Ledo nagradna igra: Ledo Quattro – Tommy

In August 1, 2016
 • Dobitnici prvog tjedna

  Nagrada: Samsung Galaxy S7 32GB

  Dobitnica: Vesna Žmegač, Zagreb

   

  Nagrada: Paket za plažu

  Dobitnici: Josip Benutić, Kaštel Stari

  Sanja Lulić, Split

  Sonja Balentović, Županja

  Maja Meštrović, Solin

  Anita Đuđerija, Split

  Senija Bosančić, Kaštel Sučurac

  Marina Ljubica, Okrug Gornji

  Antonio Bujan, Zagreb

  Alenka Skubic, Šibenik

  Marija Pavičin, Solin

  Tomislav Jurić, Split

  Sany Smoje, Split

  Tomislav Stipić, Velika Gorica

  Jagoda Filipović, Gračac

 • Dobitnici drugog tjedna

  Nagrada: Samsung Galaxy S7 32GB

  Dobitnica: Draženka Grgurić, Osijek

   

  Nagrada: Paket za plažu

  Dobitnici: Katarina Katavić, Našice

  Josipa Ivanušić, Osijek

  Andrej Hlača, Dražice

  Martina Željković Vladović, Zagreb

  Tomislav Šarko, Zagreb

  Dragana Skopljak, Čiovo

  Sergej Bočkarjov, Zagreb

  Petra Jurlina, Zagreb

  Mladen Velat, Split

  Milan Grgurić, Zagreb

  Bepo Smajić, Split

  Ana Koudela, Kaštel Gomilica

  Goran Jagić, Dugi Otok

  Marketa Novodvorska, Rab

 • Dobitnici trećeg tjedna

  Nagrada: Samsung Galaxy S7 32GB

  Dobitnik: Tomislav Jurić, Split

   

  Nagrada: Paket za plažu

  Dobitnici: Željko Perdić Lukačević, Split

  Sunčica Smajić, Split

  Livio Racane, Zagreb

  Snježana Ajhler, Trnovec Bartolovecki

  Merica Matošić, Split

  Ivana Pavičić Ivelja, Zagreb

  Dijana Stefanović, Pregrada

  Nada Kralik, Našice

  Vesna Zovko, Zagreb

  Nikolina Motočić, Strmec Samoborski

  Desanka Vakante, Slatine

  Miroslav Jovanović, Split

  Anela Galić, Split

  Nedjeljka Jelača, Split

 • Dobitnici četvrtog tjedna

  Nagrada: Televizor LG 55UH950V

  Dobitnica: Lidija Lovrić, Sinj

   

  Nagrada: Samsung Galaxy S7 32GB

  Dobitnica: Katarina Lipovac, Zadar

   

  Nagrada: Paket za plažu

  Dobitnici: Ljubomir Đura, Čakovec

  Dragan Kovač, Vukovar

  Niko Tomljanović, Samobor

  Katarina Lipovac, Zadar

  Daria Paravia, Kaštel Štafilić

  Nives Bajić, Slatine

  Maja Dogan, Šibenik

  Božena Mardešić, Split

  Ilenka Žižić, Slatine

  Vedrana Buktenica, Split

  Vesna Žmegač, Zagreb

  Jurica Novak, Zagreb

  Zlata Slamić, Slatine

  Marija Krivačić, Ogulin

  Draženka Mrkušić, Opatija

  Davor Krmpotić, Tar

  Ivan Pavić, Omiš

  Galina Galović, Split

  Dragica Škare, Split

  Sanja Marušić, Krilo Jesenice

 • Pravila

  Temeljem članka 69. Zakona o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10) Ledo d.d., Čavićeva 1A, 10000 Zagreb, OIB 87955947581, donosi sljedeća:

   

  PRAVILA NAGRADNE IGRE

  „Ledo Quattro – Tommy“

   

  Članak 1. Priređivač

  Priređivač nagradne igre je Ledo d.d., Čavićeva 1A, 10000 Zagreb, OIB 87955947581. Tehničku podršku u provedbi nagradne igre pruža Mobitel Media d.o.o., Šoštarićeva 10, 10000 Zagreb, OIB 84873605417.

   

  Članak 2. Trajanje nagradne igre

  Nagradna igra se provodi od 01. kolovoza 2016. do 31. kolovoza 2016. u svim Tommy prodavaonicama na području Republike Hrvatske.

   

  Članak 3. Svrha nagradne igre

  Nagradna igra se priređuje u cilju promidžbe Priređivača.

   

  Članak 4. Način sudjelovanja u nagradnoj igri

  Za sudjelovanje u nagradnoj igri potrebno je u vrijeme trajanja nagradne igre kupiti bilo koji Quattro sladoled u bilo kojoj Tommy prodavaonici i prijaviti broj računa:

  • slanjem SMS poruke sadržaja: LEDO, broj računa, ime i prezime, adresa (ulica, poštanski broj i mjesto) na broj 60221. Cijena SMS poruke je 2,40 kn, PDV uključen

  ili

  • ispunjavanjem obrasca na Internet stranici ledo.hr (potrebno je upisati broj računa, ime i prezime, adresu i kontakt broj mobitela/telefona).

  Originalni račun, kao dokaz o kupovini, potrebno je sačuvati do kraja nagradne igre te na zahtjev Priređivača predočiti pri podizanju nagrade. Svaki sudionik može sudjelovati u nagradnoj igri neograničen broj puta s različitim brojevima računa. Svaki pojedini račun može biti iskorišten samo jedanput. U slučaju da račun s istim brojem bude ponovno poslan od strane iste ili druge osobe (s istog ili drugog broja mobilnog telefona) ta će prijava biti proglašena nevažećom.

   

  Članak 5. Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri

  U nagradnoj igri imaju pravo sudjelovati svi potrošači koji udovoljavaju uvjetu iz članka 4. st. 1. ovih Pravila, osim zaposlenika tvrtki Ledo d.d. i Mobitel Media d.o.o., kao i članova njihove uže obitelji.

   

  Članak 6. Nagradni fond

  Nagradni fond sastoji se od:

  GLAVNA NAGRADA

  • 1 x Televizor LG 55UH950V u vrijednosti 12.500 kn (PDV uključen)

  TJEDNE NAGRADE

  • 4 x Samsung Galaxy S7 32GB u vrijednost 6.599,00 kn (PDV uključen), ukupno 26.396,00 kn (PDV uključen)

  DNEVNE NAGRADE

  • 62 x Paket za plažu u vrijednosti 197,25 kn (PDV uključen), ukupno 12.229,50 kn (PDV uključen)*

  *Paket uključuje: Ledo torbu za plažu, Ledo ručnik, 2 x vodonepropusna torbica za mobitel

  Ukupna vrijednost nagradnog fonda je 51.125,50 kuna. Priređivač se obvezuje uplatiti 5% ukupne vrijednosti nagradnog fonda u korist Crvenog križa Republike Hrvatske. Sudionici u Nagradnoj igri nemaju pravo zahtijevati drugačije nagrade ili u većim količinama od one predviđene ovim Pravilima. Nagrada se ne može zamijeniti za gotovinu, drugu nagradu, robu ili uslugu. Priređivač ni u kojem slučaju neće podijeliti više nagrada od onih koje su predviđene u fondu iz čl. 6. st. 3. ovih Pravila. Dobitnik nagrade može nagradu prenijeti na drugu osobu o čemu je dužan obavijestiti Priređivača i dostaviti pisanu suglasnost o prihvatu nagrade. Potpis suglasnosti mora biti ovjeren kod javnog bilježnika.

   

  Članak 7. Izvlačenje i objava dobitnika

  Izvlačenja dnevnih i tjednih nagrada održat će se uz prisustvo Javnog bilježnika i tročlane Komisije Priređivača u 4 nagradna izvlačenja. Izvlačenja će se odvijati elektroničkim putem, slučajnim softverskim odabirom iz baze pristiglih SMS poruka i prijava putem obrasca definiranog čl. 4. st. 1. ovih Pravila u periodu trajanja nagradne igre.

  Izvlačenja dnevnih i tjednih nagrada održat će se:

  1. nagradno izvlačenje – 09. kolovoza 2016.

  – 1 dobitnik tjedne nagrade za sve SMS poruke i online prijave pristigle u razdoblju od 01. kolovoza do 07. kolovoza 2016.

  – 14 dobitnika dnevne nagrade Ledo paket za plažu, pri čemu u izvlačenju za svaki pojedini dan sudjeluju sve prijave pristigle od 00:00 do 23:59 h za taj dan

  2. nagradno izvlačenje – 16. kolovoza 2016.

  – 1 dobitnik tjedne nagrade za sve SMS poruke i online prijave pristigle u razdoblju od 08. kolovoza do 14. kolovoza 2016.

  – 14 dobitnika dnevne nagrade Ledo paket za plažu, pri čemu u izvlačenju za svaki pojedini dan sudjeluju sve prijave pristigle od 00:00 do 23:59 h za taj dan

  3. nagradno izvlačenje – 23. kolovoza 2016.

  – 1 dobitnik tjedne nagrade za sve SMS poruke i online prijave pristigle u razdoblju od 15. kolovoza do 21. kolovoza 2016.

  – 14 dobitnika dnevne nagrade Ledo paket za plažu, pri čemu u izvlačenju za svaki pojedini dan sudjeluju sve prijave pristigle od 00:00 do 23:59 h za taj dan

  4. nagradno izvlačenje – 02. rujna 2016.

  – 1 dobitnik tjedne nagrade za sve SMS poruke i online prijave pristigle u razdoblju od 22. kolovoza do 28. kolovoza 2016.

  – 20 dobitnika dnevne nagrade Ledo paket za plažu, pri čemu u izvlačenju za svaki pojedini dan sudjeluju sve prijave pristigle od 00:00 do 23:59 h za taj dan

  Izvlačenje dobitnika glavne nagrade održat će se 02. rujna 2016. u sjedištu Priređivača za sve SMS poruke i online prijave pristigle u razdoblju trajanja nagradne igre.

  Izvlačenje dobitnika nadzirat će tročlana komisija te će se o tijeku izvlačenja voditi zapisnik.

  Komisija će provjeriti je li dobitnik sudjelovao u nagradnoj igri sukladno ovim Pravilima. U slučaju da se njegova prijava proglasi nevažećom nagrada će biti podijeljena sljedećem izvučenom sudioniku koji ima pravo na nagradu.

  Imena svih dobitnika bit će objavljena u roku od 8 dana od izvlačenja na Internet stranici www.ledo.hr.

   

  Članak 8. Preuzimanje nagrada

  Nagrada se ne može zamijeniti za novac. Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Priređivača nagradne igre prema dobitniku. Dobitnici će o dobitku biti obaviješteni u roku od 8 dana od izvlačenja. Dobitnici moraju preuzeti nagradu u roku od 30 dana od dana primitka obavijesti o dobivenoj nagradi, uz predočenje identifikacijske isprave.

  Ako dobitnici nagrade ne podignu u tom roku, bit će ponovno obaviješteni i nagrade će moći podignuti u roku od 15 dana od dana primitka dodatne obavijesti. Ako dobitnik nije u mogućnosti osobno preuzeti svoju nagradu može je preuzeti od strane dobitnika ovlaštena osoba, također uz predočenje identifikacijske isprave. Ako je dobitnik maloljetna osoba, nagradu mogu, uz predloženu odgovarajuću dokumentaciju u njegovo ime preuzeti njegovi roditelji ili skrbnici. Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri sudionici se slažu da, ako postanu dobitnici nagrada, njihove osobne podatke: ime i prezime, adresu, sliku i slično Priređivač može koristiti u promocijske svrhe bez naknade i prethodne suglasnosti dobitnika te da se oni mogu objaviti u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.

  U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika. S nagradama koje ne budu realizirane postupit će se u skladu sa Zakonom o igrama na sreću (NN 87/09) i Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10).

   

  Članak 9. Ostale odredbe

  Priređivač ne odgovara za nepotpune i neispravne prijave. Priređivač i osobe koje sudjeluju u provođenju nagradne igre ne odgovaraju za moguću štetu, koja bi mogla proizlaziti iz nagrada ili pogodnosti.

  Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni na Internet stranici www.ledo.hr. Priređivač u tom slučaju sudionicima ne odgovara za moguću štetu.

  Odluka Priređivača o svim pitanjima vezanim uz nagradnu igru odnosno primjenu ovih Pravila konačna je i obvezuje sve sudionike.

   

  Članak 10. Objava pravila

  Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija bit će objavljena na Internet stranici www.ledo.hr prije početka nagradne igre.

   

  Članak 11. Korištenje osobnih podataka

  Sudionici u nagradnoj igri sudjelovanjem, odnosno slanjem SMS poruke ili prijavom putem Internet stranice, očituju svoje prihvaćanje ovih Pravila te bez daljnjeg pitanja i odobrenja ovlašćuju Priređivača da prikuplja i obrađuje navedene osobne podatke u svrhu provođenja nagradne igre i vlastitih marketinških aktivnosti. Sudionik u bilo kojem trenutku može zatražiti odjavu od primanja ovakvih obavijesti.

  Priređivač će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi osigurao da se osobni podaci sudionika u nagradnoj igri obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim zakonodavstvom.

   

  Članak 12. Autentično tumačenje pravila

  U skladu sa člankom 12. Statuta Ledo d.d. Zagreb, ova Pravila potpisuje predsjednik Uprave Društva. Priređivač si pridržava pravo tumačenja ovih Pravila i to putem svoje Komisije, zadužene za provedbu ovih Pravila, a koju imenuje predsjednik Uprave Društva.

  Sudionici Nagradne igre sudjelovanjem pristaju na pravo Priređivača na tumačenje ovih Pravila te prihvaćaju takvo tumačenje koje će po potrebi izdati Komisija Priređivača navedena u st. 2. ovog članka.

   

  Članak 13. Rješavanje pritužbi i valjanost pravila

  Sve pritužbe i reklamacije rješava Priređivač. U slučaju osnovanih pritužbi Priređivač se obvezuje u što kraćem vremenu ispraviti nedostatke i o tome obavijestiti sudionika odnosno ako je to potrebno i ostale sudionike. U slučaju spora između Priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu. Priređivač i osobe koje sudjeluju u provođenju nagradne igre ne odgovaraju za moguću štetu, koja bi mogla proizlaziti iz nagrada ili pogodnosti. Sudjelovanjem u Nagradnoj igri svaki sudionik prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila.

   

  U Zagrebu, 05.07.2016.

  KLASA: UP/I-460-02/16-01/479

  UR. BROJ: 513-07-21-01/16-3