Henkel nagradna igra: Persil, Silan, Perwoll, Pur i Bosch opremaju Vaš dom!

In September 14, 2016
 • Dobitnici

  Nagrada: Kućanski aparati u vrijednosti 10.000,00 kuna

  Dobitnica: Nataša Tomić Strelec, Varaždin

   

  Nagrada: Henkel poklon paket

  Dobitnici: Karla Kovalisko, Osijek

  Ivana Horvatin, Novi Marof

  Tanja Talaja, Osijek

  Lidija Jug, Čaglin

  Danijela Frlan, Rijeka

  Anto Kurtušić, Vinkovci

  Mihaela Leščešin, Bebrina

  Jelena Rajčić, Šibenik

  Ivana Karlović, Donja Lomnica

  Ivan Katavić, Našice

 • Pravila

  Na temelju odredbi Zakona o igrama na sreću (Narodne novine broj 87/09, 35/13, 158/13, 41/14, 143/14) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (Narodne novine broj 8/10) Henkel Croatia d.o.o., Budmanijeva 1, Zagreb, OIB: 09730191730 kojeg zastupaju direktor društva Željko Smodlaka  i Mario Altan, prokurist (u daljnjem tekstu: „Priređivač“) donosi sljedeća:

   

  Pravila nagradne igre „Persil, Silan, Perwoll, Pur i Bosch opremaju Vaš dom!“

  (u daljnjem tekstu „Nagradna igra“)

   

   1. Svrha priređivanja nagradne igre: Priređivač priređuje nagradnu igru u cilju promocije i unapređenja prodaje proizvoda iz linija Henkel robnih marki Persil, Silan, Perwoll i Pur.

   

  2. Trajanje: Nagradna igra održava se u razdoblju od 15.9. do 30.10.2016. na području Republike Hrvatske.

   

  3. Pravila nagradne igre: Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja odobrenja Ministarstva financija bit će objavljena na Internet stranicama mobitelmedia.hr prije početka nagradne igre, a na zahtjev se ista mogu dobiti na uvid u tvrtki Henkel Croatia d.o.o., Budmanijeva 1, Zagreb.

   

  4. Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri: Pravo na sudjelovanje u nagradnoj igri imaju sve fizičke osobe. Iz sudjelovanja u nagradnoj igri isključeni su djelatnici društva Henkel Croatia d.o.o. i Mobitel Media d.o.o. koja je nadležna za prikupljanje SMS poruka, te članovi njihovih užih obitelji. Maloljetnici mogu biti dobitnici nagrada i primiti osvojenu nagradu prema zakonom propisanim uvjetima tj. ukoliko su zakonski zastupnici maloljetnog dobitnika prihvatili nagradu umjesto maloljetnog dobitnika.

   

  5. Kako sudjelovati: Pravo na sudjelovanje u nagradnoj igri ostvaruje se kupnjom bilo koja dva proizvoda robnih marki Persil, Silan, Perwoll ili Pur na istom računu, za vrijeme trajanja nagradne igre na bilo kojem maloprodajnom mjestu Kaufland u Republici Hrvatskoj. Broj računa potrebno je prijaviti slanjem SMS poruke sadržaja „Kaufland, broj računa, ime i prezime, adresa (ulica i kućni broj, poštanski broj i mjesto)“ na broj 60221 (Primjer: Kaufland, 12345/123/1, Ivana Horvatic, Glavna ulica 1, 10000 Zagreb). Cijena SMS poruke je 2,40 kn. U cijenu je uključen PDV.

  Dokaz o kupnji je račun koji će kupci dobiti na blagajni. Sudionici nagradne igre moraju do kraja nagradne igre čuvati račun te na zahtjev Priređivača nagradne igre isti pokazati. Nikakvi drugi predmeti neće biti prihvaćeni kao dokaz o kupnji.

  Jedna osoba može sudjelovati s neograničenim brojem različitih računa. Jedan broj računa može se poslati samo jedanput. U slučaju da isti broj računa bude ponovo poslan od strane iste ili od različitih osoba, pravo na sudjelovanje u nagradnoj igri imat će samo prva prijava tog broja računa. Ukoliko sudionik prijavi nepotpun ili djelomičan broj računa, a izvučen je kao dobitnik nagrade, takav će se dobitnik smatrati nevažećim pri provjeri računa te mu se neće dodijeliti nagrada.

   

  6. Nagrade: Za nagradnu igru utvrđuje se ukupni fond nagrada u vrijednosti 11.000,00 kuna. Partner Priređivača koji osigurava glavnu nagradu je BSH kućanski uređaji d.o.o., Kneza Branimira 22, Zagreb, OIB: 21554136318. Nagrade nisu zamjenjive za novac.

  Nagradni fond sastoji se od:

  • 1 x kućanski aparati u vrijednosti 10.000,00 kuna*
  • 10 x Henkel poklon paket (pojedinačna vrijednost 100,00 kuna)

  *nagrada uključuje sljedeće Bosch kućanske aparate:

  • perilica rublja WAN20060BY
  • sušilica rublja WTB86210BY
  • parno glačalo TDA3024010
  • sušilo za kosu PHD5767
  • usisavač BGL2A100
  • ručni usisavač BKS4033
  • štapni mikser MSM64010
  • blender MMB21P0R

  Fotografije nagrada na promotivnim materijalima su simbolične.

   

  7. Izvlačenje: Rezultati izvlačenja svih nagrada bit će objavljeni nakon završetka nagradne igre na Internet stranicama mobitelmedia.hr.

  Izvlačenje dobitnika održat će se dana 3.11.2016. u prostorijama tvrtke Henkel Croatia d.o.o.

  Izvlačenje dobitnika izvršit će se računalnom aplikacijom, slučajnim odabirom iz baze poslanih SMS poruka. Prijave pristigle nakon 30.10.2016. nemaju pravo sudjelovanja u nagradnoj igri. Priređivač ne snosi odgovornost za eventualne greške i neispravnost mobilnih uređaja. U slučaju da izvučena prijava ne sadrži sve podatke iz točke 5. ovih Pravila ili da sadrži pogrešne i nerazumljive podatke, smatrat će se nevažećom te će biti izvučena druga prijava.

   

  8. Obavijest o dobitku i preuzimanju nagrade: Dobitnici će o dobitku biti obaviješteni pismeno ili telefonski, u roku od 8 dana nakon izvlačenja. Način preuzimanja nagrade dogovorit će se sa svakim dobitnikom pojedinačno.

   

  9. Preuzimanje nagrade: Prilikom preuzimanja nagrade dobitnik obavezno treba predočiti račun na kojem je naznačena kupnja proizvoda navedenih u Članku 5 ovih Pravila. Preuzimanjem nagrade prestaju sve obaveze Priređivača prema dobitniku. Dobitnik mora preuzeti nagradu u roku od 30 dana nakon primljene obavijesti o nagradi uz predočenje osobne iskaznice. Ako se nagrada ne preuzme u spomenutom roku, Priređivač će ponovo u roku od 8 dana obavijestiti dobitnika o dobitku i odrediti naknadni rok od 8 dana od prijema obavijesti za podizanje nagrade. S nagradama koje nisu preuzete u navedenom roku postupit će se u skladu sa Zakonom o igrama na sreću (Narodne novine br. 87/09, 35/13, 158/13, 41/14, 143/14) i Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara (Narodne novine br. 8/10). Ako dobitnik iz bilo kojeg razloga ne može prihvatiti nagradu, on gubi pravo na nju i nema pravo potraživati naknadu.

   

  10. Suglasnost s pravilima: Smatra se da se sudjelovanjem u nagradnoj igri (slanjem SMS poruke) sudionik definitivno obvezao na ova Pravila nagradne igre, što je neopozivi uvjet za sudjelovanje u nagradnoj igri. Upisani podaci moraju biti vjerodostojni. Nagradna igra podliježe važećoj zakonskoj regulativi Republike Hrvatske. Pravila počinju vrijediti nakon što ih odobri Ministarstvo Financija i budu objavljena na Internet stranicama mobitelmedia.hr.

   

  11. Zaštita osobnih podataka: Sudjelovanjem u nagradnoj igri Sudionik daje suglasnost da Priređivač pohrani njegove osobne podatke u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka. Po završetku nagradne igre ta se suglasnost može povući u svakom trenutku. Sudionici svojim sudjelovanjem u nagradnoj igri neopozivo prihvaćaju da, ukoliko postanu dobitnici, Priređivač može u reklamne svrhe koristiti njihovu fotografiju, ime, adresu te ostale podatke vezane za sudionika.

  Priređivač zadržava pravo po svom isključivom nahođenju poništiti, prekinuti, preinačiti ili obustaviti čitavu nagradnu igru ako se nagradna igra ne bude mogla provesti iz razloga više sile, uključujući zarazu računalnim virusom, računalne pogreške, manipulaciju, neovlašteni zahvat, prevaru, tehnički kvar, ljudsku pogrešku ili bilo koji drugi razlog koji je izvan kontrole Priređivača, a koji ugrožava ili utječe na upravljanje, sigurnost, pravičnost, etičnost ili ispravnu provedbu nagradne igre.

  U slučaju spora između Priređivača i sudionika nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

  Rješenje Ministarstva financija:

  KLASA: UP/I-460-02/16-01/614

  UR. BROJ: 513-07-21-01/16-3