Konzum nagradna igra: Kupuj svjetski, putuj svjetski!

In January 12, 2017
 • Dobitnici

 • Pravila

  Temeljem članka 69. Zakona o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14, 143/14) Konzum trgovina na veliko i malo d.d., Zagreb, Marijana Čavića 1/a, OIB 29955634590, donosi sljedeća:

  PRAVILA NAGRADNE IGRE

  „Kupuj svjetski, putuj svjetski!“

   

  Članak 1: PRIREĐIVAČ

  Nagradnu igru „Kupuj svjetski, putuj svjetski!“ priređuje trgovačko društvo Konzum d.d. Zagreb (OIB: 29955634590), Marijana Čavića 1/a, 10000 Zagreb (dalje u tekstu Priređivač).

   

  Članak 2: TRAJANJE, SVRHA I MJESTA PROVOĐENJA NAGRADNE IGRE

  Nagradna igra provodi se u svrhu promocije trgovačkog centra Super Konzum Radnička u vlasništvu Konzuma d.d. Trajanje nagradne igre je od 12.01.2017. do 31.1.2017., a odnosi se na trgovački centar Super Konzum Radnička u Zagrebu.

   

  Članak 3: PODRUČJE PROMOCIJE

  Nagradna igra se organizira i provodi u svim prodavaonicama trgovačkog centra Super Konzum Radnička, koja će biti označena promotivnim materijalima s informacijama o načinu sudjelovanja u nagradnoj igri.

   

  Članak 4: FOND NAGRADA

  Fond nagrada sastoji se od:

  Nagrada Vrijednost Količina Ukupno
  1 x Putovanje na Mauricijus za dvije osobe u ožujku 2017. 49.480,00 kn 1 49.480,00 kn
  1 x Skijaška komplet (Fischer Skije Rc4 Curv Ti + Rc4 Z11 Powerrail Brake 78 i Fischer Muške pancerice RC Pro 100 Thermoshape)

  6.899,90 kn

  1

  6.899,90 kn

  5 x Samsung Galaxy S7 5.999,00 kn 5 29.995,00 kn
  UKUPNO 86.374,90 kn

  Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 86.374,90 kuna.

   

  Članak 5: PRAVO SUDJELOVANJA

  Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri i izvlačenju imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, osim zaposlenika Priređivača i zaposlenika bilo kojeg prodajnog mjesta unutar trgovačkog centra Super Konzum Radnička te članova njihove uže obitelji.

   

  Članak 6: NAČIN SUDJELOVANJA

  Za sudjelovanje u nagradnoj igri potrebno je u vrijeme trajanja nagradne igre (12.1.-31.1.2017.) obaviti kupovinu u minimalnom iznosu od 100,00 kuna u bilo kojoj prodavaonici trgovačkog centra Super Konzum Radnička. Sudjelovanje se ostvaruje:

  slanjem SMS poruke sadržaja: RADNICKA, broj računa, ime i prezime, adresa (ulica, mjesto i poštanski broj) na broj 60023. Cijena SMS poruke je 2,40 kn, PDV uključen.

  ili

  ispunjavanjem obrasca na Internet stranici konzum.hr (potrebno je upisati broj računa, ime i prezime, adresu i kontakt broj mobitela/telefona).

  Originalni račun, kao dokaz o kupovini, potrebno je sačuvati do kraja nagradne igre te na zahtjev Priređivača predočiti pri podizanju nagrade. Svaki sudionik može sudjelovati u nagradnoj igri neograničen broj puta s različitim brojevima računa. Svaki pojedini račun može biti iskorišten samo jedanput. U slučaju da račun s istim brojem bude ponovno poslan od strane iste ili druge osobe (s istog ili drugog broja mobilnog telefona) ta će prijava biti proglašena nevažećom.

   

  Članak 7: IZVLAČENJE DOBITNIKA NAGRADA

  Izvlačenje dobitnika nagrada će se održati 1.2.2017. g. u Super Konzumu Radnička. Izvlačenje će biti nadgledano od strane tročlane komisije. Izvlačenje nagrada je javno te svi zainteresirani imaju pravo prisustvovati izvlačenju nagrada.

   

  Članak 8: PREUZIMANJE NAGRADA

  Svaki dobitnik nagrade, čiji će identitet Konzum provjeriti uvidom u osobne isprave, bit će obaviješten o dobitku putem telefona ili preporučene pošte u roku od 10 dana od dana izvlačenja. Prilikom preuzimanja nagrada, dobitnik mora potpisati izjavu o preuzimanju nagrade, te na uvid donijeti račun kao potvrdu o ostvarenoj kupnji. Nagrada se može preuzeti u dogovoru s marketingom Konzuma najkasnije 30 dana od izvlačenja, a ako dobitnik ne preuzme nagradu u navedenom roku, dobit će obavijest o produljenju istog za još 8 dana.

   

  Članak 9: SUDIONICI U NAGRADNOJ IGRI

  Sudionici u nagradnoj igri ne mogu zahtijevati od Priređivača nagradu u većem iznosu ili drukčiju nagradu od one koja je navedena u ovim pravilima. Nagrada se ne može zamijeniti za novac. Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri sudionici prihvaćaju ova pravila. Maloljetnici imaju pravo sudjelovati u nagradnoj igri u skladu sa zakonom.

   

  Članak 10. OBJAVA PRAVILA

  Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija bit će objavljena na Internet stranici www.konzum.hr prije početka nagradne igre.

   

  Članak 11: PUBLICITET

  Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri, sudionici su suglasni da, ako postanu dobitnici nagrade, njihovo ime, adresa i slika mogu od strane Priređivača biti objavljeni i korišteni u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu bez naknade.

   

  Članak 12: OBJAVA DOBITNIKA

  Imena dobitnika nagrada bit će objavljena u roku od 8 dana od izvlačenja na službenoj Internet stranici tvrtke: www.konzum.hr.

   

  Članak 13: POREZI

  Sve eventualne poreze, obveze i naknade izravno povezane s nagradom ove nagradne igre snosi Priređivač.

   

  Članak 14: U SLUČAJU SPORA

  U slučaju spora između Priređivača i sudionika nagradne igre, nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

   

  Članak 15: MOGUĆNOST PREKIDA NAGRADNE IGRE

  Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju nastupa okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni putem službene Internet stranice tvrtke: www.konzum.hr.

   

  Rješenje Ministarstva financija:

  KLASA: UP/I-460-02/17-01/01

  URBROJ: 513-07-21-01/17-3

  Zagreb, 09. siječnja 2017.