Nivea nagradna igra: Njega u plavom. Njega kojoj vjerujete.

In September 30, 2016
 • Dobitnici

  Nagrada: 5.000,00 kn na Raiffeisen bank Mastercard kartici

  Dobitnici:

  Dijana Kovačević, Osijek

  Barbara Bevc, Umag

  Suzana Zamberlin, Zagreb

  Branka Košutić, Koprivnica

  Jelena Mladinić, Split

  Anita Ivanković, Osijek

  Sofija Milić, Rijeka

  Ana Jakić, Zagreb

  Ružica Jakovljević, Hrvatski Leskovac

  Mario Kocijanović, Tenja

  Koraljka Sabolić, Zagreb

  Antonija Jakovljević, Sunja

  Zrinka Šajfar, Sesvete

  Marijanela Akmačić Arbutina, Nova Gradiška

  Marija Kefelja, Varaždin

  Antonia Perić, Imotski

  Ines Žuvela, Vela Luka

  Jolanda Vincelj, Krapina

  Željka Drvar, Velika Gorica

  Željko Martan, Varaždin

  Emil Peran, Šibenik

  Josip Đurđević, Slavonski Brod

  Romana Igrec, Velika Gorica

  Nataša Bilić, Zadar

  Vesna Sever, Ivanec

  Marina Tukara, Gudinci

  Krešo Kunić, Zaprešić

  Vanessa Vukman, Seget Donji

  Milena Lalić, Šibenik

  Dalibor Kopričanec, Đurđevac

 • Pravila

  Temeljem odredbi članka 69. Zakona o  igrama na sreću i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (N/N broj 8/10) Beiersdorf d.o.o., Križna 18, Zagreb, uz suglasnost Ministarstva financija (KLASA: UP/I-460-02/16-01/582 UR. BROJ: 513-07-21-01/16-3 ) od 12. rujna 2016., donosi sljedeća

  PRAVILA NAGRADNE IGRE

  “NJEGA U PLAVOM. NJEGA KOJOJ VJERUJETE.”

   

  Članak 1.

  Priređivač nagradne igre pod nazivom “NJEGA U PLAVOM. NJEGA KOJOJ VJERUJETE.“ je Beiersdorf d.o.o, Križna 18, 10 000 Zagreb, MB 1473042, OIB 57315927742.

  Članak 2.

  Nagradna igra se priređuje u prodajnim mjestima na području Republike Hrvatske u kojima se prodaju NIVEA proizvodi.

  Nagradna igra priređuje se s ciljem promidžbe priređivača te unapređenja i prodaje NIVEA proizvoda.

  Članak 3.

  Nagradna igra održava se od 1. listopada 2016. do 31. listopada 2016. godine na svim prodajnim mjestima iz Članka 2.

  Članak 4.

  Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti bit će objavljena na web stranicama  www.NIVEA.hr  30. rujna 2016.

  Članak 5.

  Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri imaju svi punoljetni građani s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koji u razdoblju od 1. listopada do 31. listopada 2016. godine kupe NIVEA proizvod u plavoj ambalaži s naljepnicom za nagradnu igru s jedinstvenim kodom, te pošalju SMS sadržaja: jedinstveni kod s naljepnice, broj računa za kupljeni NIVEA proizvod, ime, prezime i adresu na broj 60036 (cijena SMS poruke je 2,40 kn) ili se prijave na www.NIVEA.hr/nagradna s podatcima jedinstveni kod s naljepnice, broj računa za kupljeni NIVEA proizvod, ime, prezime, adresa, e-mail adresa i broj telefona. Kupac do preuzimanja nagrade iz Članka 8. mora sačuvati račun kao dokaz o kupnji za sudjelovanje u nagradnoj igri.

  Članak 6.

  Svaki sudionik može u nagradnoj igri sudjelovati s neograničenim brojem kupnji. Jedan kod s proizvoda može se prijaviti samo jedanput. U slučaju da kod s proizvoda, bude ponovno prijavljen od strane iste ili druge osobe (sa istog ili drugog broja mobilnog telefona) ta će prijava biti proglašena nevažećom. Isti sudionik i isti broj mobitela u nagradnoj igri može osvojiti samo jednu nagradu iz Članka 8. ovih Pravila za koju je izvučen prvi put. U slučaju da jedna osoba bude izvučena više od jednog puta, imat će pravo na nagradu za koju je izvučena prvi puta i više neće imati pravo na nagradu u ovoj nagradnoj igri.

  Članak 7.

  U nagradnoj igri nemaju pravo sudjelovati zaposlenici poduzeća Beiersdorf d.o.o. te članovi njihovih užih obitelji (roditelji, supružnici, braća, sestre i djeca).

  Članak 8.

  Nagradni fond sastoji se od:

  1. nagrada: 30 x 5.000,00 kn na Raiffeisen bank Mastercard kartici – pojedinačne vrijednosti nagrade 5.000,00 kn

  Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi  150.000,00 kn.

  Nagradu nije moguće zamijeniti za neku drugu nagradu ili gotovinu.

  Organizator se obvezuje prije početka nagradne igre uplatiti Crvenom križu 5% od ukupne vrijednosti nagrade. Dobitnici nagrada nisu dužni platiti nikakve poreze na nagrade.

  Članak 9.

  Javno izvlačenje nagrada održati će se 3. studenog 2016. u 11.00 sati u prostorijama Beiersdorf d.o.o., Križna 18, 10000 Zagreb, u prisutnosti Javnog bilježnika.

  Prijave s nepotpunim podacima smatrati će se nevažećima.

  Ispravnost izvlačenja nadgledat će komisija sastavljena od 2 člana. O tijeku izvlačenja vodit će se zapisnik. Svi zainteresirani sudionici imaju pravo prisustvovati javnom izvlačenju.

  Članak 10.

  Ime i prezime dobitnika biti će objavljeno na Internet stranicama www.NIVEA.hr 4. studenog 2016.

  Članak 11.

  Dobitnicima nagrada će u roku od 10 dana od dana objave dobitnika iz Članka 10  na adresu iz prijave biti poslana Pristupnica RBA Mastercard kartice koju trebaju ispuniti i zajedno sa fotokopijom osobne iskaznice poslati na adresu Priređivača. Po primitku ispravno ispunjene Pristupnice RBA banka izrađuje Potrošačke kartice koje će biti poslane dobitnicima preporučenom poštom na adrese iz prijave u roku od 30 dana od dana primitka pravilno ispunjenje Pristupnice. Dobitnik na zahtjev priređivača treba dostaviti na uvid račun s kojim je sudjelovao u nagradnoj igri.

  Članak 12.

  Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze priređivača nagradne igre prema dobitniku.

  Članak 13.

  U slučaju da dobitnik ne preuzme svoju nagradu u roku navedenom u Članku 11. ovih Pravila, Priređivač nagradne igre je dužan obavijestiti dobitnika u roku 8 dana od dana zadnjeg roka preuzimanja, kako nagrada nije preuzeta te kako nagradu može preuzeti u roku 10 dana od dana primitka obavijesti. Ako dobitnik u naknadnom roku ne preuzme nagradu, gubi pravo na nagradu. Priređivač će dostaviti popis nepodignutih nagrada u Ministarstvo financija.

  Članak 14.

  Priređivač je dužan u roku osam dana nakon isteka roka za podizanje nagrada Ministarstvu financija dostaviti podatke o dobitnicima nagrada vrjednijih od 5.000,00 kuna, naziv i vrijednost nagrade, te dokaz o preuzimanju nagrade.

  Članak 15.

  Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri sudionici su suglasni da se, ako postanu dobitnici nagrade, njihovo ime, prezime i slika mogu od strane priređivača nagradne igre objaviti i koristiti bez naknade u tiskovnom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.

  Sudjelovanjem u nagradnoj igri sudionici su suglasni da Priređivač smije koristiti njihov broj mobitela, e-mail adresu te ime, prezime i adresu u svrhu informiranja o vlastitim promotivnim aktivnostima. Ukoliko takve obavijesti ne žele primati, mogu u bilo kojem trenutku pismenim putem obavijestiti Priređivača.

  Članak 16.

  Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni putem obavijesti na Internet stranicama www.NIVEA.hr.

  Članak 17.

  Sudionik koji sudjeluje u nagradnoj igri prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila.

  Pravila počinju vrijediti nakon što Ministarstvo financija na njih da suglasnost i budu objavljena na Internet stranicama www.NIVEA.hr.

  Članak 18.

  U slučaju spora između priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski sud u Zagrebu.

  Rješenje Ministarstva financija:

  KLASA: UP/I-460-02/16-01/582

  URBROJ: 513-07-21-01/16-3

  Zagreb, 12. rujna 2016.