Nestlé nagradna igra: Fitness žitarice kupi i super putovanje pokupi

In September 30, 2016
 • Dobitnici

  Nagrada: Putovanje za dvije osobe na Kanarske otoke/Tenerife

  Dobitnica: Lucija Horvatinović, Zagreb

   

  Nagrada: Diners potrošačka kartica

  Dobitnik: Marko Gašparić, Virovitica

   

  Nagrada: Fitness poklon paket

  Dobitnici: Marinko Duić, Vinkovci

  Danira Ivanušić, Osijek

  Siniša Vernik, Poreč

  Gorana Medvidović, Osijek

  Dragan Makar, Zagreb

  Dorian Šincek, Vinica

  Dina Marinac, Koprivnica

  Jasmina Gujčić, Gajić

  Branka Kelemen, Kupljenovo

  Luka Petrić, Čepin

 • Pravila

  Temeljem članka 69. Zakona o igrama na sreću i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara Nestlé Adriatic d.o.o., Avenija Većeslava Holjevca 40, 10010 Zagreb, OIB: 00183562417 donosi sljedeća:

   

  PRAVILA NAGRADNE IGRE

  „Fitness žitarice kupi i super putovanje pokupi“

  za trgovački lanac Konzum

   

  Članak 1. Priređivač

  Nestlé Adriatic društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu, sa sjedištem na adresi Avenija Većeslava Holjevca 40, 10010 Zagreb, OIB: 00183562417, priređuje nagradnu igru koja je ograničena na trgovački lanac Konzum.

   

  Članak 2. Svrha u koju se igra priređuje

  Svrha nagradne igre je promidžba robne marke NESTLÉ ŽITARICA u trgovačkom lancu Konzum.

   

  Članak 3. Trajanje nagradne igre

  Nagradna igra započinje 3. listopada 2016. i traje do 1. studenog 2016. (uključivo), a odnosi se na sve prodavaonice trgovačkog lanca Konzum na području Republike Hrvatske.

   

  Članak 4. Proizvodi uključeni u nagradnu igru

  U nagradnu igru uključeni su sljedeći proizvodi iz asortimana robne marke NESTLÉ ŽITARICA: Fitness Delice Chocolate taste 350g, Fitness Delice Red Fruits 350g, Fitness 250g, Fitness 375g, Fitness Fruits 375g, Fitness Chocolate 375g, Fitness Dark Chocolate 375g, Fitness 625g, Fitness 450g bonus pakiranje, Fitness Fruits 450g bonus pakiranje, Fitness Choco 450g bonus pakiranje i Fitness Honey & Almond 355g. Ostali proizvodi i pakiranja NESTLÉ ŽITARICA nisu uključeni u nagradnu igru.

   

  Članak 5. Kako sudjelovati u nagradnoj igri

  Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, osim zaposlenika Priređivača i članova njihove uže obitelji, te zaposlenika i članova uže obitelji bilo koje druge tvrtke koja sudjeluje u razvoju, odnosno provedbi ove nagradne igre.

  Za sudjelovanje je potrebno kupiti bilo koje pakiranje NESTLÉ ŽITARICA navedeno u članku 4., u bilo kojem prodajnom mjestu trgovačkog lanca Konzum u Republici Hrvatskoj unutar perioda trajanja nagradne igre i poslati SMS sa sljedećim podacima:

  ključna riječ, broj računa, ime i prezime, adresa i mjesto stanovanja na broj 60023. Ključna riječ u ovoj nagradnoj igri je ZITARICE.

  (Primjer: ZITARICE, 12345/0600/1, Ivan Horvatic, Javorova 5, 10000 Zagreb)

  Cijena slanja SMS poruke iznosi 2,40 kn/sms (PDV uključen).

  Sudionik time ulazi u nagradno izvlačenje koje će se odvijati u jednom krugu.

  Svaki pojedini račun može biti iskorišten, odnosno prijavljen za ovu nagradnu igru samo jedanput. U slučaju da račun s istim brojem bude ponovno poslan od strane iste ili druge osobe (s istog ili drugog broja mobilnog telefona) ta će prijava biti proglašena nevažećom te se neće uzeti u obzir za podjelu nagrade. Sudionik koji sudjeluje u nagradnoj igri prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila. Sudionik je dužan čuvati originalni račun sve do izvlačenja nagrada te ga prezentirati Priređivaču na prvi poziv.

   

  Članak 6. Nagradni fond

  Nagradni fond uključuje:

  – 1 x Putovanje za dvije osobe na Kanarske otoke/Tenerife u vrijednosti 20.000,00 kn (PDV uključen)*

  – 1 x Diners potrošačka kartica s ukupnim raspoloživim iznosom potrošnje 10.000,00 kn (PDV uključen)**

  – 10 x Fitness poklon paket (1 paket sadrži: 2 x Fitness ručnik i 2 x Fitness On the GO kit, vrijednosti 100,00 kuna) ukupne vrijednosti 1.000,00 kn (PDV uključen)

  *nagradu je moguće iskoristiti u roku 6 mjeseci od dana preuzimanja nagrade u dogovoru s turističkom agencijom Mondo Travel. Cijena putovanja uključuje: smještaj u hotelu s 5*, aerodromske takse, transfer zračna luka – hotel – zračna luka. Cijena putovanja ne uključuje dodatne izlete.

  ** nagradu je moguće iskoristiti u roku 3 godine od dana izdavanja potrošačke kartice

  Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 31.000,00 kn (PDV uključen).

  Nagrade se ne mogu zamijeniti za novac. Sve nagrade uključuju porez na dodanu vrijednost kojeg plaća Priređivač. Fotografije svih nagrada na svim promotivnim materijalima su simbolične i služe samo za informativne svrhe.

   

  Članak 7. Nagradno izvlačenje

  Izvlačenje će se odvijati elektroničkim putem, slučajnim softverskim odabirom iz baze pristiglih SMS poruka u periodu trajanja nagradne igre.

  Nagradno izvlačenje održat će se 3. studenog 2016. za sve SMS poruke pristigle u razdoblju od 3. listopada do 1. studenog 2016. U izvlačenje su uključeni svi valjani sudionici u nagradnoj igri.

  Javno izvlačenje nagrada odvija se u sjedištu operatera nagradne igre Mobitel Media d.o.o., OIB: 84873605417, na adresi Šoštarićeva 10, u Zagrebu, pod nadzorom tročlane Komisije sastavljene po izboru Priređivača.

  Na javnom izvlačenju biti će sastavljen zaseban zapisnik koji sadrži: mjesto i vrijeme izvlačenja, klasu i urudžbeni broj, datum odobrenja nagradne igre, datum i naziv elektroničkog ili drugog javnog medija u kojem su pravila nagradne igre objavljena, imena i prezimena i adrese članova komisije, način izvlačenja dobitnika, ime i prezime i adresu dobitnika te naziv i vrijednost nagrade pojedinog dobitnika.

  Zapisnik, kojeg moraju potpisati svi članovi Komisije Priređivača, Priređivač će dostaviti Ministarstvu financija u roku od 8 (osam) dana od dana izvlačenja dobitnikâ nagrada.

   

  Članak 8. Objava dobitnika i preuzimanje nagrada

  Imena svih dobitnika bit će objavljena na Internet stranici www.nestle.hr. u roku 8 dana od izvlačenja dobitnika, a Priređivač je u obavezi u pisanom obliku obavijestiti dobitnike o dobivenoj nagradi te mjestu i vremenu podizanja nagrade u roku 8 dana od dana izvlačenja dobitnika nagrada.

  Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri svi dobitnici nagrada pristaju da se javno objavi njihovo ime i prezime, adresa i mjesto stanovanja poslani u SMS poruci prijave. Prilikom dodjele nagrada dobitnici i Priređivač mogu biti fotografirani, a te fotografije mogu biti objavljene u medijima na što dobitnik pristaje.

  Dobitnicima koji ne podignu nagradu i/ili se ne odazovu na pisanu obavijest iz stavka 1 ovog članka, biti će poslana pisana obavijest preporučenom poštom s povratnicom na kućnu adresu radi ponovnog poziva za preuzimanje nagrade uz određeni naknadni rok koji ne može biti kraći od osam dana niti duži od 15 dana od dana primitka pisane obavijesti. Ukoliko dobitnik niti u naknadnom roku ne podigne nagradu i/ili se ne javi, postupit će se u skladu s člankom 15 Pravilnika o priređivanju nagradnih igara.

  Prilikom preuzimanja nagrade, dobitnik obavezno treba predočiti osobnu iskaznicu i valjan, originalan račun na kojem je naznačena kupnja nekog od navedenih proizvoda NESTLÉ ŽITARICA iz članka 4. ovih Pravila u trgovačkom lancu Konzum te mora potpisati izjavu o preuzimanju nagrade, čime prestaju sve obveze Priređivača prema dobitniku.

  Sudionici nagradne igre moraju čuvati račun do kraja nagradne igre. Nagrada se može preuzeti samo uz predočenje valjanog, originalno izdanog računa, poslanog u SMS poruci dobitnika. Nikakvi drugi predmeti osim računa neće biti prihvaćeni kao dokaz o kupnji.

  U slučaju da dobitnik nije iz bilo kojeg razloga u mogućnosti osobno preuzeti nagradu, istu će priređivač predati trećoj osobi koja na temelju specijalne punomoći ovjerene kod javnog bilježnika preuzima nagradu u ime i za račun dobitnika.

  Ukoliko u nagradnoj igri ostane nepodijeljenih nagrada, postupit će se sukladno Zakonu o igrama na sreću.

   

  Članak 9. Pogrešne i neregularne SMS poruke

  Pogrešne i nepotpune SMS poruke nevažeće su i ne daju pošiljatelju pravo ni na kakvu nagradu. Ni u kom slučaju neće biti podijeljen veći broj nagrada od količine navedene ovim pravilima. Priređivač ne snosi nikakvu odgovornost za zakašnjele, izgubljene ili krivo upućene prijave.

   

  Članak 10. Maloljetni dobitnici

  Maloljetnici mogu sudjelovati, osvojiti i primiti nagradu samo u prisustvu te uz odobrenje svog zakonskog staratelja.

   

  Članak 11. Objava

  Pravila nagradne igre bit će objavljena na Internet stranici www.nestle.hr prije početka nagradne igre.

  U slučaju spora između Priređivača i sudionika nagradne igre nadležan je Općinski sud u Zagrebu.

   

  Članak 12. Prekid nagradne igre

  Nagradna igra se prekida u slučaju nastupanja više sile o čemu će sudionici biti obaviješteni putem Internet stranice www.nestle.hr.

  Pod višom silom podrazumijeva se nastup izvanrednih okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti, izbjeći ili otkloniti.

   

  Članak 13. Valjanost pravila

  Ova pravila primjenjuju se nakon što Ministarstvo financija RH na njih izda suglasnost, a vrijede sve do završetka nagradne igre.

  Rješenje Ministarstva financija

  KLASA: UP/I-460-02/16-01/616

  UR. BROJ: 513-07-21-01/16-3

  Zagreb, 22.9.2016.