Istarski supermarketi nagradna igra: Supermarketi za super nagrade!

In February 20, 2016
 • Dobitnici

  Nagrada: Renault Clio Techno feel 1,2 16v EU6

  Dobitnica: : Margita Jačić Bureti, Boljun

   

  Nagrada: skuter Aprilia Scarabeo 200 I.E.

  Dobitnik: Leonardo Picco, Poreč

   

  Nagrada: sokovnik Braun

  Dobitnica: Lučana Blagović, Buzet

   

  Nagrada: blender Braun

  Dobitnica: Nadja Bernobić, Cerovlje

   

  Nagrada: štapni mikser Braun

  Dobitnica: Dragica Ravnić, Lovran

   

  Nagrada: glačalo Braun

  Dobitnica: : Eda Šestan, Cerovlje

   

  Nagrada: sušilo za kosu Braun

  Dobitnica: Lidija Medica, Buzet

   

  Nagrada: majica “IS”

  Dobitnici:

  Daniel Ružić, Brtonigla

  Alessia Stelko, Buzet

  Goran Blažek, Pula

  Eter Sošić, Rovinj

  Livijana Acimovic, Pula

  Marija Selar, Motovun

  Elvia Milanović, Rovinj

  Željko Pavić, Durmanec

  Elena Bratović, Sapjane

  Ina Venier, Rovinj

  Josipa Hodak, Slavonski Brod

  Marino Reinic, Novigrad

  Andrea Zugan, Brtonigla

  Klaudija Racan, Pula

  Branko Nefat, Pazin

  Dora Stojanović, Ližnjan

  Marijana Pavlović, Pula

  Elena Vratović, Buzet

  Elio Blašković, Nedešćina

  Danijela Rojnić, Svetvinčenat

 • Pravila

  Na temelju odredbi Zakona o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10) Istarski supermarketi d.o.o., Partizanska 13, 52440 Poreč, OIB 24351550672, donosi sljedeća:

  PRAVILA NAGRADNE IGRE

  „Supermarketi za super nagrade!“

   

  Članak 1. Priređivač

  Priređivač nagradne igre je Istarski supermarketi d.o.o., Partizanska 13, 52440 Poreč, OIB 24351550672. Tehničku i operativnu podršku u provedbi nagradne igre pruža Mobitel Media d.o.o., Šoštarićeva 10, 10000 Zagreb, OIB 84873605417.

  Članak 2. Trajanje nagradne igre

  Nagradna igra provodi se od 20. veljače 2016. godine do 01. svibnja 2016. godine na području Republike Hrvatske.

  Članak 3. Svrha nagradne igre

  Nagradna igra priređuje se u cilju promidžbe Priređivača i unapređenja prodaje.

  Članak 4. Način sudjelovanja u nagradnoj igri

  U nagradnoj igri mogu sudjelovati sve fizičke osobe koje za vrijeme trajanja nagradne igre obave kupovinu u bilo kojem iznosu na bilo kojem maloprodajnom mjestu lanca Istarski supermarketi u Republici Hrvatskoj, i broj računa zajedno s osobnim podacima prijave slanjem SMS poruke sadržaja:

  ISM, broj računa, ime i prezime, adresa (ulica, mjesto i poštanski broj) na broj 60221. Cijena SMS poruke je 2,40 kn, PDV uključen.

  Originalni račun, kao dokaz o kupovini, potrebno je sačuvati do kraja nagradne igre te na zahtjev Priređivača predočiti pri podizanju nagrade. Svaki sudionik može sudjelovati u nagradnoj igri neograničen broj puta s različitim brojevima računa. Svaki pojedini račun može biti iskorišten samo jedanput. U slučaju da račun s istim brojem bude ponovno prijavljen od strane iste ili druge osobe ta će prijava biti proglašena nevažećom.

  Članak 5. Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri

  U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici tvrtke Istarski supermarketi d.o.o., zaposlenici tvrtke Mobitel Media d.o.o., kao ni članovi njihove uže obitelji.

  Članak 6. Nagradni fond

  Nagradni fond sastoji se od:

  Nagrada

  Vrijednost

  Količina

  Ukupna vrijednost

  Renault Clio Techno feel 1,2 16v EU6

  90.921,45 kn

  1

       90.921,45 kn

  Skuter Aprilia Scarabeo 200 I.E.

  21.036,05 kn

  1

  21.036,05 kn

  Sokovnik Braun

  1.237,88 kn 1

  1.237,88 kn

  Blender Braun

  749,93 kn

  1

  749,93 kn

  Štapni mikser Braun

  518,11 kn

  1

  518,11 kn

  Glačalo Braun

  493,80 kn

  1

  493,80 kn

  Sušilo za kosu Braun

  209,93 kn

  1

  209,93 kn

  Majica „Is“

  30,25 kn

  20

  605,00 kn

  Ukupna vrijednost nagradnog fonda:   115.772,15 kn

  Priređivač se obvezuje uplatiti 5% ukupne vrijednosti nagradnog fonda u korist Crvenog križa Republike Hrvatske. Fotografije svih nagrada na svim promotivnim materijalima su simbolične i služe samo za informativne svrhe.

  Članak 7. Izvlačenje i objava dobitnika

  Izvlačenje dobitnika održat će se 13. svibnja 2016. godine u predvorju marketa „Parens“, na adresi Vukovarska 19, Poreč. Dobitnici će biti izvučeni putem računalne aplikacije, metodom slučajnog odabira. Izvlačenje će nadzirati tročlana komisija i javni bilježnik. Imena svih dobitnika bit će objavljena u roku od 7 dana od izvlačenja na Internet stranici www.marketis.hr.

  Članak 8. Preuzimanje nagrada

  Nagrada se ne može zamijeniti za novac. Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Priređivača nagradne igre prema dobitniku.

  Dobitnici će o dobitku biti obaviješteni u roku od 8 dana od izvlačenja. Dobitnici moraju preuzeti nagradu u roku od 30 dana od dana primitka obavijesti o dobivenoj nagradi, uz predočenje identifikacijske isprave.

  Ako dobitnici nagrade ne podignu u tom roku, bit će ponovno obaviješteni i nagrade će moći podignuti u roku od 15 dana od dana primitka dodatne obavijesti. Ako dobitnik nije u mogućnosti osobno preuzeti svoju nagradu može je preuzeti od dobitnika ovlaštena osoba, također uz predočenje identifikacijske isprave. Ako je dobitnik maloljetna osoba, nagradu mogu, uz predloženu odgovarajuću dokumentaciju u njegovo ime preuzeti njegovi roditelji ili skrbnici. Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri sudionici se slažu da, ako postanu dobitnici nagrada, njihove osobne podatke: ime i prezime, adresu, sliku i slično Priređivač može koristiti u promocijske svrhe bez naknade i prethodne suglasnosti dobitnika te da se oni mogu objaviti u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.

  U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika. S nagradama koje ne budu realizirane postupit će se u skladu sa Zakonom o igrama na sreću (NN 87/09) i Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10).

  Članak 9. Ostale odredbe

  Priređivač ne odgovara za nepotpune i neispravne prijave. Priređivač i osobe koje sudjeluju u provođenju nagradne igre ne odgovaraju za moguću štetu, koja bi mogla proizlaziti iz nagrada ili pogodnosti.

  Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni na Internet stranici www.marketis.hr. Priređivač u tom slučaju sudionicima ne odgovara za moguću štetu.

  Odluka Priređivača o svim pitanjima vezanim uz nagradnu igru odnosno primjenu ovih pravila konačna je i obvezuje sve sudionike.

  Članak 10. Objava pravila

  Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija bit će objavljena na Internet stranici www.marketis.hr prije početka nagradne igre.

  Članak 11. Korištenje osobnih podataka

  Sudionici u nagradnoj igri sudjelovanjem, odnosno slanjem SMS poruke, očituju svoje prihvaćanje ovih Pravila te bez daljnjeg pitanja i odobrenja ovlašćuju Priređivača da prikuplja i obrađuje navedene osobne podatke u svrhu provođenja nagradne igre i vlastitih marketinških aktivnosti. Sudionik u bilo kojem trenutku može zatražiti odjavu od primanja ovakvih obavijesti.

  Priređivač će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi osigurao da se osobni podaci sudionika u nagradnoj igri obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim zakonodavstvom.

  Članak 12. Rješavanje pritužbi i valjanost pravila

  Sve pritužbe i reklamacije rješava Priređivač. U slučaju osnovanih pritužbi Priređivač se obvezuje u što kraćem vremenu ispraviti nedostatke i o tome obavijestiti sudionika odnosno ako je to potrebno i ostale sudionike.

  U slučaju spora između Priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski sud u Puli.

  Rješenje Ministarstva financija:

  KLASA: UP/I- 460-02/16-01/64

  URBROJ: 513-07-21-01/16-2

  Zagreb, 15. veljače 2016.