Henkel nagradna igra: Kupi bilo koji Taft, Palette ili Gliss proizvod i osvoji!

In July 20, 2016
 • Dobitnici

  Nagrada: Samsung Galaxy mobitel

  Dobitnici: Rosa Ljilja, Slatine

  Renata Ristanović, Virovitica

   

  Nagrada: poklon paket Henkel proizvoda

  Dobitnici: Daniela Bruketa, Drivenik

  Irena Benutić, Kaštel Stari

  Antun Lukšić, Sibinj

  Bosiljka Andrijolić, Split

  Miroslav Jovanović, Split

  Suzana Stepančec, Novi Marof

  Helena Haić, Kutina

  Nikolina Posavčić, Andrijaševci

  Lidija Stojanović, Split

  Dajana Dravec, Podturen

  Tihana Cvitanušić, Split

  Vedrana Buktenica, Split

  Danijela Jarčević, Antunovac

  Marizela Pršlja, Dugo Selo

  Irena Stojan, Bjelovar

  Sanja Tuđan, Trnovec

  Antonio Talaja, Osijek

  Katarina Kuterovac, Vinkovci

  Nedjeljka Jelača, Split

  Diana Kocanjer, Mahično

  Anela Galić, Split

  Nives Bajić, Slatine

  Mirjana Smolić, Zabok

  Vesna Orošnjak, Split

  Slavica Luburić, Novi Zagreb

  Ksenija Čajko Novak, Zagreb

  Tanja Gradečak Erdeljić, Osijek

  Mirela Smukavić Bajt, Karlovac

  Senka Burić, Zagreb

  Mario Violić, Zagreb

  Marija Vrdoljak, Split

  Petra Nera Racetin, Slatine

  Marko Marušić, Solin

 • Pravila

  Na temelju odredbi Zakona o igrama na sreću (Narodne novine broj 87/09, 35/13, 158/13, 41/14) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (Narodne novine broj 8/10) Henkel Croatia d.o.o., Budmanijeva 1, Zagreb, OIB: 09730191730 kojeg zastupaju predsjednik uprave Željko Smodlaka  i Mario Altan, prokurist (u daljnjem tekstu: „Priređivač“) donosi sljedeća:

   

  Pravila nagradne igre „Kupi bilo koji Taft, Palette ili Gliss proizvod i osvoji!“

  (u daljnjem tekstu „Nagradna igra“)

   

   1. Svrha priređivanja nagradne igre: Priređivač priređuje nagradnu igru u cilju promocije i unapređenja prodaje proizvoda iz linija Henkel robnih marki Taft, Palette i Gliss.

   

  2. Trajanje: Nagradna igra održava se u razdoblju od 20.07. do 21.08.2016. na području Republike Hrvatske.

   

  3. Pravila nagradne igre: Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja odobrenja Ministarstva financija bit će objavljena na Internet stranici schwarzkopf.com.hr prije početka nagradne igre, a na zahtjev se ista mogu dobiti na uvid u tvrtki Henkel Croatia d.o.o., Budmanijeva 1, Zagreb.

   

  4. Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri: Pravo na sudjelovanje u nagradnoj igri imaju sve fizičke osobe. Iz sudjelovanja u nagradnoj igri isključeni su djelatnici društva Henkel Croatia d.o.o. i Mobitel Media d.o.o. koja je nadležna za prikupljanje SMS poruka, te članovi njihovih užih obitelji. Maloljetnici mogu biti dobitnici nagrada i primiti osvojenu nagradu prema zakonom propisanim uvjetima tj. ukoliko su zakonski zastupnici maloljetnog dobitnika prihvatili nagradu umjesto maloljetnog dobitnika.

   

  5. Kako sudjelovati: Pravo na sudjelovanje u nagradnoj igri ostvaruje se kupnjom bilo kojeg proizvoda robnih marki Taft, Palette ili Gliss, za vrijeme trajanja nagradne igre na bilo kojem maloprodajnom mjestu BIPA u Republici Hrvatskoj. Broj računa potrebno je prijaviti slanjem SMS poruke sadržaja „HENKEL, broj računa, ime i prezime, adresa (ulica i kućni broj, poštanski broj i mjesto)“ na broj 60221 (Primjer: HENKEL, 12345/123/1, Ivana Horvat, Glavna ulica 1, 10000 Zagreb). Cijena SMS poruke je 2,40 Kn. U cijenu je uključen PDV.

  Dokaz o kupnji je račun koji će kupci dobiti na blagajni. Sudionici nagradne igre moraju do kraja nagradne igre čuvati račun te na zahtjev Priređivača nagradne igre isti pokazati. Nikakvi drugi predmeti neće biti prihvaćeni kao dokaz o kupnji.

  Jedna osoba može sudjelovati s neograničenim brojem različitih računa. Jedan broj računa može se poslati samo jedanput. U slučaju da isti broj računa bude ponovo poslan od strane iste ili od različitih osoba, pravo na sudjelovanje u nagradnoj igri imat će samo prva prijava tog broja računa. Ukoliko sudionik prijavi nepotpun ili djelomičan broj računa, a izvučen je kao dobitnik nagrade, takav će se dobitnik smatrati nevažećim pri provjeri računa te mu se neće dodijeliti nagrada. Jedna fizička osoba može, osim glavne nagrade, osvojiti samo jednu dnevnu nagradu.

   

  6. Nagrade: Za nagradnu igru utvrđuje se ukupni fond nagrada kojeg u cijelosti osigurava i plaća Henkel Croatia d.o.o. u iznosu od 12.676,07 kuna. Nagrade nisu zamjenjive za novac.

  Nagradni fond sastoji se od:

  • Glavna nagrada: 2 x Samsung Galaxy mobitel (pojedinačna vrijednost 5.599,00 kuna)
  • Dnevne nagrade: 33 x poklon paket Henkel proizvoda (pojedinačna vrijednost 44,79 kuna)

  Fotografije nagrada na promotivnim materijalima su simbolične.

   

  7. Izvlačenje: Rezultati izvlačenja svih nagrada bit će objavljeni nakon završetka nagradne igre na Internet stranici schwarzkopf.com.hr.

  Izvlačenje dobitnika dnevnih nagrada (33 x poklon paket Henkel proizvoda) održavat će se svakog prvog radnog dana u tjednu za prethodni tjedan u prostorijama tvrtke Mobitel Media d.o.o., slučajnim odabirom iz baze poslanih SMS poruka koje su prikupljene prethodnog tjedna (npr. izvlačenje za prvi tjedan nagradne igre bit će organizirano 25.07., a u izvlačenje za 20.07. ulaze sve ispravne SMS poruke zaprimljene u periodu od 20.07. u 00:00:00 do 20.07.2016. u 23:59:59, i tako za svaki dan nagradne igre). Tročlana komisija će nadgledati ispravnost izvlačenja dobitnika nagrada.

  U slučaju da tijekom bilo kojeg dana, za vrijeme trajanja nagradne igre za izvlačenje ne bude valjanih prijava za sudjelovanje, kao i ukoliko bude manji broj prijava od broja nagrada koje treba podijeliti tog dana, nagrade za taj dan bit će pridodane izvlačenju sljedećeg dana te će sljedećeg dana biti izvučeni dobitnici i za prethodni dan. Jednom iskorišteni račun u izvlačenju za određeni dan se poništava, ali ulazi u izvlačenje za glavnu nagradu.

  Izvlačenje dobitnika glavne nagrade (2 x Samsung Galaxy mobitel) održat će se dana 22.08.2016. u prostorijama tvrtke Henkel Croatia d.o.o.

  Izvlačenje dobitnika izvršit će se računalnom aplikacijom, slučajnim odabirom iz baze poslanih SMS poruka. Prijave pristigle nakon 21.08.2016. nemaju pravo sudjelovanja u nagradnoj igri. Priređivač ne snosi odgovornost za eventualne greške i neispravnost mobilnih uređaja. U slučaju da izvučena prijava ne sadrži sve podatke iz točke 5. ovih Pravila ili da sadrži pogrešne i nerazumljive podatke, smatrat će se nevažećom te će biti izvučena druga prijava.

   

  8. Obavijest o dobitku i preuzimanju nagrade: Dobitnici će o dobitniku biti obaviješteni pismeno ili telefonski, u roku od 8 dana nakon izvlačenja. Način preuzimanja nagrade dogovorit će se sa svakim dobitnikom pojedinačno.

   

  9. Preuzimanje nagrade: Prilikom preuzimanja nagrade dobitnik obavezno treba predočiti račun na kojem je naznačena kupnja proizvoda navedenih u Članku 5 ovih Pravila. Preuzimanjem nagrade prestaju sve obaveze Priređivača prema dobitniku. Dobitnik mora preuzeti nagradu u roku od 30 dana nakon primljene obavijesti o nagradi uz predočenje osobne iskaznice. Ako se nagrada ne preuzme u spomenutom roku, Priređivač će ponovo u roku od 8 dana obavijestiti dobitnika o dobitku i odrediti naknadni rok od 8 dana od prijema obavještenja za podizanje nagrade. S nagradama koje nisu preuzete u navedenom roku postupit će se u skladu sa Zakonom o igrama na sreću (Narodne novine br. 87/09, 35/13, 158/13, 41/14) i Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara (Narodne novine br. 8/10). Ako dobitnik iz bilo kojeg razloga ne može prihvatiti nagradu, on gubi pravo na nju i nema pravo potraživati naknadu.

   

  10. Suglasnost s pravilima: Smatra se da se sudjelovanjem u nagradnoj igri (slanjem SMS poruke) sudionik definitivno obvezao na ova Pravila nagradne igre, što je neopozivi uvjet za sudjelovanje u nagradnoj igri. Upisani podaci moraju biti vjerodostojni. Nagradna igra podliježe važećoj zakonskoj regulativi Republike Hrvatske. Pravila počinju vrijediti nakon što ih odobri Ministarstvo Financija i budu objavljena na Internet stranici schwarzkopf.com.hr.

   

   11. Zaštita osobnih podataka: Sudjelovanjem u nagradnoj igri Sudionik daje suglasnost da Priređivač pohrani njegove osobne podatke u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka. Po završetku nagradne igre ta se suglasnost može povući u svakom trenutku. Sudionici svojim sudjelovanjem u nagradnoj igri neopozivo prihvaćaju da, ukoliko postanu dobitnici, Priređivač može u reklamne svrhe koristiti njihovu fotografiju, ime, adresu te ostale podatke vezane za sudionika.

   

   12. Priređivač zadržava pravo po svom isključivom nahođenju poništiti, prekinuti, preinačiti ili obustaviti čitavu nagradnu igru ako se nagradna igra ne bude mogla provesti iz razloga više sile, uključujući zarazu računalnim virusom, računalne pogreške, manipulaciju, neovlašteni zahvat, prevaru, tehnički kvar, ljudsku pogrešku ili bilo koji drugi razlog koji je izvan kontrole Priređivača, a koji ugrožava ili utječe na upravljanje, sigurnost, pravičnost, etičnost ili ispravnu provedbu nagradne igre.

   

  13. U slučaju spora između Priređivača i sudionika nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

  Rješenje Ministarstva financija:

  KLASA: UP/I-460-02/16-01/474

  UR. BROJ: 513-07-21-01/16-3

  11. srpnja 2016.