Intersport nagradna igra: INTERSPORT i NIKE vode te na EURO 2016

In May 24, 2016
 • Dobitnici

  Nagrada: putovanje za dvije osobe na utakmicu Hrvatska – Španjolska

  Dobitnik: Barbara Horvat, Dekanovec

   

  Nagrada: originalna majica i hlačica reprezentacije

  Dobitnik: Marko Kovačić, Viškovo

   

  Nagrada: replika majice i hlačice reprezentacije

  Dobitnik: Drago Herić, Štrigova

 • Pravila

  Na temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (Narodne novine 8/10) INTERSPORT H d.o.o., Ljudevita Posavskog 5, 10360 Sesvete, OIB 87301734795, donosi sljedeća:

  PRAVILA NAGRADNE IGRE

  „INTERSPORT i NIKE vode te na EURO 2016“

   

  Članak 1. Priređivač

  Priređivač nagradne igre je INTERSPORT H d.o.o., Ljudevita Posavskog 5, 10360 Sesvete, OIB 87301734795. Tehničku podršku u provedbi nagradne igre pruža Mobitel Media d.o.o., Šoštarićeva 10, 10000 Zagreb, OIB 84873605417.

   

  Članak 2. Trajanje nagradne igre

  Nagradna igra se provodi od 23. svibnja 2016. do 12. lipnja 2016. na svim prodajnim mjestima INTERSPORT H d.o.o.

   

  Članak 3. Svrha nagradne igre

  Nagradna igra se priređuje u cilju promidžbe marke NIKE i trgovine INTERSPORT, kao i širenja baze podataka o kupcima.

   

  Članak 4. Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri

  Pravo sudjelovanja imaju sve fizičke osobe koje su državljani Republike Hrvatske. U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici tvrtke INTERSPORT H d.o.o., zaposlenici tvrtke Unex Grupa d.o.o., zaposlenici tvrtke Nike CR d.o.o., zaposlenici tvrtke Mobitel Media d.o.o., zaposlenici tvrtke Atlas d.d., kao ni članovi njihove uže obitelji.

   

  Članak 5. Način sudjelovanja u nagradnoj igri

  U nagradnoj igri može sudjelovati svaka osoba koja na bilo kojem prodajnom mjestu INTERSPORTA  kupi najmanje jedan proizvod marke NIKE te prijavi broj računa slanjem SMS poruke sadržaja:

  INTERSPORT, broj računa, ime i prezime, adresa (ulica, poštanski broj i mjesto) i e-mail adresa na broj 60221. Cijena jedne SMS poruke je 2,40 kn, PDV uključen.

  Originalni račun, kao dokaz o kupovini, potrebno je sačuvati do kraja nagradne igre te predočiti pri podizanju nagrade. Svaki sudionik može sudjelovati u nagradnoj igri neograničen broj puta s različitim brojevima računa. Svaki pojedini račun može biti iskorišten samo jedanput. U slučaju da račun s istim brojem bude ponovno poslan od strane iste ili druge osobe (s istog ili drugog broja mobilnog telefona) ta prijava će biti proglašena nevažećom.

   

  Članak 6. Nagradni fond

  Nagradni fond sastoji se od:

  • nagrada: Putovanje za dvije osobe na utakmicu Hrvatska – Španjolska
   • Jednodnevni charter let za dvije osobe na utakmicu Hrvatska – Španjolska (Bordeaux, 21.06.2016.) u vrijednosti 8.525,00 kuna, PDV uključen*
   • ulaznice za dvije osobe za utakmicu Hrvatska – Španjolska (Bordeaux, 21.06.2016.) u vrijednosti 1.525,00 kuna, PDV uključen
  • nagrada: originalna majica i hlačice reprezentacije u vrijednosti 949,90 kuna, PDV uključen
  • nagrada: replika majice i hlačica reprezentacije u vrijednosti 669,90 kuna, PDV uključen
  • Ponuda uključuje prijevoz charter zrakoplovom u ekonomskoj klasi na relaciji Zagreb – Bordeaux – Zagreb, organizirane povratne transfere autobusom od zračne luke do središta grada i stadiona, pratitelja putovanja i pristojbe zračnih luka.

  Ukupna vrijednost nagradnog fonda je 11.669,80 kuna.

  Priređivač se obvezuje uplatiti 5% ukupne vrijednosti nagradnog fonda u korist Crvenog križa Republike Hrvatske.

   

  Članak 7. Izvlačenje i objava dobitnika

  Izvlačenje dobitnika će se održati 14.6.2016. u sjedištu Priređivača uz prisustvo tročlane komisije te će se o tijeku izvlačenja voditi zapisnik. Dobitnici će biti izvučeni putem računalne aplikacije, metodom slučajnog odabira.

  Imena svih dobitnika bit će objavljena 14.6.2016. godine na Internet stranici www.intersport.hr.

   

  Članak 8. Preuzimanje nagrada

  Komisija će provjeriti je li dobitnik sudjelovao u nagradnoj igri sukladno ovim pravilima. U slučaju da se njegova prijava proglasi nevažećom nagrada će biti podijeljena sljedećem izvučenom sudioniku koji ima pravo na nagradu.

  Nagrada se ne može zamijeniti za novac. Prijenos nagrade na treću osobu nije moguć. Priređivač ima pravo zahtijevati od dobitnika da u određenom roku na zahtijevani način dokaže svoj identitet. U slučaju da dobitnik to ne učini, gubi pravo na nagradu. U tom slučaju nagrada ostaje nepodijeljena te se postupa sukladno odredbama Pravilnika o priređivanju nagradnih igara.

  Dobitnici će o dobitku biti obaviješteni istog dana po završetku izvlačenja. Dobitnici će preuzeti nagradu u skladu s uputama Priređivača. Preuzimanje nagrade moguće je samo uz predočenje identifikacijskog dokumenta i originalnog računa koji je prijavljen u izvučenoj SMS poruci.

  U slučaju da dobitnik iz bilo kojeg razloga nije u mogućnosti osobno preuzeti nagradu, to umjesto njega može napraviti treća osoba na temelju punomoći ovjerene kod javnog bilježnika. Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Priređivača nagradne igre prema dobitniku.

  Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri sudionici se slažu da, ako postanu dobitnici nagrada, njihove osobne podatke: ime i prezime, adresu, sliku i slično Priređivač može koristiti u promocijske svrhe bez naknade i prethodne suglasnosti dobitnika te da se oni mogu objaviti u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.

  U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika. S nagradama koje ne budu realizirane postupit će se u skladu sa Zakonom o igrama na sreću (Narodne novine 87/09, 35/13, 158/13, 41/14) i Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara (Narodne novine 08/10).

   

  Članak 9. Ostale odredbe

  Priređivač ne odgovara za nepotpune i neispravne prijave.

  Priređivač i osobe koje sudjeluju u provođenju nagradne igre ne odgovaraju za moguću štetu koja bi mogla proizlaziti iz nagrada ili pogodnosti.

  Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni na Internet stranici www.intersport.hr. Priređivač u tom slučaju sudionicima ne odgovara za moguću štetu.

  Odluka Priređivača o svim pitanjima vezanim uz nagradnu igru odnosno primjenu ovih pravila konačna je i obvezuje sve sudionike.

   

  Članak 10. Objava pravila

  Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija bit će objavljena na Internet stranici www.intersport.hr prije početka nagradne igre.

   

  Članak 11. Korištenje osobnih podataka

  Sudionici u nagradnoj igri sudjelovanjem, odnosno slanjem SMS poruke, očituju svoje prihvaćanje ovih pravila te bez daljnjeg pitanja i odobrenja ovlašćuju INTERSPORT H d.o.o. da prikuplja i obrađuje navedene osobne podatke u svrhu održavanja marketinških kontakata (slanja ponuda o proizvodima i uslugama, promotivnih ponuda, kampanja i oglasa te istraživanja tržišta putem mobilnih telefona, e-maila ili poštom), te da iste šalju niže navedenom izvršitelju obrade, koji će ih sakupljati i obrađivati.

  INTERSPORT H d.o.o. će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi osigurao da se osobni podaci sudionika u nagradnoj igri obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim zakonodavstvom.

  Sudionik u nagradnoj igri dužan je pri dostavi svakog svojeg upita odnosno zahtjeva za ispravak ili brisanje podataka dostaviti svoje točne osobne podatke, kako bi se olakšala identifikacija sudionika. Nadalje, sudionici u nagradnoj igri ovlašteni su podnijeti prigovor na način obrade/čuvanja osobnih podataka. Ako se sudionici ne slože s odlukom donesenom u povodu njihovog prigovora, mogu se obratiti Agenciji za zaštitu osobnih podataka ili nadležnom sudu. Registarski broj baze osobnih podataka: 37-03/03-12-001.

   

  Članak 12. Rješavanje pritužbi i valjanost pravila

  Sve pritužbe i reklamacije rješava Priređivač. U slučaju osnovanih pritužbi Priređivač se obvezuje u što kraćem vremenu ispraviti nedostatke i o tome obavijestiti sudionika, odnosno ako je to potrebno i ostale sudionike.

  U slučaju spora između Priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

   

  Rješenje Ministarstva financija:

  KLASA: UP/I-460-02/16-01/347

  URBROJ: 513-07-21-01/16-3

  16. svibnja 2016.