INA nagradna igra: Probudi navijača u sebi

In April 20, 2016
 • Dobitnici prvog kola

  Nagrada: Putovanje u Pariz za dvije osobe (putnički aranžman) + ulaznice za dvije osobe za utakmicu na Turska – Hrvatska (Paris, 12.06.2016.)

  Dobitnici: Ivan Bućan, Mravince

  Ivan Mandić, Zagreb

  Toni Komić, Solin

  Nagrada: Ulaznice za dvije osobe za utakmicu Češka – Hrvatska (Saint-Etienne, 17.06.2016.)

  Dobitnici: Vlatka Županić, Zagreb

  Tanja Gradečak Erdeljić, Osijek

  Željka Biro, Banova Jaruga

  Davorka Ukraden, Daruvar

  Višnja Pejak, Velika Gorica

  Nagrada: Ulaznice za dvije osobe za utakmicu Hrvatska – Španjolska (Bordeaux, 21.06.2016.)

  Dobitnici: Ana Jurilj Sambol, Zagreb

  Željko Jakupec, Pitomača

  Davor Fakleš, Zagreb

  Miroslav Cobović, Slavonski Brod

  Sandra Barković Korić, Ičići

  Nagrada: Samsung LED TV, model UE49KU6402

  Dobitnici: Franjo Pavlović, Zagreb

  Miroslav Riznik, Slatina

  Goran Križanić, Ludbreg

  Tatjana Lipovac, Vukovar

  Marijan Smolković, Mursko Središće

  Petra Dražić, Šibenik

 • Dobitnici drugog kola

  Nagrada: KIA New Sportage 1.6 GDI M/T 2 WD LX URBAN

  Dobitnica: Mirela Gobac, Kutina

  Nagrada: Samsung Galaxy S7

  Dobitnici: Hrvoje Tancoš, Požega

  Ivo Jović, Dugo Selo

  Željko Auguštan, Novska

  Ivica Kanđera, Jelisavac

  Zvonko Stošić, Ražanac

  Zdravko Fodor, Čakovec

  Sinaja Brčić, Split

  Andrijana Osredečki, Krapina

  Nikola Čulina, Zagreb

  Ivana Pušić, Ladimirevci

  Zdenko Mahmutović, Zagreb

  Eleonora Čorić, Dubrovnik

 • Pravila

  Na temelju članka 69.  Zakona o igrama na sreću (Narodne novine 87/09, 35/13, 158/13, 41/14, 143/14) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (Narodne novine 8/10) INA d.d., Av. V. Holjevca 10, Zagreb, donosi sljedeća:

  PRAVILA NAGRADNE IGRE
  “PROBUDI NAVIJAČA U SEBI“

   

  UVODNE ODREDBE

  Članak 1.

  Priređivač  nagradne igre pod  nazivom  „Probudi navijača u sebi“ je INA, d.d., Avenija Većeslava Holjevca 10, Zagreb, MB 3586243, OIB 27759560625, a organizatori iste su MIT Dizajn studio d.o.o., J. Kozarca 37, Tenja, OIB 98904099013, Mobitel Media d. o.o., Šoštarićeva 10, Zagreb, OIB 84873605417. Partner u organizaciji nagradne igre je KMAG d.o.o. – Kia Motors Adria Group d.o.o., Gornjostupnička 18J, Gornji Stupnik, OIB 50122329920.

  Nagradna igra priređuje se u cilju promidžbe priređivača te unapređenja prodaje proizvoda u njegovim maloprodajnim objektima.

   

  TRAJANJE I MJESTO ODRŽAVANJA NAGRADNE IGRE

  Članak 2.

  Nagradna igra se odvija na svim Ininim maloprodajnim mjestima u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 20.04.2016. od 00.01 h do 10.07.2016. do 23.59 h.

  Nagradna igra odvijat će se u dva (2) kola. Prvo kolo održavat će se u vremenskom periodu od 20.04.-20.05.2016. godine. Drugo kolo održavat  će se u vremenskom periodu od 21.05. do 10.07.2016. godine.

   

  Članak 3.

  Pravila nagradne igre uz navođenje klase, Urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija bit će objavljena na web stranicama www.ina.hr.

   

  SUDIONICI NAGRADNE IGRE I NAČIN SUDJELOVANJA

  Članak 4.

  Pravo sudjelovanja imaju svi državljani Republike Hrvatske, ukoliko za vrijeme trajanja nagradne igre u periodu od 20.04.2016. do 10.07.2016. na bilo kojoj benzinskoj postaji Priređivača na području Republike Hrvatske ostvare kupovinu goriva ili robe široke potrošnje u vrijednosti od 200,00 kuna i više.

  Kupci priređivača INA d.d., po primitku računa, SMS porukom prijavljuju ključnu riječ, broj računa, ime i prezime, adresu (ulica, mjesto i poštanski broj),  na kratki kod 60023 (cijena SMS-a 2,40 kn s PDV-om).

  Po primitku SMS poruke operater kupcu šalje obavijest slijedećeg sadržaja: „Hvala na sudjelovanju. Više info na www.ina.hr. Provjerite novi Sportage na kia.hr/sportage.„

  U SMS poruku potrebno je upisati slijedeće podatke:

  Ključnu riječ, broj računa, ime i prezime, adresu (ulica, mjesto i poštanski broj). Ključna riječ je INA.

  Primjer: INA, 50-S349-1, Ivan Ivančić, Javorova 5, 10000 Zagreb

  Priređivač zadržava pravo tražiti na uvid račun kao dokaz.

   

  Članak 5.

  U nagradnoj igri mogu sudjelovati svi državljani Republike Hrvatske osim djelatnika Inina PF Korporativnih poslova, Sektor korporativnih komunikacija, djelatnika tvrtke KMAG d.o.o. – Kia Motors Adria Group d.o.o., djelatnika tvrtke Mobitel Media d.o.o. i djelatnika tvrtke MIT Dizajn studio d.o.o. sa svojom užom obitelji.

  Svaki sudionik može poslati neograničeni broj poruka sa različitim brojevima računa, a jedinstveni broj računa može samo jednom ući u obzir za osvajanje nagrada. Jedan sudionik nagradne igre može osvojiti samo jednu nagradu u svakom pojedinom izvlačenju, a ukoliko bude izvučen i drugi puta, gubi pravo na nagradu. Sve neispravno popunjene ili nepotpune prijave automatski se isključuju iz završnog izvlačenja.

  Sve ispravne prijave, osim prijava koje su izvučene kao dobitne u izvlačenju prvog kola, automatski sudjeluju i u finalnom izvlačenju.

   

  NAGRADNI FOND

  Članak 6.

  Nagradni fond prvog kola:

  Nagrada Opis Kom Vrijednost
  PUTOVANJE Putovanje u Pariz za dvije osobe (putnički aranžman) + ulaznice za dvije osobe za utakmicu na Turska – Hrvatska (Pariz, 12.06.2016.) 3 54.900,00 kn
  ULAZNICE Ulaznice za dvije osobe za utakmicu Češka – Hrvatska (Saint-Etienne, 17.06.2016.) 5 4.000,00 kn
  ULAZNICE Ulaznice za dvije osobe za utakmicu Hrvatska – Španjolska (Bordeaux, 21.06.2016.) 5 4.000,00 kn
  TELEVIZOR Samsung LED TV, model UE49KU6402 6 23.397,00 kn

   

  Nagradni fond drugog kola:

  Nagrada Opis Kom Vrijednost
  AUTOMOBIL KIA New Sportage 1.6 GDI M/T 2 WD LX URBAN 1 159.000,00 kn
  MOBITEL Samsung Galaxy S7 12 32.394,00 kn

   

  Ukupna vrijednost svih nagrada iznosi 277.691,00 kn

   

  IZVLAČENJE, OBJAVA DOBITNIKA I PREUZIMANJE NAGRADA

  Članak 7.

  Izvlačenje dobitnika:

  Izvlačenje dobitnika nagrada vršit će se slučajnim odabirom putem atestirane računalne aplikacije u podlozi koje je baza svih ispravnih pristiglih SMS poruka.

  Izvlačenje dobitnika prvog kola održat će se 23.05.2016. godine i  to u prostorijama tvrtke Mobitel Media d.o.o., na adresi Šoštarićeva 10, Zagreb. Izvlačenje će nadzirati tročlana komisija te će o istome voditi zapisnik.

  Izvlačenje dobitnika drugog kola održat će se u prostorijama INA d.d., na adresi Avenija V. Holjevca 10, Zagreb, uz prisustvovanje javnog bilježnika i tročlane komisije koju će imenovati direktorica Sektora korporativnih komunikacija i to 13.07.2016. godine. O tijeku izvlačenja vodit će se zapisnik od strane javnog bilježnika i tročlane komisije koji ima službeno i obvezujuće značenje za sve sudionike Nagradne igre.

  Imena dobitnika nagrada biti će objavljena na web stranicama Ine u roku od osam (8) dana od dana izvlačenja dobitaka. Dobitnici nagrada bit će telefonski obaviješteni o osvojenoj nagradi.

  Dobitnici svoje nagrade preuzimaju o svom trošku na adresi koju im javi Priređivač. Dobitnik je dužan svoj identitet prilikom preuzimanja nagrada potvrditi osobnom iskaznicom ili punomoći, ukoliko dobitnik nije u mogućnosti osobno preuzeti nagradu, odnosno ukoliko je dobitnik maloljetan ili bez poslovne sposobnosti ili ograničene poslovne sposobnosti, osobnom  iskaznicom zastupnika uz predočenje rodnog lista ili rješenje nadležnog tijela kojim je isti postavljen za skrbnika. Ukoliko je dobitnik nagrade osoba mlađa od 18 godina, nagrada će biti uručena roditelju ili skrbniku maloljetnog dobitnika.

  Ukoliko dobitnik niti u naknadnom roku ne podigne nagradu, gubi pravo na istu, a Priređivač će popis nepodignutih nagrada dostaviti u Ministarstvo financija.

  Priređivač će u roku 8 dana nakon isteka roka za podizanje nagrada dostaviti Ministarstvu financija podatke o dobitnicima nagrada vrednijih od 5.000,00 kn, naziv i vrijednost nagrade, te dokaz o preuzimanju nagrade.

   

  Članak 8.

  Priređivač se obvezuje osigurati dobitniku putovanja u Pariz putnički aranžman prema tržišnim cijenama na dan osvajanja nagrada, maksimalno u visini naznačenoj u članku 6.

  Nagradno putovanje bit će u organizaciji turističke agencije prema izboru Priređivača nagradne igre u ukupnoj protuvrijednosti kako je naznačeno u članku 6. U slučaju da vrijednost nagradnog putovanja iznosi manje nego što je naznačeno u članku 6., dobitniku nagradnog putovanja neće biti nadoknađena razlika do visine iz članka 6.

  Eventualne troškove za dodatne usluge na nagradno putovanje koje dobitnik dogovori izravno s putničkom agencijom, povrh osvojene nagrade, isti snosi u cijelosti. Putovanje je iskoristivo u predviđenom terminu definiranom od strane turističke agencije. Dobitnik na putovanje može povesti još jednu osobu, no ukupan trošak aranžmana, uključujući dobitnika nagrade, ne smije prelaziti iznos cijene putovanja definiranog u članku 6.

  Nagrade „Ulaznice za dvije osobe za utakmicu Češka – Hrvatska“ i „Ulaznice za dvije osobe za utakmicu Hrvatska – Španjolska“ ne uključuju prijevoz i smještaj.

  Sudionici u nagradnoj igri nemaju pravo zahtijevati drugačije nagrade ili u većim količinama od one predviđene ovim Pravilima. Nagrade nisu zamjenjive za novac, drugu nagradu, robu ili uslugu.

   

  Članak 9.

  Priređivač nije obvezan isporučiti osobni automobil upravo onih karakteristika (boja, tip) proizvoda koji su prikazani na ilustraciji. Trošak registracije vozila snosi dobitnik nagrade.

  Priređivač nagradne igre ne snosi troškove preuzimanja nagrada, kao niti bilo kakve troškove povezane s prijenosom prava vlasništva na nagradi, registraciji i slično. Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Priređivača nagradne igre prema dobitniku. Nagrada nije zamjenjiva za novac.

   

  Članak 10.

  U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika. Nepodijeljene ili nepodignute nagrade bit će prodane na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom uplaćena u korist državnog proračuna.

   

  ZAVRŠNE ODREDBE

  Članak 11.

  Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni putem web stranice priređivača nagradne igre.

   

  PUBLICITET

  Članak 12.

  Sudionik koji sudjeluje u nagradnoj igri prihvaća prava i obaveze iz ovih Pravila.

  Pravila počinju vrijediti nakon što Ministarstvo financija na njih da suglasnost i budu objavljena na web stranici INA-e. Sudjelovanjem u nagradnoj igri „Probudi navijača u sebi“ sudionici bez daljnjeg pitanja i odobrenja ovlašćuju Priređivača i Partnera u organizaciji nagradne igre da njihove osobne podatke (ime i prezime, adresa, broj mobitela) prikupljaju i koriste u svrhu provođenja nagradne igre i vlastitih promotivnih aktivnosti. Priređivač i Partner u organizaciji nagradne igre bilo kakve promotivne aktivnosti provode u vlastitoj organizaciji te su samostalno za njih odgovorni. Sudionik u bilo kojem trenutku može zatražiti odjavu od primanja ovakvih obavijesti.

  Priređivač i Partner mogu bez vremenskog i teritorijalnog ograničenja koristiti u promocijske svrhe bez naknade i prethodne suglasnosti osobne podatke dobitnika (ime i prezime, adresa, broj mobitela, fotografija, zvučni i video zapis) te se isti mogu objaviti u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.

  Priređivač i Partner u organizaciji nagradne igre će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi osigurali da se osobni podatci sudionika u nagradnoj igri obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim zakonodavstvom.

   

  Članak 13.

  Priređivač se obvezuje 5% utvrđene vrijednosti nagradnog fonda odmah uplatiti u korist Hrvatskog crvenog križa.

   

  Članak 14.

  U slučaju spora između priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski sud u Zagrebu.