Nestlé nagradna igra: Uz Nestlé i Lidl ispuni si želju, osvoji auto za obitelj cijelu!

In February 1, 2016
uz_nestle_i_lidl_ispuni_si_zelju
 • Dobitnici

  Tjedna izvlačenja

  Nagrada: Samsung T810 Galaxy Tab S2 s 9,7“ Book Cover torbicom s tipkovnicom

  Dobitnici: 1. tjedan: Ivica Kurtić, Podgora

  2. tjedan: Zrinka Vidaković, Novska

  3. tjedan: Sonja Klemenić, Daruvar

  4. tjedan: Predrag Rkman, Makarska

  5. tjedan:  Ivana Malnar Ljevaković, Bjelovar

   
  Glavno izvlačenje

  Nagrada:  Toyota Auris TS

  Dobitnik: Branka Lozić, Zaprešić

 • Pravila

  Temeljem članka 69. Zakona o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14, 143/14) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN 8-175/2010) direktor društva Nestlé Adriatic d.o.o. donosi sljedeća

  PRAVILA NAGRADNE IGRE

  „Uz Nestlé i Lidl ispuni si želju, osvoji auto za obitelj cijelu“ za trgovački lanac Lidl

  Ovim Pravilima uređuje se priređivanje nagradne igre „Uz Nestlé i Lidl ispuni si želju, osvoji auto za obitelj cijelu“ (u daljem tekstu: Nagradna igra), i to način, opis i vrijeme trajanja igre, područje priređivanja igre, uvjeti za sudjelovanje u nagradnoj igri, način i rokovi izvlačenja dobitnika i uručenja nagrada, kao i druga pitanja važna za priređivanje i provođenje nagradne igre sukladno zakonu.

  Članak 1. Priređivač

  Nestlé Adriatic društvo sa ograničenom odgovornošću za trgovinu, sa sjedištem na adresi Avenija Većeslava Holjevca 40, 10 010 Zagreb, OIB: 00183562417 ( u daljem tekstu: Priređivač), priređuje nagradnu igru koja je ograničena na trgovački lanac Lidl.

  Članak 2. Svrha

  Svrha nagradne igre je promidžba Nestlé proizvoda navedenih u članku 4. ovih Pravila u trgovačkom lancu Lidl.

  Članak 3. Trajanje

  Nagradna igra započinje 01. veljače 2016. godine i traje do 06. ožujka 2016. godine (uključivo), a odnosi se na sve prodavaonice trgovačkog lanca Lidl na teritoriju Republike Hrvatske.

  Članak 4. Proizvodi uključeni u nagradnu igru

  U nagradnu igru uključeni su svi proizvodi iz asortimana robnih marki NESCAFÉ, NESQUIK, KIT KAT, LION, MAGGI, THOMY, AFTER EIGHT, CIPIRIPI, SMARTIES, PURINA (u daljem tekstu: Nestle proizvodi).

  U Nagradnu igru uključena su i sva promotivna pakiranja proizvoda iz asortimana navedenih robnih marki te promotivna pakiranja koja sadrže proizvode robne marke NESCAFÉ, NESQUIK, KIT KAT, LION, MAGGI, THOMY, AFTER EIGHT, CIPIRIPI, SMARTIES, PURINA (u daljem tekstu: Nestle proizvodi).

  Članak 5. Sudjelovanje

  Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, osim zaposlenika Priređivača i članova njihove uže obitelji, te zaposlenika i članova uže obitelji bilo koje druge tvrtke koja sudjeluje u razvoju, odnosno provedbi ove nagradne igre.

  Za sudjelovanje je potrebno kupiti bilo koji Nestlé proizvod, koji je uključen u nagradnu igru kako je navedeno u članku 4., u bilo kojem prodajnom mjestu trgovačkog lanca Lidl u Republici Hrvatskoj unutar perioda trajanja nagradne igre i zatim poslati SMS sa sljedećim podacima:
  LIDL, broj računa na kojemu je zabilježena kupnja, ime i prezime, adresa i mjesto stanovanja na broj 60023.
  (npr. LIDL, 11030330, Ivan Horvat, Gajeva 5, Zagreb).
  Cijena slanja SMS poruke iznosi 2,40 kn (PDV uključen).
  Sudionik time ulazi u nagradna izvlačenja koja će se odvijati u 5 krugova (navedena u članku 7. ovih Pravila), koja daju priliku osvojiti tjedne nagrade (navedeno u članku 6. Pravila).

  Svaki pojedini račun može biti iskorišten odnosno prijavljen za ovu nagradnu igru samo jedanput. U slučaju da račun s istim brojem bude ponovno poslan od strane iste ili druge osobe (sa istog ili drugog broja mobilnog telefona) takva prijava putem SMS-a biti će nevažeća te se neće uzeti u obzir za podjelu nagrade. Sudionik koji sudjeluje u nagradnoj igri prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila. Sudionik mora čuvati originalan račun sve do izvlačenja svih nagrada jer će isti morati prezentirati Priređivaču u slučaju osvajanja neke od nagrada.

  Članak 6. Nagradni fond

  Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 140.931,25 kn (PDV uključen)

  Nagradni fond uključuje:

  1. Tjedne nagrade (ukupno): 5x Samsung T810 Galaxy Tab S2 s 9,7“ Book Cover torbicom s tipkovnicom
  svaki u vrijednosti 4.706,25 kn (PDV uključen);
  2. Glavna nagrada: 1 x Toyota Auris TS u vrijednosti od 117.400,00 kn (PDV uključen)

  Nagrade se ne mogu zamijeniti za novac. Sve nagrade uključuju porez na dodanu vrijednost kojeg plaća Priređivač. Fotografije svih nagrada na svim promotivnim materijalima su simbolične i služe samo za informativne svrhe.

  Članak 7. Nagradno izvlačenje

  Izvlačenja tjednih nagrada održat će se u nagradnim izvlačenjima – u svakom nagradnom izvlačenju izvući će se po jedan dobitnik izvlačenja u navedenom periodu, a u zadnjem izvlačenju istovremeno će se izvući i dobitnik glavne nagrade. Izvlačenja će se odvijati elektronskim putem, slučajnim softverskim odabirom iz baze pristiglih SMS poruka u periodu trajanja nagradne igre.

  Izvlačenje tjednih nagrada održat će se:

  1.nagradno izvlačenje – 08. veljače 2016.
  za sve SMS poruke pristigle u razdoblju od 01. veljače do 07. veljače 2016.
  2.nagradno izvlačenje – 15. veljače 2016.
  za sve SMS poruke pristigle u razdoblju od 08. veljače do 14. veljače 2016.
  3.nagradno izvlačenje – 22. veljače 2016.
  za sve SMS poruke pristigle u razdoblju od 15. veljače do 21. veljače 2016.
  4.nagradno izvlačenje – 29. veljače 2016.
  za sve SMS poruke pristigle u razdoblju od 22. veljače do 28. veljače 2016.
  5.nagradno izvlačenje – 07. ožujka 2016.
  za sve SMS poruke pristigle u razdoblju od 29. veljače do 06. ožujka 2016.

  Izvlačenje glavne nagrade:

  07. ožujka 2016. održat će se i izvlačenje glavne nagrade za sve SMS poruke pristigle u razdoblju trajanja nagradne igre od 01. veljače do 06. ožujka 2016. godine (uključivo).

  U izvlačenju tjednih nagrada sudjeluju svi sudionici koji su poslali valjanu SMS poruku sukladno pravilima ove nagradne igre, a u razdoblju navedenom za to nagradno izvlačenje.

  U izvlačenju za glavnu nagradu sudjeluju svi sudionici koji su poslali valjanu SMS poruku sukladno pravilima ove nagradne igre, u čitavom navedenom razdoblju trajanja nagradne igre.

  Svih 6 nagrada će biti izvučene i podijeljene pravovaljanim sudionicima, odnosno dobitnicima. Valjanim sudionikom se smatra osoba koja je kupila proizvod uključen u nagradnu igru u periodu trajanja nagradne igre i za to ima dokaz u obliku valjanog originalnog računa izdanog od strane Lidl trgovačkog lanca te poslala valjanu SMS prijavu u predviđenom periodu.

  Javno izvlačenje tjednih nagrada odvija se prema gore navedenim datumima u sjedištu operatera nagradne igre Mobitel Media d.o.o., OIB: 84873605417, na adresi Šoštarićeva 10, u Zagrebu pod nadzorom tročlane komisije sastavljene po izboru Priređivača.

  Javnom izvlačenju glavne nagrade će, uz tročlanu komisiju sastavljenu po izboru Priređivača, prisustvovati i javni bilježnik.

  O svakom izvlačenju biti će sastavljen zasebni zapisnik koji sadrži: mjesto i vrijeme izvlačenja, klasu i urudžbeni broj, datum odobrenja nagradne igre, datum i naziv elektroničkog ili drugog javnog medija u kojem su pravila nagradne igre objavljena, imena i prezimena i adrese članova komisije, način izvlačenja dobitnika, ime i prezime i adresu dobitnika te naziv i vrijednost nagrade pojedinog dobitnika.

  Zapisnik potpisan od svih članova komisije Priređivač dostavlja Ministarstvu financija u roku od 8 (osam) dana od dana izvlačenja dobitnika nagrada..

  Članak 8. Objava dobitnika i preuzimanje nagrada

  Imena dobitnika bit će objavljena na web adresi www.nestle.hr u roku od 8 dana od svakog nagradnog izvlačenja, a Priređivač je u obavezi da svakog dobitnika u pisanom obliku obavijestiti dobitnike o dobivenoj nagradi u roku osam dana od dana izvlačenja dobitnika nagrada.

  Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri svaki dobitnik nagrade pristaje da se javno objavi njegovo ime i prezime i mjesto stanovanja poslana u SMS poruci. Prilikom dodjele nagrada dobitnici i Priređivač mogu biti fotografirani, a te fotografije mogu biti objavljene u medijima na što dobitnik pristaje.
  Pisana obavijest o primitku i preuzimanju nagrade biti će poslana dobitnicima preporučenom poštom s povratnicom na kućnu adresu u roku od 8 dana od pojedinog izvlačenja.
  Dobitnicima tjednih nagrada nagrade će biti poslane poštom ili kurirskom dostavom na kućnu adresu.
  Dobitniku glavne nagrade bit će osobno uručena glavna nagrada.
  Prilikom preuzimanja nagrade, dobitnik obavezno treba predočiti osobnu iskaznicu i valjan, originalan račun na kojem je naznačena kupnja nekog od Nestlé proizvoda, koji sudjeluju u ovoj nagradnoj igri u trgovačkom lancu Lidl te mora potpisati izjavu o preuzimanju nagrade, čime prestaju sve obveze Priređivača prema dobitniku.
  Sudionici nagradne igre moraju čuvati račun do kraja nagradne igre. Nagrada se može preuzeti samo uz predočenje valjanog, originalno izdanog računa, poslanog u SMS poruci dobitnika. Nikakvi drugi predmeti osim računa neće biti prihvaćeni kao dokaz o kupnji.
  U slučaju da dobitnici iz bilo kojeg razloga nisu u mogućnosti osobno preuzeti nagradu, istu će priređivač predati trećoj osobi koja na temelju specijalne punomoći ovjerene kod javnog bilježnika preuzima nagradu u ime i za račun dobitnika.
  Nagradu dobitnik preuzima u roku od najkasnije 30 dana od dana primitka pisane obavijesti o dobivenoj nagradi. Ako dobitnik ne podigne svoju nagradu u navedenom roku, priređivač ga je dužan ponovno u roku od 8 (osam) dana od isteka gornjeg roka obavijestiti o dobitku te odrediti naknadni rok za podizanje nagrade, koji ne može biti kraći od osam dana niti duži od 15 dana od dana primitka obavijesti.
  Ako dobitnik ni u naknadnom roku ne podigne nagradu, gubi pravo na nagradu, a priređivač je dužan popis nepodignutih nagrada dostaviti Ministarstvu financija.

  Članak 9. Pogrešne i neregularne SMS poruke

  Pogrešne i nepotpune SMS poruke nevažeće su i ne daju pošiljatelju pravo ni na kakvu nagradu. Ni u kom slučaju neće biti podijeljen veći broj nagrada od količine navedene ovi Pravilima. Priređivač ne snosi nikakvu odgovornost za zakašnjele, izgubljene ili krivo upućene poruke.

  Članak 10. Maloljetni dobitnici

  Maloljetnici mogu osobno primiti nagradu samo u prisutnosti svog zakonskog staratelja.

  Članak 11. Objava

  Pravila nagradne igre biti će objavljena na web adresi www.nestle.hr 29. siječnja 2016.
  U slučaju spora između Priređivača i sudionika nagradne igre nadležan je Općinski sud u Zagrebu.

  Članak 12. Prekid nagradne igre

  Nagradna igra se prekida u slučaju nastupanja više sile o čemu će sudionici biti obaviješteni putem web stranice www.nestle.hr
  Pod višom silom podrazumijeva se nastup izvanrednih okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti, izbjeći ili otkloniti.

  Članak 13. Valjanost pravila

  Ova pravila primjenjuju se nakon što Ministarstvo financija RH na njih izda odobrenje, a vrijede sve do završetka nagradne igre.
  Odobrenje Ministarstva financija Republike Hrvatske izdana u Zagrebu, 20. siječnja 2016.

  KLASA: UP/I-460-02/16-01/15
  URBROJ: 513-07-21-01/16-2
  Zagreb, 20. siječnja 2016.