Konzum nagradna igra: Mjesec beba u Konzumu

In November 10, 2016
 • Dobitnici

  Nagrada: Hranilica za bebe

  Dobitnici: Nikolina Vidaković, Biograd na Moru

  Ivona Kurjaković, Cernik

  Dubravka Car, Duga Resa

  Frano Liović, Zagreb

  Josip Komadina, Mali Lošinj

   

  Nagrada: P&G obiteljski poklon paket

  Dobitnici: Danijela Bistrički, Veliko Trgovišće

  Ivana Petran, Čakovec

  Slavica Bek, Čepin

  Mladen Čižmešija, Donja Dubrava

  Nikolina Marić, Zagreb

  Andrea Opačak, Slavonski Brod

  Petra Agatić, Donja Bistra

  Davor Brežan, Pisarovina

  Mirjana Ronta, Viljevo

  Štefica Svalina, Osijek

  Martina Posavec, Petrijevci

  Marija Gospočić, Slavonski Brod

  Julia Tonković, Gospić

  Nenad Smiljanić, Koprivnica

  Melisa Kos, Belišće

  Božena Matić, Sisak

  Marina Besedić Tuk, Vrbovec

  Rozalija Zajac, Velika Gorica

  Tomislava Vijant, Osijek

  Maja Mlinarević

   

  Nagrada: Nivea poklon paket

  Dobitnici: Tamara Franjević, Varaždinske Toplice

  Renata Pavlinovec, Čazma

  Ana Katalinić Rogić, Senj

  Marko Štefanec, Ludbreg

  Vesna Opačak, Slavonski Brod

  Petra Leko, Orebić

  Luka Jurinčić, Crikvenica

  Marina Pavić, Sinj

  Marija Sadrić, Zagreb

  Maja Biondić Petričević, Zadar

  Nevenka Bilać, Tribunj

  Danijela Grabušić, Poreč

  Nikolina Šoše, Sesvete

  Merima Šuša, Ogulin

  Sanda Kirasić

  Ivana Oštarić, Rijeka

  Kruno Krivak, Zagreb

  Sara Milevoj, Koromačno

  Petra Zgomba, Zagreb

  Karmen Nekić, Punat

  Željka Ivanković, Zadar

  Tina Cvitić, Virovitica

  Vedrana Marin, Kaštel Stari

  Slavica Gabelica, Zaprešić

  Jurica Petričević, Zadar

  Ivana Pezić

  Mirna Matić, Sisak

  Andrijana Udovičić, Vinkovci

  Ana Blažević Simić, Zagreb

  Robert Raff, Osijek

 • Pravila

  Temeljem članka 69. Zakona o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14, 143/14) Konzum trgovina na veliko i malo d.d., 10000 Zagreb, Marijana Čavića 1/a, OIB 29955634590, donosi sljedeća:

   

  PRAVILA NAGRADNE IGRE

  „Mjesec beba u Konzumu“

   

  Članak 1: PRIREĐIVAČ

  Nagradnu igru „Mjesec beba u Konzumu“ priređuje trgovačko društvo Konzum d.d. (OIB: 29955634590), Marijana Čavića 1/a, 10000 Zagreb (dalje u tekstu Priređivač).

   

  Članak 2: TRAJANJE, SVRHA I MJESTA PROVOĐENJA NAGRADNE IGRE

  Nagradna igra traje od 10.11.2016. do 30.11.2016. i provodi se u svrhu promocije Priređivača i unapređenja prodaje, a odnosi se na sve prodavaonice trgovačkog društva Konzum d.d. u Republici Hrvatskoj. Popis prodavaonica dostupan je na službenoj Internet stranici tvrtke: www.konzum.hr.

   

  Članak 3: PODRUČJE PROMOCIJE

  Nagradna igra se organizira i provodi u svim prodavaonicama Konzuma. U prodavaonicama će se za vrijeme trajanja nagradne igre nalaziti promotivni materijali s informacijama o načinu sudjelovanja u nagradnoj igri.

  Nagradna igra se odnosi na proizvode iz asortimana Dječji svijet: dječju hranu (instant i gotove kašice, zamjenska mlijeka osim početne hrane za dojenčad, dječji sokovi i čajevi), higijenu za djecu i bebe (pelene, vlažne maramice), kozmetiku za bebe i djecu (njega kože, kose i sapuni), galanteriju za djecu (dudice, bočice, pribor za jelo, zvečke, elektronski aparati za bebe) te opremu za bebe (sjedalice, stolice za automobil, kolica, namještaj).

   

  Članak 4: FOND NAGRADA

  Fond nagrada sastoji se od:

  Nagrada Vrijednost Količina Ukupno
  Hranilica za bebe 800,00 kn 5 4.000,00 kn
  P&G obiteljski poklon paket 500,00 kn 20 10.000,00 kn
  Nivea poklon paket 100,00 kn 30 3.000,00 kn
  UKUPNO 55 17.000,00 kn

  Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 17.000,00 kuna.

   

  Članak 5: PRAVO SUDJELOVANJA

  Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri i izvlačenju imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, koje zadovolje uvjete za sudjelovanje u nagradnoj igri, osim radnika Priređivača i agencija koje su izravno uključene u realizaciju nagradne igre, kao i užih članova njihovih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća).

   

  Članak 6: NAČIN SUDJELOVANJA

  Za sudjelovanje u nagradnoj igri potrebno je učlaniti se u Dječji klub i kupiti bilo koji proizvod iz asortimana Dječji svijet u periodu od 10.11.2016. do 30.11.2016. godine.

  Sudjelovanje se ostvaruje:

  slanjem SMS poruke sadržaja:

  MJESEC BEBA, broj računa, ime i prezime, adresa (ulica, mjesto i poštanski broj) na broj 60023 (2,40 kn/SMS)

  ili

  ispunjavanjem obrasca na Internet stranici konzum.hr (potrebno je upisati broj računa, ime i prezime, adresu i kontakt broj mobitela/telefona).

  Svaki pojedini račun može biti prijavljen samo jednom. U slučaju da račun s istim brojem bude ponovno poslan od strane iste ili druge osobe, takva prijava će biti nevažeća.

   

  Članak 7: IZVLAČENJE DOBITNIKA NAGRADA

  Izvlačenje dobitnika će se održati 2.12.2016. u 12h u Super Konzumu Radnička, Radnička cesta 49, 10000 Zagreb. U izvlačenju će sudjelovati sve ispravne SMS poruke i Internet prijave. Dobitnici nagrada će biti izvučeni putem računalne aplikacije, metodom slučajnog odabira. Izvlačenje će se održati uz prisutnost javnog bilježnika i tročlane Komisije Priređivača. U slučaju da izvučena prijava ne ispunjava uvjete iz članka 6 ovih pravila, smatrat će se nevažećom te će biti izvučen novi dobitnik.

   

  Članak 8: PREUZIMANJE NAGRADA

  Dobitnici nagrada će biti obaviješteni o dobitku telefonskim putem ili poštom u roku od 8 dana od dana izvlačenja. Nagrada osvojena na izvlačenju može se preuzeti u dogovoru s Odjelom marketinga Priređivača najkasnije 30 dana od dana primitka pisane obavijesti o dobitku nagrade, uz predočenje osobne iskaznice. Ako dobitnik ne preuzme nagradu u navedenom roku, dobit će obavijest o produljenju roka za još 8 radnih dana. U slučaju da nagrada ostane nepodijeljena, postupit će se sukladno Zakonu o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14, 143/14). Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obaveze Priređivača nagradne igre prema dobitniku. Ako je dobitnik nagrade maloljetna osoba, nagrada se prenosi na roditelje ili skrbnike.

   

  Članak 9: SUDIONICI U NAGRADNOJ IGRI

  Sudionici u nagradnoj igri ne mogu zahtijevati od Priređivača nagradu u većem iznosu ili drukčiju nagradu od one koja je navedena u ovim pravilima. Nagrada se ne može zamijeniti za novac. Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri sudionici prihvaćaju ova pravila. Maloljetnici imaju pravo sudjelovati u nagradnoj igri u skladu sa zakonom.

   

  Članak 10: PUBLICITET

  Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri, sudionici su suglasni da, ako postanu dobitnici nagrade, njihovo ime, adresa i slika mogu od strane Priređivača biti objavljeni i korišteni u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu bez naknade.

   

  Članak 11: OBJAVA DOBITNIKA

  Imena dobitnika nagrada bit će objavljena 5.12.2016. na službenoj Internet stranici tvrtke: www.konzum.hr.

   

  Članak 12: POREZI

  Sve eventualne poreze, obveze i naknade izravno povezane s nagradom ove nagradne igre snosi Priređivač.

   

  Članak 13: U SLUČAJU SPORA

  U slučaju spora između Priređivača i sudionika nagradne igre, nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

   

  Članak 14: MOGUĆNOST PREKIDA NAGRADNE IGRE

  Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju nastupa okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni putem službene Internet stranice tvrtke: www.konzum.hr.

   

  Rješenje Ministarstva financija:

  KLASA: UP/I-460-02/16-01/714

  UR. BROJ: 513-07-21-01/16-3

  2. studenog 2016.