NIVEA nagradna igra: NIVEA Sun za sretne trenutke pod suncem

In June 1, 2016
 • Dobitnici

  Nagrada: NIVEA Sun poklon paket

  Dobitnici:

  Marko Lukač, Slunj
  Ivana Mandić, Split
  Sanja Kunstek, Krapinske Toplice
  Adrijana Sardi, Sv. Martin na Muri
  Anita Čavka, Split
  Jelena Višić, Split
  Ana Ercegović, Jesenice
  Jindriska Jagić, Dugi otok
  Nikolina Vidaković, Biograd na Moru
  Tina Ivanišević, Split
  Nikolina Predovan Slivnica, Posedarje
  Daniela Bruketa, Drivenik
  Zvonko Bugarić, Stobreč
  Jurica Petričević, Zadar
  Goranka Tomčić, Split
  Dubravko Kaučić, Gruda
  Tamara Franjević, Varaždinske Toplice
  Elena Pašajlić, Šibenik
  Danijela Pastrović, Zadar
  Vid Zaninović, Hvar
  Danijela Lukač, Slunj
  Nikolina Mesarov, Križevci
  Danijela Jarčević, Antunovac
  Miroslav Sokač, Stubičke Toplice
  Gorana Dujić, Kaštel Lukšić

  Andrijana Gilić, Split
  Ksenija Vincelj, Pregrada
  Sunčica Smajić, Split
  Mirjana Živković, Šibenik
  Božidar Podrug, Dicmo
  Ivana Čavka, Kaštel Lukšić
  Jadran Franin, Split
  Stipanka Pralija, Sinj
  Jadranka Kaleb-Franin, Split
  Boris Šebalj, Knin
  Maja Biondić Petričević, Zadar
  Matija Grabar, Varaždinske Toplice
  Antonia Visković, Split
  Zdravko Vincelj, Đurmanec
  Ivana Radman, Split
  Ivka Škrinjar, Pregrada
  Nelica Jakišić Živeljić, Split
  Martina Peroš, Zagreb
  Jasna Andrišević Bittner, Zagreb
  Almida Krnić, Šibenik
  Davorka Hohnjec, Pregrada
  Azra Jenjić, Split
  Gordana Crvelin, Betina
  Tomislav Goleš, Zagreb
  Iris Otmačić, Samobor

 • Pravila

  Temeljem odredbi članka 69. Zakona o igrama na sreću i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (N/N broj 8/10) Beiersdorf d.o.o., Križna 18, Zagreb, uz suglasnost Ministarstva financija (KLASA: UP/I-460-02/16-01/350, UR. BROJ: 513-07-21-01/16-3) od 18. svibnja 2016., donosi sljedeća

   

  PRAVILA NAGRADNE IGRE

  „NIVEA SUN ZA SRETNE TRENUTKE POD SUNCEM“

   

  Članak 1.

  Priređivač nagradne igre pod nazivom “NIVEA Sun za sretne trenutke pod suncem“ je Beiersdorf d.o.o, Križna 18, 10000 Zagreb, MB 1473042, OIB 57315927742.

   

  Članak 2.

  Nagradna igra se priređuje u svim prodajnim mjestima Tommy d.o.o. na području Republike Hrvatske. Adresa sjedišta Tommy d.o.o., Domovinskog rata 93, 21000 Split.

  Nagradna igra priređuje se s ciljem promidžbe priređivača te unapređenja i prodaje NIVEA Sun proizvoda.

   

  Članak 3.

  Nagradna igra održava se od 1. lipnja 2016. do 30. lipnja 2016. godine na svim prodajnim mjestima iz Članka 2.

   

  Članak 4.

  Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti bit će objavljena na web stranicama www.nivea.hr 31. svibnja 2016.

   

  Članak 5.

  Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri imaju svi punoljetni građani s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koji u razdoblju od 1. lipnja do 30. lipnja 2016. godine kupe bilo koji NIVEA Sun proizvod u Tommy d.o.o. prodavaonicama te pošalju SMS sadržaja: broj računa za kupljeni NIVEA Sun proizvoda, ime, prezime i adresu na broj 60365 (cijena SMS poruke je 2,40 kn). Kupac do preuzimanja nagrade iz Članka 8. mora sačuvati račun kao dokaz o kupnji za sudjelovanje u nagradnoj igri.

   

  Članak 6.

  Svaki sudionik može u nagradnoj igri sudjelovati s neograničenim brojem kupnji. Jedan račun može se prijaviti samo jedanput. U slučaju da račun s istim brojem bude ponovno prijavljen od strane iste ili druge osobe (s istog ili drugog broja mobilnog telefona) ta će prijava biti proglašena nevažećom. Isti sudionik i isti broj mobitela u nagradnoj igri može osvojiti samo jednu nagradu iz Članka 8. ovih Pravila za koju je izvučen prvi put. U slučaju da jedna osoba bude izvučena više od jednog puta, imat će pravo na nagradu za koju je izvučena prvi puta i više neće imati pravo na nagradu u ovoj nagradnoj igri.

   

  Članak 7.

  U nagradnoj igri nemaju pravo sudjelovati zaposlenici poduzeća Beiersdorf d.o.o. i Tommy d.o.o., te članovi njihovih užih obitelji (roditelji, supružnici, braća, sestre i djeca).

   

  Članak 8.

  Nagradni fond sastoji se od:

  1. nagrada: 200 x NIVEA Sun poklon paketa (NIVEA torba za plažu, NIVEA ručnik, NIVEA prostirka, NIVEA lopta na napuhavanje, NIVEA jastuk na napuhavanje, NIVEA društvena igra, NIVEA sigurnosna kutija, 85824 NIVEA Sun Protect & Bronze losion za sunčanje SPF 20, 85809 NIVEA Sun dječji losion za sunčanje SPF 30, 85836 NIVEA Sun SOS losion poslije sunčanja) – pojedinačne vrijednosti 380,30 kn

  Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 76.060,00 kn.

  Nagradu nije moguće zamijeniti za novac ili za neku drugu nagradu.

  Organizator se obvezuje prije početka nagradne igre uplatiti Crvenom križu 5% od ukupne vrijednosti nagrade. Dobitnici nagrada nisu dužni platiti nikakve poreze na nagrade.

   

  Članak 9.

  Javno izvlačenje nagrada održat će se 3. srpnja 2016. u 10.00 sati u prostorijama Beiersdorf d.o.o., Križna 18, 10000 Zagreb, u prisutnosti Javnog bilježnika.

  Prijave s nepotpunim podacima smatrati će se nevažećima.

  Ispravnost izvlačenja nadgledat će komisija sastavljena od 2 člana. O tijeku izvlačenja vodit će se zapisnik. Svi zainteresirani sudionici imaju pravo prisustvovati javnom izvlačenju.

   

  Članak 10.

  Ime i prezime dobitnika bit će objavljeno na Internet stranicama www.nivea.hr 5. srpnja 2016.

   

  Članak 11.

  Dobitnicima će nagrade biti poslane kurirskom dostavom na adrese iz prijave u roku od 30 dana od dana objave imena dobitnika na Internet stranici, navedenima u Članku 10. ovih Pravila. Dobitnik na zahtjev priređivača treba dostaviti na uvid račun s kojim je sudjelovao u nagradnoj igri.

   

  Članak 12.

  Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze priređivača nagradne igre prema dobitniku.

   

  Članak 13.

  U slučaju da dobitnik ne preuzme svoju nagradu u roku navedenom u Članku 11. ovih Pravila, Priređivač nagradne igre je dužan obavijestiti dobitnika u roku 8 dana od dana zadnjeg roka preuzimanja, kako nagrada nije preuzeta te kako nagradu može preuzeti u roku 10 dana od dana primitka obavijesti. Ako dobitnik u naknadnom roku ne preuzme nagradu, gubi pravo na nagradu. Priređivač će dostaviti popis nepodignutih nagrada u Ministarstvo financija.

   

  Članak 14.

  Priređivač je dužan u roku osam dana nakon isteka roka za podizanje nagrada Ministarstvu financija dostaviti podatke o dobitnicima nagrada vrjednijih od 5.000,00 kuna, naziv i vrijednost nagrade, te dokaz o preuzimanju nagrade.

   

  Članak 15.

  Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri sudionici su suglasni da se, ako postanu dobitnici nagrade, njihovo ime, prezime i slika mogu od strane priređivača nagradne igre objaviti i koristiti bez naknade u tiskovnom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.

  Sudjelovanjem u nagradnoj igri sudionici su suglasni da Priređivač smije koristiti njihov broj mobitela, e-mail adresu te ime, prezime i adresu u svrhu informiranja o vlastitim promotivnim aktivnostima. Ukoliko takve obavijesti ne žele primati, mogu u bilo kojem trenutku pismenim putem obavijestiti Priređivača.

   

  Članak 16.

  Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni putem obavijesti na Internet stranicama www.nivea.hr.

   

  Članak 17.

  Sudionik koji sudjeluje u nagradnoj igri prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila.

  Pravila počinju vrijediti nakon što Ministarstvo financija na njih da suglasnost i budu objavljena na Internet stranicama www.nivea.hr.

   

  Članak 18.

  U slučaju spora između priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski sud u Zagrebu.

   

  U Zagrebu, 09.05.2016.