Rexona nagradna igra: Rexona te vodi na utrku u Monzu!

In July 1, 2016
 • Dobitnici

  Nagrada: Putovanje za dvije osobe na utrku F1 u Monzi

  Dobitnica:  Marina Čičak, Dugo Selo

   

  Nagrada: Rexona poklon paketi
  Dobitnici: Ljiljana Magdić, Darda
  Branka Košutić, Koprivnica
  Marijana Ljubović, Dicmo
  Leona Matković, Donji Miholjac
  Matija Petak, Vrbovec
  Sanja Hlebec, Sveta Marija
  Ksenija Šupe Vukadinović, Zagreb
  Ivana Babić, Zagreb
  Tomislav Novosel, Zagreb
  Mirjana Šutalo Vulić, Našice
  Anđelko Vrbanić, Velika Gorica
  Zoran Turuk, Zagreb
  Ivan Pribanić, Oriovac
  Ines Obradović, Požega
  Sandra Marković Pogačić, Zagreb
  Dušan Čakardić, Darda
  Tatjana Perković, Dugo Selo
  Dubravka Zamečnik, Sarvaš
  Ljiljana Mance, Osijek
  Ivan Huđek, Zagreb
  Janja Savić, Zagreb
  Tina Andabaka, Drniš
  Siniša Vernik, Poreč
  Nikolina Skenderović, Pisarovina
  Antun Vincelj, Đurmanec
  Natalija Makarun, Požega
  Ivan Šeperić Grdiša, Jastrebarsko
  Dragica Jurić, Daruvar
  Dario Štrkalj, Vrbovec
  Dean Polić, Čavle
  Ivan Bilanović, Mraclin
  Luka Vuković, Klanjec
  Andreja Brunjak, Barban
  Irena Kolak, Ludbreg
  Antun Ivanković, Osijek
  Eduard Kloss, Vinkovci
  Elena Pašajlić, Šibenik
  Iva Ivanac, Bistra
  Romina Janečić, Slatina
  Maja Barači, Dugo Selo
  Ivana Cvitković, Sinj
  Naser Bajraktari, Zagreb
  Alisa Sehić, Zagreb
  Jelena Cvijić, Zagreb
  Frano Grljušić, Solin
  Milka Rakarić, Topusko
  Tanja Talaja, Osijek
  Irena Vičević, Koprivnica
  Blanka Kundakčić, Osijek
  Bruno Zamečnik, Sarvaš
 • Pravila

  Temeljem članka 69. Zakona o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10) Unilever Hrvatska d.o.o., Strojarska 20, 10000 Zagreb, OIB 91098911509, donosi sljedeća:

  PRAVILA NAGRADNE IGRE

  „Rexona te vodi na utrku u Monzu!“

   

  Članak 1. Priređivač

  Priređivač nagradne igre je Unilever Hrvatska d.o.o., Strojarska 20, 10000 Zagreb, OIB 91098911509, u suradnji s Grey Worldwide Zagreb d.o.o., Strojarska cesta 20, 10000 Zagreb, OIB: 50885142832. Tehničku podršku u provedbi nagradne igre pruža Mobitel Media d.o.o., Šoštarićeva 10, 10000 Zagreb, OIB 84873605417.

   

  Članak 2. Trajanje nagradne igre

  Nagradna igra provodi se od 1. srpnja 2016. do 15. kolovoza 2016. u svim Konzum i Kozmo prodavaonicama na području Republike Hrvatske.

   

  Članak 3. Svrha nagradne igre

  Nagradna igra priređuje se u cilju promidžbe Priređivača.

   

  Članak 4. Način sudjelovanja u nagradnoj igri

  Za sudjelovanje u nagradnoj igri potrebno je u vrijeme trajanja nagradne igre kupiti bilo koji Rexona proizvod u bilo kojoj Konzum ili Kozmo prodavaonici i prijaviti broj računa

  • slanjem SMS poruke sadržaja:

  REXONA, broj računa, ime i prezime, adresa (ulica, mjesto i poštanski broj) na broj 60221. Cijena SMS poruke je 2,40 kn, PDV uključen

  ili

  ispunjavanjem obrasca na Facebook stranici Rexona Hrvatska na web adresi www.facebook.com/rexona.hr (upisuje se broj računa, ime i prezime, adresa i broj mobitela).

  Originalni račun, kao dokaz o kupovini, potrebno je sačuvati do kraja nagradne igre te na zahtjev Priređivača predočiti pri podizanju nagrade. Svaki sudionik može sudjelovati u nagradnoj igri neograničen broj puta s različitim brojevima računa. Svaki pojedini račun može biti iskorišten samo jedanput. U slučaju da račun s istim brojem bude ponovno poslan od strane iste ili druge osobe (s istog ili drugog broja mobilnog telefona) ta će prijava biti proglašena nevažećom.

   

  Članak 5. Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri

  U nagradnoj igri imaju pravo sudjelovati svi potrošači koji udovoljavaju uvjetu iz Članka 4., osim zaposlenika tvrtki Unilever Hrvatska d.o.o., Grey Worldwide d.o.o. i Mobitel Media d.o.o., kao i članova njihovih užih obitelji.

   

  Članak 6. Nagradni fond

  Nagradni fond sastoji se od:

  • 1 x putovanje za dvije osobe na utrku F1 u Monzi (od 2.9. do 4.9.2016.) u vrijednosti 12.500,00 kuna, PDV uključen*
  • 50 x poklon paket u vrijednosti 50,00 kuna, PDV uključen

  * nagrada uključuje avionske karte, dva noćenja i ulaznice za utrku F1

  Ukupna vrijednost nagradnog fonda je 15.000,00 kn. Priređivač se obvezuje uplatiti 5% ukupne vrijednosti nagradnog fonda u korist Crvenog križa Republike Hrvatske.

   

  Članak 7. Izvlačenje i objava dobitnika

  Izvlačenje dobitnika održat će se 16. kolovoza 2016. u sjedištu Priređivača. Izvući će se 51 dobitnik za nagrade iz Članka 6. ovih pravila.

  Izvlačenje dobitnika nadzirat će tročlana komisija te će se o tijeku izvlačenja voditi zapisnik.

  Komisija će provjeriti je li dobitnik sudjelovao u nagradnoj igri sukladno ovim pravilima. U slučaju da se njegova prijava proglasi nevažećom nagrada će biti podijeljena sljedećem izvučenom sudioniku koji ima pravo na nagradu.

  Imena svih dobitnika bit će objavljena u roku od 8 dana od izvlačenja na Facebook stranici Rexona Hrvatska na web adresi www.facebook.com/rexona.hr.

   

  Članak 8. Preuzimanje nagrada

  Nagrada se ne može zamijeniti za novac. Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Priređivača nagradne igre prema dobitniku. Dobitnici će o dobitku biti obaviješteni u roku od 8 dana od izvlačenja. Dobitnici moraju preuzeti nagradu u roku od 30 dana od dana primitka obavijesti o dobivenoj nagradi, uz predočenje identifikacijske isprave.

  Ako dobitnici nagrade ne podignu u tom roku, bit će ponovno obaviješteni i nagrade će moći podignuti u roku od 15 dana od dana primitka dodatne obavijesti. Ako dobitnik nije u mogućnosti osobno preuzeti svoju nagradu može je preuzeti od strane dobitnika ovlaštena osoba, također uz predočenje identifikacijske isprave. Ako je dobitnik maloljetna osoba, nagradu mogu, uz predloženu odgovarajuću dokumentaciju u njegovo ime preuzeti njegovi roditelji ili skrbnici. Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri sudionici se slažu da, ako postanu dobitnici nagrada, njihove osobne podatke: ime i prezime, adresu, sliku i slično Priređivač može koristiti u promocijske svrhe bez naknade i prethodne suglasnosti dobitnika te da se oni mogu objaviti u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.

  U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika. S nagradama koje ne budu realizirane postupit će se u skladu sa Zakonom o igrama na sreću (NN 87/09) i Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10).

   

  Članak 9. Ostale odredbe

  Priređivač ne odgovara za nepotpune i neispravne prijave. Priređivač i osobe koje sudjeluju u provođenju nagradne igre ne odgovaraju za moguću štetu, koja bi mogla proizlaziti iz nagrada ili pogodnosti.

  Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni na Facebook stranici Rexona Hrvatska na web adresi www.facebook.com/rexona.hr. Priređivač u tom slučaju sudionicima ne odgovara za moguću štetu.

  Odluka Priređivača o svim pitanjima vezanim uz nagradnu igru odnosno primjenu ovih pravila konačna je i obvezuje sve sudionike.

   

  Članak 10. Objava pravila

  Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija bit će objavljena na Facebook stranici Rexona Hrvatska na web adresi www.facebook.com/rexona.hr prije početka nagradne igre.

   

  Članak 11. Korištenje osobnih podataka

  Sudionici u nagradnoj igri sudjelovanjem, odnosno slanjem SMS poruke, očituju svoje prihvaćanje ovih pravila te bez daljnjeg pitanja i odobrenja ovlašćuju Priređivača da prikuplja i obrađuje navedene osobne podatke u svrhu provođenja nagradne igre i vlastitih marketinških aktivnosti. Sudionik u bilo kojem trenutku može zatražiti odjavu od primanja ovakvih obavijesti.

  Priređivač će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi osigurao da se osobni podaci sudionika u nagradnoj igri obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim zakonodavstvom.

   

  Članak 12. Rješavanje pritužbi i valjanost pravila

  Sve pritužbe i reklamacije rješava Priređivač. U slučaju osnovanih pritužbi Priređivač se obvezuje u što kraćem vremenu ispraviti nedostatke i o tome obavijestiti sudionika odnosno ako je to potrebno i ostale sudionike.

  U slučaju spora između Priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

   

  Rješenje Ministarstva financija:

  KLASA: UP/I-460-02/16-01/445

  UR. BROJ: 513-07-21-01/16-3

  24. lipnja 2016.