Gavrilović nagradna igra u Sparu: U poteza tri vozi se i ti!

In April 8, 2016
 • Dobitnici

  Glavna nagrada: Volkswagen take up! 1,0

  Dobitnik: Stipe Mutić, Trogir

   

  Tjedna nagrada: Samsung A3

  Dobitnici: 1. tjedan (18.04.2016.), Tomislav Gašparović, Zagreb

  2. tjedan (25.04.2016.), Ksenija Vincelj, Pregrada

  3. tjedan (02.05.2016.), Marko Perković, Dugo Selo

  4. tjedan (09.05.2016.), Ljubomir Đura, Mačkovec

  5. tjedan (16.05.2016.), Marija Klanac, Zadar

 • Pravila

  Temeljem članka 69. Zakona o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14, 143/14) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN 8-175/2010), Uprava društva Gavrilović d.o.o., Petrinja, Gavrilovićev trg 1, dana 15. ožujka 2016. godine, donosi sljedeća

  PRAVILA NAGRADNE IGRE

  „U poteza tri vozi se i ti!“ – za trgovački lanac Spar

   

  Ovim Pravilima uređuje se priređivanje nagradne igre „U poteza tri vozi se i ti!“ (u daljem tekstu: Nagradna igra), i to način, opis i vrijeme trajanja igre, područje priređivanja igre, uvjeti za sudjelovanje u nagradnoj igri, način i rokovi izvlačenja dobitnika i uručenja nagrada, kao i druga pitanja važna za priređivanje i provođenje nagradne igre sukladno zakonu.

  Članak 1. Priređivač

  Gavrilović društvo s ograničenom odgovornošću sa sjedištem na adresi Gavrilovićev trg 1, 44250 Petrinja, OIB: 83570236060 (u daljem tekstu: Priređivač), priređuje nagradnu igru koja je ograničena na trgovački lanac Spar.

  Članak 2. Svrha

  Svrha nagradne igre je promidžba Gavrilović proizvoda navedenih u članku 4. ovih Pravila u trgovačkom lancu Spar.

  Članak 3. Trajanje

  Nagradna igra započinje 11. travnja 2016. i traje do 15. svibnja 2016. (uključivo), a odnosi se na sve prodavaonice trgovačkog lanca Spar na teritoriju Republike Hrvatske.

  Članak 4. Proizvodi uključeni u nagradnu igru

  U nagradnu igru uključeni su svi proizvodi iz asortimana robne marke Gavrilović (u daljem tekstu: Gavrilović proizvodi).

  U nagradnu igru uključena su i sva promotivna pakiranja proizvoda iz asortimana navedene robne marke te promotivna pakiranja koja sadrže proizvode robne marke (u daljem tekstu: Gavrilović proizvodi).

  Članak 5. Sudjelovanje

  Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, osim zaposlenika Priređivača i članova njihove uže obitelji, te zaposlenika i članova uže obitelji bilo koje druge tvrtke koja sudjeluje u razvoju, odnosno provedbi ove nagradne igre.

  Za sudjelovanje je potrebno kupiti bilo koji Gavrilović proizvod, koji je uključen u nagradnu igru kako je navedeno u članku 4., na bilo kojem prodajnom mjestu trgovačkog lanca Spar u Republici Hrvatskoj unutar perioda trajanja nagradne igre i zatim poslati SMS sa sljedećim podacima:

  GAVRILOVIĆ, broj računa na kojemu je zabilježena kupnja, ime i prezime, adresa i mjesto stanovanja na broj 60221.

  (npr. GAVRILOVIĆ, 11030330, Ivan Horvat, Gajeva 5, Zagreb).

  Cijena slanja SMS poruke iznosi 2,40 kn (PDV uključen).

  Sudionik time ulazi u nagradna izvlačenja koja će se odvijati u 5 krugova (navedena u članku 7. ovih Pravila), koja daju priliku osvojiti tjedne nagrade (navedeno u članku 6. Pravila).

  Svaki pojedini račun može biti iskorišten odnosno prijavljen za ovu nagradnu igru samo jedanput. U slučaju da račun s istim brojem bude ponovno poslan od strane iste ili druge osobe (s istog ili drugog broja mobilnog telefona) takva prijava putem SMS-a bit će nevažeća te se neće uzeti u obzir za podjelu nagrade. Sudionik koji sudjeluje u nagradnoj igri prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila. Sudionik mora čuvati originalan račun sve do izvlačenja svih nagrada jer će isti morati prezentirati Priređivaču u slučaju osvajanja neke od nagrada.

  Članak 6. Nagradni fond

  Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 73.729,96 kn (PDV uključen).

  Na utvrđenu vrijednost nagradnog fonda iz st. 1. ovog članka Priređivač će uplatiti 5% vrijednosti, odnosno 3.536,49 kn, u korist Crvenog križa Republike Hrvatske.

  Nagradni fond uključuje:

  1. tjedne nagrade (ukupno): 5 x Samsung A3 u vrijednosti 600,00 kn (PDV uključen);
  2. glavna nagrada: 1 x Volkswagen take up! 1,0 u vrijednosti od 69.979,96 kn (PDV uključen).

  Nagrade se ne mogu zamijeniti za novac. Sve nagrade uključuju porez na dodanu vrijednost kojeg plaća Priređivač. Fotografije svih nagrada na svim promotivnim materijalima su simbolične i služe samo za informativne svrhe.

  Članak 7. Nagradno izvlačenje

  Izvlačenja tjednih nagrada održat će se u nagradnim izvlačenjima – u svakom nagradnom izvlačenju izvući će se po jedan dobitnik izvlačenja u navedenom periodu, a u zadnjem izvlačenju istovremeno će se izvući i dobitnik glavne nagrade. Izvlačenja će se odvijati elektroničkim putem, slučajnim softverskim odabirom iz baze pristiglih SMS poruka u periodu trajanja nagradne igre.

  Izvlačenje tjednih nagrada održat će se:

  1. nagradno izvlačenje – 18. travnja 2016.

  za sve SMS poruke pristigle u razdoblju od 11. travnja do 17. travnja 2016.

  1. nagradno izvlačenje – 25. travnja 2016.

  za sve SMS poruke pristigle u razdoblju od 18. travnja do 24. travnja 2016.

  1. nagradno izvlačenje – 2. svibnja 2016.

  za sve SMS poruke pristigle u razdoblju od 25. travnja do 1. svibnja 2016.

  1. nagradno izvlačenje – 9. svibnja 2016.

  za sve SMS poruke pristigle u razdoblju od 2. svibnja do 8. svibnja 2016.

  1. nagradno izvlačenje – 16. svibnja 2016.

  za sve SMS poruke pristigle u razdoblju od 9. svibnja do 15. svibnja 2016.

  Izvlačenje glavne nagrade:

  16. svibnja 2016. održat će se i izvlačenje glavne nagrade za sve SMS poruke pristigle u razdoblju trajanja nagradne igre od 11. travnja do 15. svibnja 2016. (uključivo).

  U izvlačenju tjednih nagrada sudjeluju svi sudionici koji su poslali valjanu SMS poruku sukladno Pravilima ove nagradne igre, a u razdoblju navedenom za to nagradno izvlačenje.

  U izvlačenju za glavnu nagradu sudjeluju svi sudionici koji su poslali valjanu SMS poruku sukladno Pravilima ove nagradne igre, u čitavom navedenom razdoblju trajanja nagradne igre.

  Svih 6 nagrada će biti izvučene i podijeljene pravovaljanim sudionicima, odnosno dobitnicima. Valjanim sudionikom se smatra osoba koja je kupila proizvod uključen u nagradnu igru u periodu trajanja nagradne igre i za to ima dokaz u obliku valjanog originalnog računa izdanog od strane trgovačkog lanca Spar , te poslala valjanu SMS prijavu u predviđenom periodu.

  Javno izvlačenje tjednih nagrada odvija se prema gore navedenim datumima u sjedištu operatera nagradne igre MobitelMedia d.o.o., OIB: 84873605417, na adresi Šoštarićeva 10, u Zagrebu pod nadzorom tročlane komisije sastavljene po izboru Priređivača.

  Javnom izvlačenju glavne nagrade će, uz tročlanu komisiju sastavljenu po izboru Priređivača, prisustvovati i javni bilježnik.

  O svakom izvlačenju bit će sastavljen zasebni zapisnik koji sadrži: mjesto i vrijeme izvlačenja, klasu i urudžbeni broj, datum odobrenja nagradne igre, datum i naziv elektroničkog ili drugog javnog medija u kojem su pravila nagradne igre objavljena, imena i prezimena i adrese članova komisije, način izvlačenja dobitnika, ime i prezime i adresu dobitnika te naziv i vrijednost nagrade pojedinog dobitnika.

  Zapisnik potpisan od svih članova komisije Priređivač dostavlja Ministarstvu financija u roku od osam dana od dana izvlačenja dobitnika nagrada.

  Članak 8. Objava dobitnika i preuzimanje nagrada

  Imena dobitnika bit će objavljena na Internet stranici www.gavrilovic.hr u roku od osam dana od svakog nagradnog izvlačenja, a Priređivač je u obavezi da svakog dobitnika u pisanom obliku obavijesti o dobivenoj nagradi u roku osam dana od dana izvlačenja dobitnika nagrada.

  Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri svaki dobitnik nagrade pristaje da se javno objavi njegovo ime i prezime i mjesto stanovanja poslana u SMS poruci. Prilikom dodjele nagrada dobitnici i Priređivač mogu biti fotografirani, a te fotografije mogu biti objavljene u medijima na što dobitnik pristaje.

  Pisana obavijest o primitku i preuzimanju nagrade bit će poslana dobitnicima preporučenom poštom s povratnicom na kućnu adresu u roku od osam dana od pojedinog izvlačenja.

  Dobitnicima tjednih nagrada nagrade će biti poslane poštom ili kurirskom dostavom na kućnu adresu.

  Dobitniku glavne nagrade bit će osobno uručena glavna nagrada.

  Prilikom preuzimanja nagrade, dobitnik obavezno treba predočiti osobnu iskaznicu i valjan, originalan račun na kojem je naznačena kupnja  nekog  od  Gavrilović proizvoda,  koji sudjeluju u ovoj nagradnoj igri u trgovačkom lancu Spar te mora potpisati  izjavu o preuzimanju nagrade, čime prestaju sve obveze Priređivača prema dobitniku.

  Sudionici nagradne igre moraju čuvati račun do kraja nagradne igre. Nagrada se može preuzeti samo uz predočenje valjanog, originalno izdanog računa, poslanog u SMS poruci dobitnika. Nikakvi drugi predmeti osim računa neće biti prihvaćeni kao dokaz o kupnji.

  U slučaju da dobitnici iz bilo kojeg razloga nisu u mogućnosti osobno preuzeti nagradu, istu će Priređivač predati trećoj osobi koja na temelju specijalne punomoći ovjerene kod javnog bilježnika preuzima nagradu u ime i za račun dobitnika.

  Nagradu dobitnik preuzima u roku od najkasnije 30 dana od dana primitka pisane obavijesti o dobivenoj nagradi. Ako dobitnik ne podigne svoju nagradu u navedenom roku, Priređivač ga je dužan ponovno u roku od osam dana od isteka gornjeg roka obavijestiti o dobitku te odrediti naknadni rok za podizanje nagrade, koji ne može biti kraći od osam dana niti duži od 15 dana od dana primitka obavijesti.
  Ako dobitnik ni u naknadnom roku ne podigne nagradu, gubi pravo na nagradu, a Priređivač je dužan popis nepodignutih nagrada dostaviti Ministarstvu financija.

  U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika, a s preostalim nagradama će se postupiti u skladu s odredbama  Zakona o igrama na sreću, a sukladno čl. 11. Pravilnika o priređivanju nagradnih igara.

  Članak 9. Pogrešne i neregularne SMS poruke

  Pogrešne i nepotpune SMS poruke nevažeće su i ne daju pošiljatelju pravo ni na kakvu nagradu. Ni u kom slučaju neće biti podijeljen veći broj nagrada od količine navedene ovim Pravilima. Priređivač ne snosi nikakvu odgovornost za zakašnjele, izgubljene ili krivo upućene poruke.

  Članak 10. Maloljetni dobitnici

  Maloljetnici mogu osobno primiti nagradu samo u prisutnosti svog roditelja ili zakonskog skrbnika.

  Članak 11. Objava

  Pravila nagradne igre bit će objavljena na Internet stranici www.gavrilovic.hr, 10. travnja 2016.

  U slučaju spora između Priređivača i sudionika nagradne igre nadležan je Općinski sud u Sisku.

  Članak 12. Prekid nagradne igre

  Nagradna igra se prekida u slučaju nastupanja više sile o čemu će sudionici biti obaviješteni putem Internet stranice www.gavrilovic.hr.

  Pod višom silom podrazumijeva se nastup izvanrednih okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti, izbjeći ili otkloniti.

  Članak 13. Valjanost pravila

  Ova pravila primjenjuju se nakon što Ministarstvo financija RH na njih izda odobrenje, a vrijede sve do završetka nagradne igre.

  Odobrenje Ministarstva financija Republike Hrvatske izdano u Zagrebu, 18.03.2016., KLASA: UP/I-460-02/16-01/187, UR. BROJ: 513-07-21-01/16-3.

   

  Gavrilović d.o.o.

  Član uprave

  Georg Gavrilović, ml.