Konzum nagradna igra: Po pivo u Konzum požuri, na Harleyju odjuri

In September 29, 2016
 • Dobitnici

  Nagrada: Harley-Davidson Sportster XL883N IRON 883™

  Dobitnik: Matija Labaš, Varaždin

   

  Nagrada: Putovanje za dvije osobe Beč – Prag – Bratislava

  Dobitnica: Franka Farbak Berger, Zagreb

   

  Nagrada: Putovanje za dvije osobe Budimpešta

  Dobitnik: Slaven Toth, Grubišno Polje

   

  Nagrada: Putovanje za dvije osobe München i dvorci Bavarske

  Dobitnik: Hrvoje Posavec, Koprivnički Bregi

 • Pravila

  Temeljem članka 69. Zakona o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14, 143/14) Konzum trgovina na veliko i malo d.d., 10000 Zagreb, Marijana Čavića 1/a, OIB 29955634590, donosi sljedeća:

  PRAVILA NAGRADNE IGRE

  „Po pivo u Konzum požuri, na Harleyju odjuri“

   

  Članak 1: PRIREĐIVAČ

  Nagradnu igru „Po pivo u Konzum požuri, na Harleyju odjuri“ priređuje trgovačko društvo Konzum d.d. (OIB: 29955634590), Marijana Čavića 1/a, 10000 Zagreb (dalje u tekstu Priređivač).

   

  Članak 2: TRAJANJE, SVRHA I MJESTA PROVOĐENJA NAGRADNE IGRE

  Nagradna igra traje od 29.9.2016. do 21.10.2016. i provodi se u svrhu promocije Priređivača i unapređenja prodaje, a odnosi se na sve prodavaonice trgovačkog društva Konzum d.d. u Republici Hrvatskoj. Popis prodavaonica dostupan je na službenoj Internet stranici tvrtke: www.konzum.hr.

   

  Članak 3: PODRUČJE PROMOCIJE

  Nagradna igra se organizira i provodi u svim prodavaonicama Konzuma. U prodavaonicama će se za vrijeme trajanja nagradne igre nalaziti promotivni materijali s informacijama o načinu sudjelovanja u nagradnoj igri.

  Nagradna igra se odnosi na proizvode iz asortimana piva.

   

  Članak 4: FOND NAGRADA

  Fond nagrada sastoji se od:

  Nagrada Vrijednost Količina Ukupno
  Harley-Davidson Sportster XL883N IRON 883™ 80.000,00 kn 1 80.000,00 kn
  Putovanje za dvije osobe Beč – Prag – Bratislava* 1.598,00 kn 1 1.598,00 kn
  Putovanje za dvije osobe Budimpešta** 1.238.00 kn 1 1.238.00 kn
  Putovanje za dvije osobe München i dvorci Bavarske*** 1.958,00 kn 1 1.958,00 kn
  UKUPNO 4 84.794,00 kn

  Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 84.794,00 kuna.

  * nagrada uključuje: prijevoz autobusom, pratitelja, smještaj u hotelu 3* u Pragu u dvokrevetnim sobama tuš/WC/TV na osnovi 2 noćenja s buffet doručkom, razgled Praga u pratnji službenog gradskog vodiča, razgled Bratislave sa službenim gradskim vodičem, panoramski razgled Beča te troškove organizacije i prodaje. Nagrada ne uključuje:  ulaznice za muzeje, kulturno-povijesne znamenitosti i izložbe koje nisu navedene, fakultativne sadržaje te troškove osobnih narudžbi. Termin putovanja: 18. – 20.11.2016.

  ** nagrada uključuje: prijevoz turističkim autobusom, pratitelja, smještaj u hotelu 4* u Budimpešti u dvokrevetnim sobama tuš/WC/TV na osnovi dva noćenja s buffet doručkom, poludnevni razgled grada autobusom i pješice, službenog gradskog vodiča u Budimpešti za razgled grada, te troškove organizacije i prodaje. Nagrada ne uključuje: ulaznice za kulturno-povijesne spomenike i muzeje koje nisu navedene kao uključene, fakultativne sadržaje te troškove osobnih narudžbi. Termin putovanja: 4. – 6.11.2016.

  *** nagrada uključuje: prijevoz autobusom, pratitelja, smještaj u hotelu 3* u Münchenu u dvokrevetnim sobama tuš/WC/TV na osnovi dva noćenja s buffet doručkom, te troškove organizacije i prodaje. Nagrada ne uključuje: ulaznice za muzeje i dvorce, vožnju brodom po jezeru Chiemsee te troškove osobnih narudžbi. Termin putovanja: 28. – 30.10.2016.

   

  Članak 5: PRAVO SUDJELOVANJA

  Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri i izvlačenju imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, koje zadovolje uvjete za sudjelovanje u nagradnoj igri, osim radnika Priređivača i agencija koje su izravno uključene u realizaciju nagradne igre, kao i užih članova njihovih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća).

   

  Članak 6: NAČIN SUDJELOVANJA

  U periodu od 29.09.2016. do 21.10.2016. godine za svakih potrošenih 20,00 kuna na artikle iz asortimana piva, kupac ostvaruje pravo sudjelovanja u nagradnoj igri. Sudjelovanje se ostvaruje:

  • slanjem SMS poruke sadržaja:

        KONZUM, broj računa, ime i prezime, adresa (ulica, mjesto i poštanski broj) na broj 60023 (2,40 kn/SMS)

  ili

  • ispunjavanjem obrasca na Internet stranici konzum.hr (potrebno je upisati broj računa, ime i prezime, adresu i kontakt broj mobitela/telefona).

  Svaki pojedini račun poruke može biti prijavljen samo jednom. U slučaju da račun s istim brojem bude ponovno poslan od strane iste ili druge osobe, takva prijava će biti nevažeća.

   

  Članak 7: IZVLAČENJE DOBITNIKA NAGRADA

  Izvlačenje dobitnika će se održati 22.10.2016. u 12h u Super Konzumu Radnička, Radnička cesta 49, 10000 Zagreb. U izvlačenju će sudjelovati sve ispravne SMS poruke. Dobitnici nagrada će biti izvučeni putem računalne aplikacije, metodom slučajnog odabira. Izvlačenje će se održati uz prisutnost javnog bilježnika i tročlane Komisije Priređivača. U slučaju da izvučena prijava ne ispunjava uvjete iz članka 6 ovih pravila, smatrat će se nevažećom te će biti izvučen novi dobitnik.

   

  Članak 8: PREUZIMANJE NAGRADA

  Dobitnici nagrada će biti obaviješteni o dobitku telefonskim putem ili poštom u roku od 8 dana od dana izvlačenja. Nagrada osvojena na izvlačenju može se preuzeti u dogovoru s Odjelom marketinga Priređivača najkasnije 30 dana od dana primitka pisane obavijesti o dobitku nagrade, uz predočenje osobne iskaznice. Ako dobitnik ne preuzme nagradu u navedenom roku, dobit će obavijest o produljenju roka za još 8 radnih dana. U slučaju da nagrada ostane nepodijeljena, postupit će se sukladno Zakonu o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14, 143/14). Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obaveze Priređivača nagradne igre prema dobitniku. Ako je dobitnik nagrade maloljetna osoba, nagrada se prenosi na roditelje ili skrbnike.

   

  Članak 9: SUDIONICI U NAGRADNOJ IGRI

  Sudionici u nagradnoj igri ne mogu zahtijevati od Priređivača nagradu u većem iznosu ili drukčiju nagradu od one koja je navedena u ovim pravilima. Nagrada se ne može zamijeniti za novac. Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri sudionici prihvaćaju ova pravila. Maloljetnici imaju pravo sudjelovati u nagradnoj igri u skladu sa zakonom.

   

  Članak 10: PUBLICITET

  Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri, sudionici su suglasni da, ako postanu dobitnici nagrade, njihovo ime, adresa i slika mogu od strane Priređivača biti objavljeni i korišteni u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu bez naknade.

   

  Članak 11: OBJAVA DOBITNIKA

  Imena dobitnika nagrada bit će objavljena 24.10.2016. na službenoj Internet stranici tvrtke: www.konzum.hr.

   

  Članak 12: POREZI

  Sve eventualne poreze, obveze i naknade izravno povezane s nagradom ove nagradne igre snosi Priređivač.

   

  Članak 13: U SLUČAJU SPORA

  U slučaju spora između Priređivača i sudionika nagradne igre, nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

   

  Članak 14: MOGUĆNOST PREKIDA NAGRADNE IGRE

  Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju nastupa okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni putem službene Internet stranice tvrtke: www.konzum.hr.

  Rješenje Ministarstva financija:

  KLASA: UP/I-460-02/16-01/622

  URBROJ: 513-07-21-01/16-3

  Zagreb, 23. rujna 2016.