudjelovati u nagradnoj igri neograničen broj puta s različitim brojevima računa. Svaki pojedini račun može biti iskorišten samo jedanput. U slučaju da račun s istim brojem bude ponovno poslan od strane iste ili druge osobe (s istog ili drugog broja mobilnog telefona) ta će prijava biti proglašena nevažećom.

   

  Članak 5. Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri

   

  U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici tvrtki Algoritam Profil Mozaik d.o.o. i Mobitel Media d.o.o., kao ni članovi njihove uže obitelji.

   

  Članak 6. Nagradni fond

   

  Nagradni fond sastoji se od:

  • 2 povratne karte za let Zagreb – Rim u vrijednosti 3.000,00 kuna (1 dobitnik)
  • 2 povratne karte za let Zagreb – Pariz u vrijednosti 3.000,00 kuna (1 dobitnik)
  • 2 povratne karte za let Zagreb – Venecija u vrijednosti 3.500,00 kuna (1 dobitnik)

   

  Ukupna vrijednost nagradnog fonda je 9.500,00 kuna. Priređivač se obvezuje uplatiti 5% ukupne vrijednosti nagradnog fonda u korist Crvenog križa Republike Hrvatske.

   

  Članak 7. Izvlačenje i objava dobitnika

   

  Izvlačenje dobitnika održat će se 4. travnja 2016. u prostorijama tvrtke Algoritam Profil Mozaik d.o.o. Izvući će se troje dobitnika za nagrade iz Članka 6. ovih pravila.

   

  Izvlačenje dobitnika nadzirat će tročlana komisija te će se o tijeku izvlačenja voditi zapisnik.

   

  Komisija će provjeriti je li dobitnik sudjelovao u nagradnoj igri sukladno ovim pravilima. U slučaju da se njegova prijava proglasi nevažećom nagrada će biti podijeljena sljedećem izvučenom sudioniku koji ima pravo na nagradu.

   

  Imena svih dobitnika bit će objavljena u roku od 8 dana od izvlačenja na Internet stranici www.apm.hr.

   

  Članak 8. Preuzimanje nagrada

   

  Nagrada se ne može zamijeniti za novac. Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze priređivača nagradne igre prema dobitniku. Dobitnici će o dobitku biti obaviješteni u roku od 8 dana od izvlačenja. Dobitnici moraju preuzeti nagradu u roku od 30 dana od dana primitka obavijesti o dobivenoj nagradi, uz predočenje identifikacijske isprave.

   

  Ako dobitnici nagrade ne podignu u tom roku, bit će ponovno obaviješteni i nagrade će moći podignuti u roku od 15 dana od dana primitka dodatne obavijesti. Ako dobitnik nije u mogućnosti osobno preuzeti svoju nagradu može je preuzeti od dobitnika ovlaštena osoba, također uz predočenje identifikacijske isprave. Ako je dobitnik maloljetna osoba, nagradu mogu, uz predloženu odgovarajuću dokumentaciju u njegovo ime preuzeti njegovi roditelji ili skrbnici. Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri sudionici se slažu da, ako postanu dobitnici nagrada, njihove osobne podatke: ime i prezime, adresu, sliku i slično priređivač može koristiti u promocijske svrhe bez naknade i prethodne suglasnosti dobitnika te da se oni mogu objaviti u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.

   

  U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika. S nagradama koje ne budu realizirane postupit će se u skladu sa Zakonom o igrama na sreću (NN 87/09) i Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10).

   

  Članak 9. Ostale odredbe

   

  Priređivač ne odgovara za nepotpune i neispravne prijave. Priređivač i osobe koje sudjeluju u provođenju nagradne igre ne odgovaraju za moguću štetu, koja bi mogla proizlaziti iz nagrada ili pogodnosti.

   

  Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni na Internet stranici www.apm.hr. Priređivač u tom slučaju sudionicima ne odgovara za moguću štetu.

   

  Odluka priređivača o svim pitanjima vezanim uz nagradnu igru odnosno primjeru ovih pravila konačna je i obvezuje sve sudionike.

   

  Članak 10. Objava pravila

   

  Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija bit će objavljena na Internet stranici www.apm.hr prije početka nagradne igre.

   

  Članak 11. Korištenje osobnih podataka

   

  Sudionici u nagradnoj igri sudjelovanjem, odnosno slanjem SMS poruke, očituju svoje prihvaćanje ovih Pravila te bez daljnjeg pitanja i odobrenja ovlašćuju Priređivača da prikuplja i obrađuje navedene osobne podatke u svrhu provođenja nagradne igre i vlastitih marketinških aktivnosti. Sudionik u bilo kojem trenutku može zatražiti odjavu od primanja ovakvih obavijesti.

   

  Priređivač će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi osigurao da se osobni podaci sudionika u nagradnoj igri obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim zakonodavstvom.

   

  Članak 12. Rješavanje pritužbi i valjanost pravila

   

  Sve pritužbe i reklamacije rješava priređivač. U slučaju osnovanih pritužbi priređivač se obvezuje u što kraćem vremenu ispraviti nedostatke i o tome obavijestiti sudionika odnosno ako je to potrebno i ostale sudionike.

   

  U slučaju spora između priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

   

   

  Rješenje Ministarstva financija:

   

  KLASA: UP/I- 460-02/16-01/38

  URBROJ: 513-07-21-01/16-2

  Zagreb, 28. siječanj 2016.