Tommy nagradna igra: Tommy te vodi u FC Barcelona kamp Split 2016

In June 7, 2016
 • Dobitnici

  Nagrada: Puni paket za FC Barcelona kamp, Split 2016

  Dobitnici: Irena Lušić, Split

  Andrej Matanović, Split

  Roko Leon Živaljić, Split

  Mirjana Utrobičić, Naklice

   

 • Pravila

  Temeljem odredbi članka 69. Zakona o igrama na sreću (NN broj 87/09, 35/13, 158/13, 41/14) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN broj 8/10) Tommy d.o.o., Domovinskog rata 93, Split (dalje u tekstu: Priređivač) donosi sljedeća:

   

  PRAVILA NAGRADNE IGRE

  „Tommy te vodi u FC Barcelona kamp Split 2016“

   

   

  Članak 1.

  PRIREĐIVAČ

  Priređivač nagradne igre je društvo Tommy d.o.o., Domovinskog rata 93, Split, MB 3953084, OIB 00278260010.

   

  Članak 2.

  TRAJANJE I SVRHA NAGRADNE IGRE

  Ovim Pravilima Priređivač definira sudjelovanje u nagradnoj igri pod nazivom „Tommy te vodi u FC Barcelona kamp Split 2016“ (dalje u tekstu: nagradna igra), u cilju promidžbe Priređivača te unapređenja i prodaje proizvoda Priređivača u svim prodajnim objektima. Nagradna igra počinje 06.06.2016. u 00:00 h i traje do 16.06.2016. u 16:00 h, a odvija se u svim prodajnim objektima Priređivača na području Republike Hrvatske.

   

  Članak 3.

  UVJETI ZA SUDJELOVANJE U NAGRADNOJ IGRI

  U nagradnoj igri mogu sudjelovati svi državljani Republike Hrvatske koji za trajanja nagradne igre na bilo kojem prodajnom mjestu trgovačkog lanca TOMMY ostvare kupovinu u vrijednosti najmanje 50,00 kuna i pošalju SMS-om ključnu riječ TOMMY, fiskalni broj računa, ime i prezime, adresu i mjesto na broj 60221 (cijena SMS-a 2,40 s PDV-om).

  Ukoliko potrošač pošalje više brojeva računa u jednoj SMS poruci priznat će se samo onaj broj računa koji je prvi u redoslijedu.

  Račun je potrebno čuvati do završetka nagradne igre.

  Svaki sudionik nagradne igre može sudjelovati s neograničenim brojem kupnji i neograničenim brojem poslanih SMS poruka.

  Primjer slanja SMS poruke:

  TOMMY, 8829/0010190/8, Ivo Ivic, Solinska 6, 21000 Split

  Ostavljanjem svojih podataka i sudjelovanjem u nagradnoj igri sudionik pristaje da ga se obavještava o promotivnim novostima Priređivača. Sudionik se može u svakom trenutku odjaviti s liste primatelja pismenim dopisom Priređivaču ili pozivom na besplatni info broj Priređivača 0800 0203.

   

  Članak 4.

  Svi ispravno poslani brojevi računa zajedno s imenom, prezimenom i adresom zaprimljeni putem SMS poruke ulaze u centralnu bazu podataka. Izvlačenja će se odvijati elektroničkim putem, slučajnim odabirom iz baze poslanih SMS poruka.

  Izvlačenje dobitnika održat će se 16.06.2016. s početkom u 19:00 h u prostorima Priređivača nagradne igre Tommy d.o.o., Matoševa 29, u Solinu. U izvlačenju sudjeluju svi koji su poslali ispravnu SMS poruku i ispunjavaju uvjete iz članka 3. ovih pravila u periodu od 06. lipnja 2016. u 00:00 h do 16. lipnja 2016. u 16:00 h.

  Izvlačenje će nadzirati tročlana Komisija. Tijekom izvlačenja imena dobitnika nagrada, sačinit će se zapisnik koji će sadržavati nazive i adrese dobitnika, te se obavezno provjerava jesu li ispunjeni uvjeti iz članka 3. ovih pravila. Za izvučene dobitnike koji ne ispunjavaju uvjete iz članka 3. ovih pravila, neće se javno objavljivati dobitnik, a isti će biti posebno pohranjeni i zapisnički utvrđeni.

  U slučaju da se u nagradnu igru uključi manji broj sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika. Nepodijeljene nagrade bit će prodane na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom uplaćena u korist državnog proračuna.

   

  Članak 5.

  Nagradni fond uključuje:

  4 x puni paket za FC Barcelona kamp, Split 2016 u vrijednosti 4.485,00, PDV uključen

  Ukupna vrijednost nagradnog fonda: 17.940,00 kn (uključen PDV).

  Priređivač se obavezuje pet posto (5%) utvrđene vrijednosti nagradnog fonda uplatiti u korist Crvenog križa.

  Nagrade nisu zamjenjive za novac, niti se može zahtijevati financijski povrat po bilo kojoj osnovi. Dobitnici nemaju pravo zahtijevati drugačije nagrade ili u većim iznosima, od ovih pravilima utvrđenih iznosa. Priređivač će predati dobitnicima nagrade uz primopredajni zapisnik.

   

  Članak 6.

  OBJAVA REZULTATA IZVLAČENJA

  Popis dobitnika nagradne igre bit će objavljen na Internet stranici Priređivača nagradne igre www.tommy.hr.

  Dobitnici nagrada bit će obaviješteni o dobitku pisanim putem u roku od osam (8) dana od dana izvlačenja.

  Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri dobitnik pristaje da se javno objavi njegovo ime i prezime, adresa i mjesto stanovanja. Priređivač može objaviti ove osobne podatke i fotografije dobitnika u pisanom, tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu, bez prava na bilo kakvu naknadu, u svrhu javne objave rezultata nagradne igre, kako prilikom dodjele nagrada, tako i u objavi reportaža ili sličnih materijala vezanih uz nagradnu igru.

   

  Članak 7.

  PRAVO SUDJELOVANJA

  Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri imaju sve fizičke osobe, državljani Republike Hrvatske, osim radnika tvrtke Priređivača, povezanih društava i svih trgovačkih društava koja su surađivala u pripremi ove nagradne igre kao i članova njihovih užih obitelji (roditelji, supružnici, djeca, braća i sestre).

   

  Članak 8.

  NAČIN PREUZIMANJA NAGRADA

  Svi dobitnici nagrada bit će obaviješteni o načinu preuzimanja nagrada.

  U slučaju da od nagradne igre ostane nepodijeljenih nagrada, postupit će se sukladno Zakonu o igrama na sreću (NN broj 87/09, 35/13, 158/13, 41/14) odnosno čl. 11 Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN broj 8/10).

   

  Članak 9.

  IDENTIFIKACIJA DOBITNIKA NAGRADA

  Svi dobitnici dužni su svoj identitet, prilikom preuzimanja nagrada, potvrditi vlastitom osobnom iskaznicom ili osobnom iskaznicom jednog od roditelja. Maloljetnik može postati dobitnik i preuzeti nagradu pod uvjetima određenima zakonom i pod uvjetom da njihovi skrbnici prihvate takve nagrade i postupe u skladu s pravilima ove nagradne igre.

  Nagrade se mogu preuzeti samo uz predočenje računa kao dokaza ostvarene kupovine.

   

  Članak 10.

  NAČIN UPOZNAVANJA S PRAVILIMA NAGRADNE IGRE

  Sudionici nagradne igre bit će upoznati s pravilima nagradne igre putem objave na Internet stranici Priređivača nagradne igre na www.tommy.hr prije početka nagradne igre. Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri sudionici prihvaćaju obveze iz pravila nagradne igre.

   

  Članak 11.

  RJEŠAVANJE SPORA

  U slučaju spora između Priređivača i sudionika nagradne igre nadležan je općinski sud u Splitu.

   

  Članak 12.

  POGREŠNE I NEREGULARNE SMS PORUKE

  Pogrešne i nepotpune SMS poruke nevažeće su i ne daju vlasniku pravo ni na kakvu nagradu. Ni u kom slučaju neće biti podijeljen veći broj nagrada od specificirane količine iz članka 5. ovih pravila. Priređivač nagradne igre ne snosi nikakvu odgovornost za zakašnjele, izgubljene ili krivo upućene prijave.

   

  Članak 13.

  MOGUĆNOST PREKIDA NAGRADNE IGRE

  Nagradna igra može se prekinuti jedino u slučaju više sile.

   

  Članak 14.

  VALJANOST PRAVILA NAGRADNE IGRE

  Ova pravila primjenjuju se nakon što Ministarstvo financija RH na njih izda odobrenje, a vrijede sve do završetka nagradne igre.