Nivea nagradna igra: Nivea vam daruje njegu i nagrade

In March 1, 2017
 • Pravila

  Temeljem odredbi članka 69. Zakona o igrama na sreću i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (N/N broj 8/10) Beiersdorf d.o.o., Križna 18, Zagreb, uz suglasnost Ministarstva financija (KLASA: UP/I-460-02/17-01/55, UR. BROJ: 513-07-21-01/17-3) od 15. veljače 2017., donosi sljedeća

  PRAVILA NAGRADNE IGRE
  „NIVEA VAM DARUJE NJEGU I NAGRADE“

  Članak 1.

  Priređivač nagradne igre pod nazivom “NIVEA VAM DARUJE NJEGU I NAGRADE“ je Beiersdorf d.o.o, Križna 18, 10 000 Zagreb, MB 1473042, OIB 57315927742.

  Članak 2.

  Nagradna igra se priređuje u prodajnim mjestima dm-drogerie markt na području Republike Hrvatske.
  Nagradna igra priređuje se s ciljem promidžbe priređivača te unapređenja i prodaje NIVEA proizvoda.

  Članak 3.

  Nagradna igra održava se od 1. ožujka 2017. do 31. ožujka 2017. godine na svim prodajnim mjestima iz Članka 2.

  Članak 4.

  Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti bit će objavljena na web stranicama www.NIVEA.hr 28. veljače 2017.

  Članak 5.

  Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri imaju svi punoljetni građani s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koji u razdoblju od 1. ožujka do 31. ožujka 2017. godine kupe NIVEA proizvod u dm prodavaonici, te pošalju SMS sadržaja: broj računa za kupljeni NIVEA proizvod, ime, prezime i adresu na broj 60023 (cijena SMS poruke je 2,40 kn). Kupac do preuzimanja nagrade iz Članka 8. mora sačuvati račun kao dokaz o kupnji za sudjelovanje u nagradnoj igri.

  Članak 6.

  Svaki sudionik može u nagradnoj igri sudjelovati s neograničenim brojem kupnji. Isti sudionik i isti broj mobitela u nagradnoj igri može osvojiti samo jednu nagradu iz Članka 8. ovih Pravila za koju je izvučen prvi put. U slučaju da jedna osoba bude izvučena više od jednog puta, imat će pravo na nagradu za koju je izvučena prvi puta i više neće imati pravo na nagradu u ovoj nagradnoj igri.

  Članak 7.

  U nagradnoj igri nemaju pravo sudjelovati zaposlenici poduzeća Beiersdorf d.o.o. i dm-drogerie markt, te članovi njihovih užih obitelji (roditelji, supružnici, braća, sestre i djeca).

  Članak 8.

  Nagradni fond sastoji se od:

  nagrada: 30 x 2.000,00 kn na Raiffeisen bank Mastercard kartici – pojedinačna vrijednosti nagrade 2.000,00 kn

  Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 60.000,00 kn.

  Nagradu nije moguće zamijeniti za neku drugu nagradu ili gotovinu.

  Organizator se obvezuje prije početka nagradne igre uplatiti Crvenom križu 5% od ukupne vrijednosti nagrade. Dobitnici nagrada nisu dužni platiti nikakve poreze na nagrade.

  Članak 9.

  Javno izvlačenje nagrada održat će se 4. travnja 2017. u 11.00 sati u prostorijama Beiersdorf d.o.o., Križna 18, 10000 Zagreb, u prisutnosti Javnog bilježnika.

  Prijave s nepotpunim podacima smatrat će se nevažećima.
  Ispravnost izvlačenja nadgledat će komisija sastavljena od 2 člana. O tijeku izvlačenja vodit će se zapisnik. Svi zainteresirani sudionici imaju pravo prisustvovati javnom izvlačenju.

  Članak 10.

  Ime i prezime dobitnika bit će objavljeno na Internet stranicama www.NIVEA.hr
  5. travnja 2017.

  Članak 11.

  Dobitnicima nagrada će u roku od 15 dana od dana objave dobitnika iz Članka 10 na adresu iz prijave biti poslana Pristupnica RBA Mastercard kartice koju trebaju ispuniti i zajedno sa fotokopijom osobne iskaznice poslati na adresu Priređivača. Po primitku ispravno ispunjene Pristupnice RBA banka izrađuje Nagradne kartice koje će dobitnici preuzeti na adresi organizatora – Križna 18, Zagreb – u roku od 30 dana od dana primitka pravilno ispunjenje Pristupnice. Dobitnik na zahtjev priređivača treba dostaviti na uvid račun s kojim je sudjelovao u nagradnoj igri.

  Članak 12.

  Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze priređivača nagradne igre prema dobitniku.

  Članak 13.

  U slučaju da dobitnik ne preuzme svoju nagradu u roku navedenom u Članku 11. ovih Pravila, Priređivač nagradne igre je dužan obavijestiti dobitnika u roku 8 dana od dana zadnjeg roka preuzimanja, kako nagrada nije preuzeta te kako nagradu može preuzeti u roku 10 dana od dana primitka obavijesti. Ako dobitnik u naknadnom roku ne preuzme nagradu, gubi pravo na nagradu. Priređivač će dostaviti popis nepodignutih nagrada u Ministarstvo financija.

  Članak 14.

  Priređivač je dužan u roku osam dana nakon isteka roka za podizanje nagrada Ministarstvu financija dostaviti podatke o dobitnicima nagrada vrjednijih od 5.000,00 kuna, naziv i vrijednost nagrade, te dokaz o preuzimanju nagrade.

  Članak 15.

  Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri sudionici su suglasni da se, ako postanu dobitnici nagrade, njihovo ime, prezime i slika mogu od strane priređivača nagradne igre objaviti i koristiti bez naknade u tiskovnom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.
  Sudjelovanjem u nagradnoj igri sudionici su suglasni da Priređivač smije koristiti njihov broj mobitela, e-mail adresu te ime, prezime i adresu u svrhu informiranja o vlastitim promotivnim aktivnostima. Ukoliko takve obavijesti ne žele primati, mogu u bilo kojem trenutku pismenim putem obavijestiti Priređivača.

  Članak 16.

  Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni putem obavijesti na Internet stranicama www.NIVEA.hr.

  Članak 17.

  Sudionik koji sudjeluje u nagradnoj igri prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila.
  Pravila počinju vrijediti nakon što Ministarstvo financija na njih da suglasnost i budu objavljena na Internet stranicama www.NIVEA.hr.

  Članak 18.

  U slučaju spora između priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski sud u Zagrebu.

  U Zagrebu, 15.2.2017.

  BEIERSDORF d.o.o.
  Križna 18
  10000 Zagreb

 • Dobitnici

  Empty section. Edit page to add content here.