Barcaffe nagradna igra: Barcaffe nagrađuje u Konzumu

In May 2, 2016
 • Dobitnici

  Nagrada: Renault Capture Dynamique Energy TCe 90 Stop&Start

  Dobitnik: Jasminka Volarić, Čazma

   

  Nagrada: Apple iPhone 6s 16GB Space Gray

  Dobitnici: 1. tjedan: Tanja Zmijanac, Veliki Zdenci

  2. tjedan: Antun Lukšić, Sibinj

  3. tjedan: Mirjana Kodrić, Samobor

  4. tjedan: Dubravka Bešić, Zagreb

   

  Nagrada: Apple iPad Air 2 Wi-Fi 16GB Space Gray

  Dobitnici: 1. tjedan: Ivan Oremović, Bjelovar

  2. tjedan: Tea Lakotić, Tribalj

  3. tjedan: Ida Protić, Zagreb

  4. tjedan: Dubravko Štefek, Donja Stubica

   

  Nagrada: Beko uređaj

  Dobitnici: 1. tjedan: Vanessa Komar, Splít

  2. tjedan: Kristijan Bitunjac, Ogulin

  3. tjedan: Ana Mandić, Vinkovci

  4. tjedan: Đurđa Kolenić, Varaždin

 • Pravila

  Na temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću (”Narodne novine”, broj 87/09, 35/13, 158/13, 41/14, 143/14) i članka 2. Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (“Narodne novine”, broj 8/10) trgovačko društvo ATLANTIC TRADE d.o.o. iz Zagreba, Josipa Lončara 9 je dana 06.04.2016. donijelo sljedeća:

  PRAVILA NAGRADNE IGRE

  „BARCAFFE NAGRAĐUJE U KONZUMU!“

   

  OPĆE ODREDBE

  Članak 1.

  Navedena pravila određuju tijek i sudjelovanje u nagradnoj igri „BARCAFFE NAGRAĐUJE U KONZUMU!“ (u nastavku: Nagradna igra). Organizator Nagradne igre je ATLANTIC TRADE d.o.o. iz Zagreba, Josipa Lončara 9, OIB: 65106679992 za priređivača Droga Kolinska d.d., Kolinska ulica 1, 1000 Ljubljana, Slovenija, MBS: 2114011  (u nastavku: Organizator).

  Tehničku podršku u provedbi nagradne igre pruža Mobitel Media d.o.o., Šoštarićeva 10, 10 000 Zagreb, OIB: 84873605417.

  Svi sudionici koji pristupe nagradnoj igri prihvaćaju ove opće uvjete, s njima su upoznati te se pristupanjem nagradnoj igri s njima u cijelosti slažu.

  Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija bit će objavljena na Facebook stranici Barcaffe Hrvatska https://www.facebook.com/BarcaffeHrvatska te na Internet stranicama Barcaffea Hrvatska http://www.barcaffe.com/hr.

   

  TRAJANJE I SVRHA NAGRADNE IGRE

  Članak 2.

  Nagradna igra organizira se i provodi na cjelokupnom području Republike Hrvatske na svim maloprodajnim mjestima trgovačkog lanca Konzum d.d. za sve kupce proizvoda iz čl. 3. ovih Pravila, u periodu od 02.05.2016. do 31.05.2016. godine i podijeljena je u 4 kruga:

  1. krug od 00 h 02.05.2016. do 23:59:59 h 08.05.2016.
  2. krug od 00 h 09.05.2016. do 23:59:59 h 15.05.2016.
  3. krug od 00 h 16.05.2016. do 23:59:59 h 22.05.2016.
  4. krug od 00 h 23.05.2016. do 23:59:59 h 31.05.2016.

  Nagradna igra ima ukupno 4 izvlačenja, po jedno na kraju svakog kruga. Na posljednjem izvlačenju će se osim tjednih izvući i dobitnik glavne nagrade.

  Nagradna igra priređuje se u cilju promidžbe Organizatora te unapređenja i prodaje proizvoda Organizatora u prodajnim objektima.

   

  PROIZVODI I PAKIRANJA KOJI SUDJELUJU U NAGRADNOJ IGRI

  Članak 3.

  U nagradnoj igri sudjeluju pakiranja: Barcaffe Classic 100g, Barcaffe Classic 175g, Barcaffe Selection 200g, Barcaffe Classic Vakuum 250g, Barcaffe Classic 375g, Barcaffe Classic 450g, Barcaffe Classic 500g.

   

  ORGANIZACIJA I NAČIN SUDJELOVANJA U NAGRADNOJ IGRI

  Članak 4.

  U nagradnoj igri mogu sudjelovati sve fizičke osobe s prebivalištem ili prijavljenim boravištem u Republici Hrvatskoj koje za vrijeme trajanja Nagradne igre na bilo kojem maloprodajnom mjestu trgovačkog lanca Konzum d.d. ostvare kupnju najmanje jednog pakiranja proizvoda iz članka 3. ovih Pravila te pošalje prijavu na sljedeći način:

  • Prijava putem SMS poruke na broj 60221 sljedećeg sadržaja: BARCAFFE, broj računa, ime i prezime, adresa i mjesto stanovanja. Cijena jedne SMS poruke je 2,40 kn (PDV uključen u cijenu).

  U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati osobe zaposlene kod Organizatora ili Mobitel Media d.o.o. ili članovi njihove uže obitelji (bračni partner, izvanbračni partner, roditelji, djeca, braća, sestre) i druge osobe koje na bilo koji način sudjeluju pri izvođenju nagradne igre. Svaki sudionik u nagradnoj igri može sudjelovati samo pod svojim imenom i prezimenom. Sudjelovanjem u nagradnoj igri sudionik potvrđuje da su svi navedeni osobni podaci isključivo njegovi osobni podaci te da se slaže s ovim Pravilima.

  U izvlačenju nagrada pojedinog kruga nagradne igre, sudjeluju ispravne prijave zaprimljene u periodu trajanja tog kruga nagradne igre za koji se vrši izvlačenje nagrada, koji period je definiran u članku 2. ovih Pravila.

  U završnom izvlačenju, za glavnu nagradu, Renault Capture sudjeluju sve ispravne prijave zaprimljene za vrijeme cjelokupnog perioda trajanja nagradne igre, osim prijava koje su izvučene kao dobitne u tjednim izvlačenjima.

   

  Članak 5.

  Sve ispravno poslane prijave putem SMS-a zaprimljene na način iz članka 4. ovih Pravila, ulaze u centralnu bazu podataka.

  Originalni račun, kao dokaz o kupovini, potrebno je sačuvati do kraja nagradne igre te predočiti pri podizanju nagrade. Na računu se mora vidjeti da je kupljeno najmanje jedno pakiranje proizvoda iz članka 3. ovih Pravila.

   

  BROJ PRIJAVA

  Članak 6.

  Svaki sudionik može sudjelovati u nagradnoj igri s neograničenim brojem prijava svakoga dana i to s različitim brojevima računa. Svaki pojedini račun može biti iskorišten samo jedanput. U slučaju da račun s istim brojem bude ponovno poslan od strane iste ili druge osobe (s istog ili drugog broja mobilnog telefona) ta će prijava biti proglašena nevažećom.

   

  NAGRADNI FOND

  Članak 7.

  Fond nagrada sastoji se od:

  U 1.,2.,3. i 4. krugu opisani u čl.2.:

  1. NAGRADA

  1 x Apple iPhone 6s 16GB Space Gray

            pojedinačna vrijednost 4.672,13 + PDV = 5.840,16 kn

  1. NAGRADA

          1 x Apple iPad Air 2 Wi-Fi 16GB – Space Gray

                pojedinačna vrijednost 2.780,96 kn + PDV = 3.476,2 kn

  1. NAGRADA

              1x Beko uređaj

                   pojedinačna vrijednost Beko uređaja: 370 kn + PDV = 462,50 kn

  Uz završno izvlačenje, 4. krug – glavna nagrada:

  1 x Renault Capture Dynamique Energy TCe 90 Stop&Start

                  pojedinačna vrijednost 74.114,00 + PDV i trošarine = 98.899,63 kn

  Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 138.015,07 s PDV-om.

  Nagrade nije moguće zamijeniti za druge proizvode ili usluge, niti je moguće zahtijevati isplatu njihove novčane protuvrijednosti. Navedena vrijednost nagrada predstavlja tržišnu vrijednost nagrada u trenutku podnošenja zahtjeva za izdavanje odobrenja. Eventualna kasnija promjena tržišne vrijednosti ne utječe na vrijednost nagrada. Nakon dodjele, dobitnik nagradu može prenijeti na treće osobe.

  Slike nagrada na promotivnim materijalima i u mobilnoj aplikaciji su simbolične.

   

  IZVLAČENJE NAGRADA

  Članak 8.

  Izvlačenje dobitnika održat će se u prostorijama društva ATLANTIC GRUPA d.d. na adresi Miramarska 23, 10 000 Zagreb po sljedećem rasporedu:

  • za 1. krug – 10.05.2016. godine u 10:00 sati. Ukupno će se izvući 3 dobitnika.
  • za 2. krug – 17.05.2016. godine u 10:00 sati. Ukupno će se izvući 3 dobitnika.
  • za 3. krug – 24.05.2016. godine u 10:00 sati. Ukupno će se izvući 3 dobitnika.
  • za 4. krug ujedno i završno izvlačenje – 02.06.2016. godine u 10:00 sati. Ukupno će se izvući 3 dobitnika za 4. krug i 1 dobitnik glavne nagrade.

  Jedna fizička osoba može osvojiti samo jednu nagradu u jednom krugu izvlačenja, tj. ako se u daljnjem izvlačenju nagrada u tom krugu ponovo izvuče druga prijava iste osobe, takva prijava ne ostvaruje pravo na nagradu. Međutim, dobitnik iz jednog kruga može sudjelovati u izvlačenjima nagrada u daljnjim krugovima i to po osnovi svojih drugih uredno podnesenih prijava za ostale krugove, u skladu s ovim Pravilima.

  Dobitnici će biti izvučeni iz centralne baze podataka putem računalne aplikacije, metodom slučajnog odabira. Dobitnici nagrada će se izvlačiti po redoslijedu od nagrade najveće pojedinačne vrijednosti prema nagradama manje pojedinačne vrijednosti. Izvlačenja će nadzirati tročlana komisija u prva tri kruga izvlačenja opisana u članku 2. ovih Pravila, dok će izvlačenje dobitnika završnog izvlačenja opisanog u članku 2. ovih pravila biti uz prisustvo tročlane komisije i javnog bilježnika, te će se o tijeku svih izvlačenja voditi zapisnik.

  Komisija će provjeriti je li dobitnik sudjelovao u nagradnoj igri sukladno ovim pravilima. U slučaju da se njegova prijava proglasi nevažećom izvući će se novi dobitnik.

  U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom za svaki pojedini krug izvlačenja, nakon izvlačenja nagrada prema odredbama ovih Pravila u broju prema svim pristiglim urednim prijavama, preostali nagradni fond pojedinog kruga izvlačenja će se raspodijeliti ponovnim izvlačenjem već izvučenih prijava u tom krugu izvlačenja, u kojem slučaju pojedini dobitnik može biti dobitnik više od jedne nagrade.

   

  Članak 9.

  O tijeku izvlačenja vodi se zapisnik koji mora sadržavati: mjesto i vrijeme izvlačenja, klasu i urudžbeni broj, datum odobrenja nagradne igre, datum i naziv elektroničkog ili drugog javnog medija u kojem su pravila nagradne igre objavljena, imena i prezimena i adrese članova komisije, način izvlačenja dobitnika, ime i prezime i adresu dobitnika, godina rođenja te naziv i vrijednost nagrade pojedinog dobitnika. Zapisnik potpisuju svi članovi komisije, te potpisani zapisnik Organizator dostavlja Ministarstvu financija u roku 8 dana od dana izvlačenja dobitnika nagrada.

   

  DOBITNICI NAGRADA

  Članak 10.

  Imena dobitnika bit će objavljena najkasnije 8 dana nakon svakog izvlačenja na Facebook stranici Barcaffe Hrvatska https://www.facebook.com/BarcaffeHrvatska i na web stranicama Barcaffe Hrvatska http://www.barcaffe.com/hr.

  Dobitnici nagrada bit će obaviješteni o dobivenoj nagradi pismeno te, po potrebi, putem telefona u roku 8 dana od izvlačenja.

   

  PREUZIMANJE NAGRADA

  Članak 11.

  Dobitnici nagrade koji su ispunili uvjete iz ovih Pravila imaju pravo preuzeti nagrade u roku 30 dana od dana primitka pisane obavijesti o dobitku uz predočenje osobne iskaznice ili druge identifikacijske isprave, te original dobitnog računa. S dobitnicima nagrade sklopit će se po potrebi poseban ugovor ili izjava o preuzimanju nagrade. Način preuzimanja nagrada, Organizator će s dobitnikom dogovoriti putem telefona.

  Ukoliko je dobitnik nagrade maloljetna osoba, Organizator će nagradu uručiti osobi koja je temeljem zakona ili odluke državnog tijela dužna skrbiti o njoj, a nakon uvida u isprave koje dokazuju rodbinski odnosno skrbnički odnos te nakon što prihvati ova Pravila.

  Dobitnik može preuzeti nagradu nakon što podmiri sve obveze koje za dobitak proizlaze iz pozitivnih zakonskih propisa RH kao i ovih Pravila.

  Ako dobitnik u navedenom roku ne podigne nagradu Organizator će pisanim putem obavijestiti dobitnika te mu odrediti naknadni rok od 15 dana za podizanje nagrade.

  Ukoliko dobitnik ni u naknadnom roku ne podigne nagradu gubi pravo na nju, a Organizator će popis nepodignutih nagrada dostaviti Ministarstvu financija..

  Organizator će u roku od osam dana nakon isteka roka za podizanje nagrada dostaviti Ministarstvu financija podatke o dobitnicima nagrada vrjednijih od 5.000,00 kuna, naziv i vrijednost nagrade, te dokaz o preuzimanju nagrade.

  Nagradni fond u vrijednosti većoj od 5.000,00 kuna koji nakon završetka nagradne igre nije podijeljen, Organizator će prodati na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom uplatiti u državni proračun u roku od 90 dana od dana isteka roka za podizanje nagrada.

   

  PRESTANAK OBVEZA

  Članak 12.

  Trenutkom preuzimanja nagrade, odnosno po potrebi potpisom posebnog ugovora ili izjave o preuzimanju nagrade, prestaju sve obveze Organizatora prema dobitniku.

   

  PREKID NAGRADNE IGRE

  Članak 13.

  Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni putem elektroničkih ili drugih javnih medija.

   

  PRAVO ORGANIZATORA NA OBJAVLJIVANJE PODATAKA O DOBITNICIMA

  Članak 14.

  Svi sudionici suglasni su s pravilima nagradne igre. Sudionici u nagradnoj igri sudjelovanjem, odnosno slanjem SMS poruke, očituju svoje prihvaćanje ovih Pravila te bez daljnjeg pitanja i odobrenja ovlašćuju Organizatora da prikuplja i obrađuje navedene osobne podatke u svrhu provođenja nagradne igre i vlastitih marketinških aktivnosti. Sudionik u bilo kojem trenutku može zatražiti odjavu od primanja ovakvih obavijesti.

  Organizator će poduzeti sve razumno potrebne mjere da se osobni podaci sudionika u nagradnoj igri obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim zakonodavstvom.

   

  ZAVRŠNE ODREDBE

  Članak 15.

  Sudionik koji sudjeluje u nagradnoj igri prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila.

  Pravila počinju vrijediti nakon što Ministarstvo financija na njih da suglasnost i budu javno objavljena.

   

  Članak 16.

  Organizator se obvezuje 5% utvrđene vrijednosti nagradnog fonda odmah uplatiti u korist Hrvatskog crvenog križa.

   

  Članak 17.

  Ugovorne stranke su suglasne da će sporove iz ove nagradne igre rješavati sporazumno, a u protivnom je nadležan stvarno nadležan sud u Zagrebu.

  S pravilima nagradne igre suglasno je Ministarstvo financija Republike Hrvatske prema rješenju broj:

  Klasa: UP/I-460-02/16-01/269

  Ur.broj: 513-07-21-01/16-3

  Zagreb, 26. travnja 2016.