Supernova nagradna igra: Supernova nagrađuje

In September 30, 2016
 • Dobitnici

  Nagrada: Automobil Volkswagen move up! 1,0

  Dobitnica: Nela Šestanović, Zadar

 • Pravila

  Temeljem članka 69. Zakona o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14, 143/14) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10) Granit-Vrkić d.o.o., Avenija Većeslava Holjevca 62, Zagreb, OIB 70161208868, donosi sljedeća:

   

  PRAVILA NAGRADNE IGRE

  „Supernova nagrađuje“

   

  Članak 1. Priređivač

  Priređivač nagradne igre je Granit-Vrkić d.o.o., Avenija Većeslava Holjevca 62, Zagreb, OIB 70161208868. Tehničku podršku u provedbi nagradne igre pruža Mobitel Media d.o.o., Šoštarićeva 10, 10000 Zagreb, OIB 84873605417.

   

  Članak 2. Trajanje nagradne igre

  Nagradna igra se provodi od 1. listopada 2016. do 10. prosinca 2016. na svim prodajnim mjestima trgovačkog centra Supernova Zadar, na adresi Ulica akcije Maslenica 1, Zadar.

   

  Članak 3. Svrha nagradne igre

  Nagradna igra se priređuje u cilju promidžbe Priređivača.

   

  Članak 4. Način sudjelovanja u nagradnoj igri

  U nagradnoj igri mogu sudjelovati sve fizičke osobe koje za vrijeme trajanja nagradne igre na bilo kojem prodajnom mjestu trgovačkog centra Supernova Zadar naprave kupovinu od minimalno 100,00 kuna na jednom računu. Broj računa potrebno je prijaviti:

  – slanjem SMS poruke sadržaja: SUPERNOVA, broj računa, ime i prezime, adresa (ulica, mjesto i poštanski broj) na broj 60221 (cijena SMS poruke je 2,40 kn, PDV uključen)

  ili

  – ispunjavanjem obrasca na Internet stranici www.supernova.hr/zadar/ (potrebno je upisati broj računa, ime i prezime, adresu i kontakt broj mobitela/telefona).

  Originalni račun, kao dokaz o kupovini, potrebno je sačuvati do kraja nagradne igre te isti na zahtjev Priređivača predočiti pri podizanju nagrade. Svaki sudionik može sudjelovati u nagradnoj igri neograničen broj puta s različitim brojevima računa. Svaki pojedini račun može biti iskorišten samo jedanput. U slučaju da račun s istim brojem bude ponovno prijavljen od strane iste ili druge osobe (s istog ili drugog broja mobilnog telefona) ta će prijava biti proglašena nevažećom.

   

  Članak 5. Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri

  U nagradnoj igri imaju pravo sudjelovati svi potrošači koji udovoljavaju uvjetu iz članka 4., osim zaposlenika tvrtki Granit-Vrkić d.o.o. i Mobitel Media d.o.o., kao i članova njihove uže obitelji.

   

  Članak 6. Nagradni fond

  Nagradni fond sastoji se od:

  Nagrada Vrijednost Količina Ukupna vrijednost
  Automobil Volkswagen move up! 1,0 84.034,37 kn 1 84.034,37 kn
  Ukupna vrijednost nagradnog fonda: 84.034,37 kn

  Priređivač se obvezuje uplatiti 5% ukupne vrijednosti nagradnog fonda u korist Crvenog križa Republike Hrvatske.

   

  Članak 7. Izvlačenje i objava dobitnika

  Javno izvlačenje dobitnika održat će se u trgovačkom centru Supernova Zadar, 12. prosinca 2016.

  Izvlačenje dobitnika nadzirat će tročlana komisija i javni bilježnik te će se o tijeku izvlačenja voditi zapisnik. Dobitnik će biti izvučeni putem računalne aplikacije, metodom slučajnog odabira.

  Komisija će provjeriti je li dobitnik sudjelovao u nagradnoj igri sukladno ovim pravilima. U slučaju da se njegova prijava proglasi nevažećom nagrada će biti podijeljena sljedećem izvučenom sudioniku koji ima pravo na nagradu.

  Imena dobitnika bit će objavljeno u roku od 7 dana od izvlačenja na Internet stranici http://www.supernova.hr/zadar/.

   

  Članak 8. Preuzimanje nagrada

  Nagrada se ne može zamijeniti za novac. Trošak registracije i osiguranja automobila snosi dobitnik. Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Priređivača nagradne igre prema dobitniku. Dobitnik će o dobitku biti obaviješten u roku od 8 dana od izvlačenja. Dobitnik mora preuzeti nagradu u roku od 30 dana od dana primitka obavijesti o dobivenoj nagradi, uz predočenje identifikacijske isprave.

  Ako dobitnik nagradu ne podigne u tom roku, bit će ponovno obaviješten i nagradu će moći podignuti u roku od 15 dana od dana primitka dodatne obavijesti. Ako dobitnik nije u mogućnosti osobno preuzeti svoju nagradu može je preuzeti od strane dobitnika ovlaštena osoba, također uz predočenje identifikacijske isprave. Ako je dobitnik maloljetna osoba, nagradu mogu, uz predloženu odgovarajuću dokumentaciju u njegovo ime preuzeti njegovi roditelji ili skrbnici. Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri sudionici se slažu da, ako postanu dobitnici nagrada, njihove osobne podatke: ime i prezime, adresu, sliku i slično Priređivač može koristiti u promocijske svrhe bez naknade i prethodne suglasnosti dobitnika te da se oni mogu objaviti u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.

   

  Članak 9. Ostale odredbe

  Priređivač ne odgovara za nepotpune i neispravne prijave. Priređivač i osobe koje sudjeluju u provođenju nagradne igre ne odgovaraju za moguću štetu, koja bi mogla proizlaziti iz nagrada ili pogodnosti.

  Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni na Internet stranici www.supernova.hr/zadar/. Priređivač u tom slučaju sudionicima ne odgovara za moguću štetu.

  Odluka Priređivača o svim pitanjima vezanim uz nagradnu igru odnosno primjenu ovih Pravila konačna je i obvezuje sve sudionike.

   

  Članak 10. Objava pravila

  Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija bit će objavljena na Internet stranici www.supernova.hr/zadar/ prije početka nagradne igre.

   

  Članak 11. Korištenje osobnih podataka

  Sudionici u nagradnoj igri sudjelovanjem, odnosno slanjem SMS poruke ili prijavom na Internet stranici, očituju svoje prihvaćanje ovih Pravila te bez daljnjeg pitanja i odobrenja ovlašćuju Priređivača da prikuplja i obrađuje navedene osobne podatke u svrhu provođenja nagradne igre i vlastitih marketinških aktivnosti. Sudionik u bilo kojem trenutku može zatražiti odjavu od primanja ovakvih obavijesti.

  Priređivač će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi osigurao da se osobni podaci sudionika u nagradnoj igri obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim zakonodavstvom.

   

  Članak 12. Rješavanje pritužbi i valjanost pravila

  Sve pritužbe i reklamacije rješava Priređivač. U slučaju osnovanih pritužbi Priređivač se obvezuje u što kraćem vremenu ispraviti nedostatke i o tome obavijestiti sudionika odnosno ako je to potrebno i ostale sudionike. U slučaju spora između Priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

  Rješenje Ministarstva financija:

  UP/I-460-02/16-01/611

  URBROJ: 513-07-21-01/16-3

  Zagreb, 19. rujna 2016.