Konzum nagradna igra: Dream Factory nagradna igra

In November 14, 2016
 • Dobitnici

  Nagrada: 2 ulaznice za MARVEL Universe Live show

  Dobitnici:

  Kristina Horvat, Kloštar Podravski
  Darko Pintar, Sesvete
  Dunja Tomić, Zagreb
  Danijela Posavac, Bjelovar
  Petra Galić, Zagreb
  Marin Trišić, Pula
  Silvija Lovrić, Zagreb
  Ivana Šušković, Velika Gorica
  Antonija Krezić, Dugo Selo
  Nelica Jakišić Živaljić, Split
  Nelly Sviličić, Zaprešić
  Goran Knjeginjić, Garešnica
  Ivor Dondur, Zagreb
  Ksenija Petrač, Zagreb
  Ema Kovačević, Zagreb
  Rozalija Zajac, Velika Gorica
  Ivan Karlo Moštak, Samobor
  Tomislav Drašković, Zagreb
  Branimir Peti, Vinkovci
  Dragan Turina, Medulin
  Marina Borojević, Zagreb
  Karolina Žugečić, Zagreb
  Danica Kraljević, Zagreb
  Natalija Rožman, Zagreb
  Maja Žerjav, Zagreb

  Nevenka Žuljević, Sesvete
  Natalija Kelava, Zagreb
  Tomislav Beganović, Zagreb
  Antonija Trulec, Čazma
  Željka Koričan Igrc, Zagreb
  Albina Čakarun Čeko, Zagreb
  Boris Cindrić, Županja
  Ariana Filipčić, Zagreb
  Emanuel Hladnić, Virje
  Hrvoje Pavić, Sesvete
  Martina Kušar, Velika Gorica
  Ivana Tomas, Rijeka
  Ljubica Gršetić, V. Gorica
  Anđelko Vrbanić, Velika Gorica
  Damir Rigo, Samobor
  Josipa Jelčić Bjelajac, Zagreb
  Tomislav Tupek Petrinjak, Sesvete
  Irena Vitez, Pula
  Anita Bratković, Belica
  Ivan Marijetić, Velika Gorica
  Snježana Ajhler, Trnovec Bartolovečki
  Denis Peči, Bilje
  Mirjana Komerički, Zagreb
  Ivana Hrenar, Zagreb
  Petar Beljak, Samobor

 • Pravila

  Temeljem članka 69. Zakona o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14, 143/14) Konzum trgovina na veliko i malo d.d., 10000 Zagreb, Marijana Čavića 1/a, OIB 29955634590, donosi sljedeća:

   

  PRAVILA NAGRADNE IGRE

  „Dream Factory nagradna igra“

   

  Članak 1: PRIREĐIVAČ

  Nagradnu igru „Dream Factory nagradna igra“ priređuje trgovačko društvo Konzum d.d. (OIB: 29955634590), Marijana Čavića 1/a, 10000 Zagreb (dalje u tekstu Priređivač).

   

  Članak 2: TRAJANJE, SVRHA I MJESTA PROVOĐENJA NAGRADNE IGRE

  Nagradna igra traje od 14.11.2016. do 4.12.2016. i provodi se u svrhu promocije Priređivača i unapređenja prodaje, a odnosi se na sve prodavaonice trgovačkog društva Konzum d.d. u Republici Hrvatskoj.

   

  Članak 3: PODRUČJE PROMOCIJE

  Nagradna igra se organizira i provodi u svim prodavaonicama Konzuma. U prodavaonicama će se za vrijeme trajanja nagradne igre nalaziti promotivni materijali s informacijama o načinu sudjelovanja u nagradnoj igri.

  Nagradna igra se odnosi na proizvode iz asortimana igračaka.

   

  Članak 4: FOND NAGRADA

  Fond nagrada sastoji se od:

  50 x 2 ulaznice za MARVEL Universe Live show (9.12. – 11.12.2016, Arena Zagreb). Vrijednost nagrade iznosi 460,00 kuna.

  Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 23.000,00 kuna.

   

  Članak 5: PRAVO SUDJELOVANJA

  Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri i izvlačenju imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, koje zadovolje uvjete za sudjelovanje u nagradnoj igri, osim radnika Priređivača i agencija koje su izravno uključene u realizaciju nagradne igre, kao i užih članova njihovih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća).

   

  Članak 6: NAČIN SUDJELOVANJA

  U periodu od 14.11.2016. do 4.12.2016. za kupljene proizvode iz asortimana igračaka u vrijednosti minimalno 50,00 kuna kupac ostvaruje pravo sudjelovanja u nagradnoj igri. Sudjelovanje se ostvaruje slanjem SMS poruke sadržaja: SUPERJUNACI, broj računa, ime i prezime, adresa (ulica, mjesto i poštanski broj) na broj 60023 (2,40 kn/SMS).

  Svaki pojedini račun poruke može biti prijavljen samo jednom. U slučaju da račun s istim brojem bude ponovno poslan od strane iste ili druge osobe, takva prijava će biti nevažeća.

   

  Članak 7: IZVLAČENJE DOBITNIKA NAGRADA

  Izvlačenje dobitnika će se održati 5.12.2016. u 12h u Super Konzumu Radnička, Radnička cesta 49, 10000 Zagreb. U izvlačenju će sudjelovati sve ispravne SMS poruke. Dobitnici nagrada će biti izvučeni putem računalne aplikacije, metodom slučajnog odabira. Izvlačenje će se održati uz prisutnost tročlane Komisije Priređivača. U slučaju da izvučena prijava ne ispunjava uvjete iz članka 6 ovih pravila, smatrat će se nevažećom te će biti izvučen novi dobitnik.

   

  Članak 8: PREUZIMANJE NAGRADA

  Dobitnici nagrada će biti obaviješteni o dobitku telefonskim putem ili poštom u roku od 8 dana od dana izvlačenja. Nagrada osvojena na izvlačenju može se preuzeti u dogovoru s Odjelom marketinga Priređivača najkasnije 30 dana od dana primitka pisane obavijesti o dobitku nagrade, uz predočenje osobne iskaznice. Ako dobitnik ne preuzme nagradu u navedenom roku, dobit će obavijest o produljenju roka za još 8 radnih dana. U slučaju da nagrada ostane nepodijeljena, postupit će se sukladno Zakonu o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14, 143/14). Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obaveze Priređivača nagradne igre prema dobitniku. Ako je dobitnik nagrade maloljetna osoba, nagrada se prenosi na roditelje ili skrbnike.

   

  Članak 9: SUDIONICI U NAGRADNOJ IGRI

  Sudionici u nagradnoj igri ne mogu zahtijevati od Priređivača nagradu u većem iznosu ili drukčiju nagradu od one koja je navedena u ovim pravilima. Nagrada se ne može zamijeniti za novac. Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri sudionici prihvaćaju ova pravila. Maloljetnici imaju pravo sudjelovati u nagradnoj igri u skladu sa zakonom.

   

  Članak 10: PUBLICITET

  Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri, sudionici su suglasni da, ako postanu dobitnici nagrade, njihovo ime, adresa i slika mogu od strane Priređivača biti objavljeni i korišteni u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu bez naknade.

   

  Članak 11: OBJAVA DOBITNIKA

  Imena dobitnika nagrada bit će objavljena 6.12.2016. na službenoj Internet stranici tvrtke: www.konzum.hr.

   

  Članak 12: POREZI

  Sve eventualne poreze, obveze i naknade izravno povezane s nagradom ove nagradne igre snosi Priređivač.

   

  Članak 13: U SLUČAJU SPORA

  U slučaju spora između Priređivača i sudionika nagradne igre, nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

   

  Članak 14: MOGUĆNOST PREKIDA NAGRADNE IGRE

  Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju nastupa okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni putem službene Internet stranice tvrtke: www.konzum.hr.

  Rješenje Ministarstva financija:

  KLASA: UP/I-460-02/16-01/735

  URBROJ: 513-07-21-01/16-3

  Zagreb, 10. studenog 2016.