Henkel nagradna igra: Kupi bilo koji Fa, Schauma ili Vademecum proizvod i osvoji!

In August 15, 2016
 • Dobitnici prvog tjedna

  Nagrada: Tuš ručica

  Dobitnici: Eržebet Bodrig, Aljmaš

  Dubravko Sudaš, Zagreb

  Branka Čizmić, Rijeka

  Danijela Belaj, Osijek

  Ružica Livaić, Dugo Selo

  Nagrada: Poklon paket

  Dobitnici: Jasna Vitković, Zagreb

  Željka Horvat, Osijek

  Jadranka Radojević, Osijek

  Vesna Latinski, Lipik

  Josipa Krajina, Dugo Selo

  Andreja Rožmarić Marković, Zagreb

  Ana Filipović Milčić, Zagreb

 • Dobitnici drugog tjedna

  Nagrada: Tuš ručica

  Dobitnici: Sanja Ptičar, Osijek

  Slavica Bek, Čepin

  Josip Benutić, Kaštel Stari

  Đurđica Duić, Vinkovci

  Mate Penava, Zagreb

  Nagrada: Poklon paket

  Dobitnici: Edita Ezer, Čepinski Martinci

  Ana Zekanović, Ražanac

  Lucija Sorić, Bibinje

  Zvonko Bjelokapić, Gornji Karin

  Rozalija Zajac, Velika Gorica

  Bosiljka Andrijolić, Split

  Marija Lučić, Višnjevac

 • Dobitnici trećeg tjedna

  Nagrada: Tuš ručica

  Dobitnici: Venija Žigić, Donja Motičina

  Sonja Betlehem Bebek, Koprivnica

  Eduard Kloss, Vinkovci

  Zvonko Bek, Čepin

  Đuro Kojan, Zagreb

  Nagrada: Poklon paket

  Dobitnici: Vesna Stapić, Split

  Karolina Lučić, Karlovac

  Željka Crnjak, Zagreb

  Ivanka Benutić, Kaštel Stari

  Vesna Peska, Split

  Tanja Talaja, Osijek

  Vesna Opačak, Slavonski Brod

 • Dobitnici četvrtog tjedna

  Nagrada: Tuš ručica

  Dobitnici: Milena Duplančić, Split

  Ilija Grgić, Čepin

  Snježana Pavlić, Sisak

  Nives Jadrijev, Zadar

  Alisa Sehić, Zagreb

  Nagrada: Poklon paket

  Dobitnici: Zrinka Roksandić, Koprivnica

  Anamarija Horački, Zagreb

  Lidija Škoda, Antunovac

  Anita Žagar, Vinkovci

  Desanka Vakante, Slatine

  Boris Ivčević, Markovec Našički

  Mirjana Plećaš, Orahovica

 • Dobitnici petog tjedna

  Nagrada: Tuš ručica

  Dobitnici: Mirjana Rožić, Zagreb

  Igor Kuftić, Pula

  Helena Rončević, Virovitica

  Dejan Grgić, Osijek

  Irena Dobrinić, Barilović

  Nagrada: Poklon paket

  Dobitnici: Luka Petrić, Čepin

  Anela Galić, Split

  Darija Gorički, Sisak

  Kristina Marjanović, Zagreb

 • Dobitnik glavne nagrade

  Nagrada:  Proizvodi iz Grohe asortimana u vrijednosti 10.000,00 kuna

  Dobitnica:  Ines Mihaljević, Donja Motičina

 • Pravila

  Na temelju odredbi Zakona o igrama na sreću (Narodne novine broj 87/09, 35/13, 158/13, 41/14, 143/14) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (Narodne novine broj 8/10) Henkel Croatia d.o.o., Budmanijeva 1, Zagreb, OIB: 09730191730 kojeg zastupaju direktor društva Željko Smodlaka i Mario Altan, prokurist (u daljnjem tekstu: „Priređivač“) donosi sljedeća:

   

  Pravila nagradne igre „Kupi bilo koji Fa, Schauma ili Vademecum proizvod i osvoji!“

  (u daljnjem tekstu „Nagradna igra“)

   

  1. Svrha priređivanja nagradne igre: Priređivač priređuje nagradnu igru u cilju promocije i unapređenja prodaje proizvoda iz linija Henkel robnih marki Fa, Schauma i Vademecum.

   

  2. Trajanje: Nagradna igra održava se u razdoblju od 15.8. do 15.9.2016. na području Republike Hrvatske.

   

  3. Pravila nagradne igre: Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja odobrenja Ministarstva financija bit će objavljena na Internet stranici schwarzkopf.com.hr prije početka nagradne igre, a na zahtjev se ista mogu dobiti na uvid u tvrtki Henkel Croatia d.o.o., Budmanijeva 1, Zagreb.

   

  4. Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri: Pravo na sudjelovanje u nagradnoj igri imaju sve fizičke osobe. Iz sudjelovanja u nagradnoj igri isključeni su djelatnici društva Henkel Croatia d.o.o. i Mobitel Media d.o.o. koja je nadležna za prikupljanje SMS poruka, te članovi njihovih užih obitelji. Maloljetnici mogu biti dobitnici nagrada i primiti osvojenu nagradu prema zakonom propisanim uvjetima tj. ukoliko su zakonski zastupnici maloljetnog dobitnika prihvatili nagradu umjesto maloljetnog dobitnika.

   

  5. Kako sudjelovati: Pravo na sudjelovanje u nagradnoj igri ostvaruje se kupnjom bilo kojeg proizvoda robnih marki Fa, Schauma ili Vademecum, za vrijeme trajanja nagradne igre na bilo kojem maloprodajnom mjestu BILLA u Republici Hrvatskoj. Broj računa potrebno je prijaviti slanjem SMS poruke sadržaja „BILLA, broj računa, ime i prezime, adresa (ulica i kućni broj, poštanski broj i mjesto)“ na broj 60221 (Primjer: BILLA, 12345/123/1, Ivana Horvatic, Glavna ulica 1, 10000 Zagreb). Cijena SMS poruke je 2,40 kn. U cijenu je uključen PDV.

  Dokaz o kupnji je račun koji će kupci dobiti na blagajni. Sudionici nagradne igre moraju do kraja nagradne igre čuvati račun te na zahtjev Priređivača nagradne igre isti pokazati. Nikakvi drugi predmeti neće biti prihvaćeni kao dokaz o kupnji.

  Jedna osoba može sudjelovati s neograničenim brojem različitih računa. Jedan broj računa može se poslati samo jedanput. U slučaju da isti broj računa bude ponovo poslan od strane iste ili od različitih osoba, pravo na sudjelovanje u nagradnoj igri imat će samo prva prijava tog broja računa. Ukoliko Sudionik prijavi nepotpun ili djelomičan broj računa, a izvučen je kao dobitnik nagrade, takav će se dobitnik smatrati nevažećim pri provjeri računa te mu se neće dodijeliti nagrada. Jedna fizička osoba može, osim glavne nagrade, osvojiti samo jednu tjednu i jednu dnevnu nagradu.

   

  6. Nagrade: Za nagradnu igru utvrđuje se ukupni fond nagrada kojeg u cijelosti osigurava i plaća Henkel Croatia d.o.o. u iznosu od 32.566,78 kuna. Nagrade nisu zamjenjive za novac.

  Nagradni fond sastoji se od:

  • Glavna nagrada: 1 x proizvodi iz Grohe asortimana u vrijednosti 10.000,00 kuna
  • Tjedne nagrade: 25 x tuš ručica (pojedinačna vrijednost 833,82 kuna)
  • Dnevne nagrade: 32 x poklon paket (pojedinačna vrijednost 53,79 kuna)

  Fotografije nagrada na promotivnim materijalima su simbolične.

   

  7. Izvlačenje: Rezultati izvlačenja svih nagrada bit će objavljeni nakon završetka nagradne igre na Internet stranici schwarzkopf.com.hr.

  Izvlačenje dobitnika tjednih nagrada (tuš ručica) i dnevnih nagrada (poklon paketa) za 1., 2., 3. i 4. krug nagradne igre održavat će se svakog prvog radnog dana u tjednu za prethodni tjedan u prostorijama tvrtke Mobitel Media d.o.o., slučajnim odabirom iz baze poslanih SMS poruka koje su prikupljene prethodnog tjedna (npr. izvlačenje za prvi tjedan nagradne igre bit će organizirano 22.8.2016., a u izvlačenje ulaze sve ispravne SMS poruke zaprimljene u periodu od 15.8. u 00:00:00 do 21.8.2016. u 23:59:59). Izvlačenje dobitnika dnevnih i tjednih nagrada za 5. krug nagradne igre održat će se 16.9.2016. Tročlana komisija će nadgledati ispravnost izvlačenja dobitnika nagrada.

  U slučaju da tijekom bilo kojeg dana, za vrijeme trajanja nagradne igre za izvlačenje ne bude valjanih prijava za sudjelovanje, kao i ukoliko bude manji broj prijava od broja nagrada koje treba podijeliti tog dana, nagrade za taj dan bit će pridodane izvlačenju sljedećeg dana te će sljedećeg dana biti izvučeni dobitnici i za prethodni dan. Jednom iskorišteni račun u izvlačenju za određeni dan se poništava, ali ulazi u izvlačenje za tjednu i glavnu nagradu.

  Izvlačenje glavne nagrade (proizvodi iz Grohe asortimana u vrijednosti 10.000,00 kuna) održat će se dana 19.9.2016. u prostorijama tvrtke Henkel Croatia d.o.o.

  Izvlačenje dobitnika izvršit će se računalnom aplikacijom, slučajnim odabirom iz baze poslanih SMS poruka. Prijave pristigle nakon 15.9.2016. nemaju pravo sudjelovanja u nagradnoj igri. Priređivač ne snosi odgovornost za eventualne greške i neispravnost mobilnih uređaja. U slučaju da izvučena prijava ne sadrži sve podatke iz točke 5. ovih Pravila ili da sadrži pogrešne i nerazumljive podatke, smatrat će se nevažećom te će biti izvučena druga prijava.

   

  8. Obavijest o dobitku i preuzimanju nagrade: Dobitnici će o dobitku biti obaviješteni pismeno ili telefonski, u roku od 8 dana nakon izvlačenja. Način preuzimanja nagrade dogovorit će se sa svakim dobitnikom pojedinačno.

   

  9. Preuzimanje nagrade: Prilikom preuzimanja nagrade dobitnik obavezno treba predočiti račun na kojem je naznačena kupnja proizvoda navedenih u Članku 5 ovih Pravila. Preuzimanjem nagrade prestaju sve obaveze Priređivača prema dobitniku. Dobitnik mora preuzeti nagradu u roku od 30 dana nakon primljene obavijesti o nagradi uz predočenje osobne iskaznice. Ako se nagrada ne preuzme u spomenutom roku, Priređivač će ponovo u roku od 8 dana obavijestiti dobitnika o dobitku i odrediti naknadni rok od 8 dana od prijema obavijesti za podizanje nagrade. S nagradama koje nisu preuzete u navedenom roku postupit će se u skladu sa Zakonom o igrama na sreću (Narodne novine br. 87/09, 35/13, 158/13, 41/14, 143/14) i Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara (Narodne novine br. 8/10). Ako dobitnik iz bilo kojeg razloga ne može prihvatiti nagradu, on gubi pravo na nju i nema pravo potraživati naknadu.

   

  10. Suglasnost s Pravilima: Smatra se da se sudjelovanjem u nagradnoj igri (slanjem SMS poruke) Sudionik definitivno obvezao na ova Pravila nagradne igre, što je neopozivi uvjet za sudjelovanje u nagradnoj igri. Upisani podaci moraju biti vjerodostojni. Nagradna igra podliježe važećoj zakonskoj regulativi Republike Hrvatske. Pravila počinju vrijediti nakon što ih odobri Ministarstvo Financija i budu objavljena na Internet stranici schwarzkopf.com.hr.

   

  11. Zaštita osobnih podataka: Sudjelovanjem u nagradnoj igri Sudionik daje suglasnost da Priređivač pohrani njegove osobne podatke u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka. Po završetku nagradne igre ta se suglasnost može povući u svakom trenutku. Sudionici svojim sudjelovanjem u nagradnoj igri neopozivo prihvaćaju da, ukoliko postanu dobitnici, Priređivač može u reklamne svrhe koristiti njihovu fotografiju, ime, adresu te ostale podatke vezane za Sudionika.

   

  12. Priređivač zadržava pravo po svom isključivom nahođenju poništiti, prekinuti, preinačiti ili obustaviti čitavu nagradnu igru ako se nagradna igra ne bude mogla provesti iz razloga više sile, uključujući zarazu računalnim virusom, računalne pogreške, manipulaciju, neovlašteni zahvat, prevaru, tehnički kvar, ljudsku pogrešku ili bilo koji drugi razlog koji je izvan kontrole Priređivača, a koji ugrožava ili utječe na upravljanje, sigurnost, pravičnost, etičnost ili ispravnu provedbu nagradne igre.

   

  13. U slučaju spora između Priređivača i Sudionika nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

   

  Rješenje ministarstva financija:

  KLASA: UP/I-460-02/16-01/529

  UR.BROJ: 513-07-21-01/16-3

  Zagreb, 8. kolovoz 2016.