Colgate nagradna igra: Osvoji krstarenje Mediteranom

In June 2, 2016
 • Dobitnici

  Nagrada: Krstarenje Mediteranom za dvije osobe

  Dobitnik: Sanja Radić, Zagreb

   

  Nagrada: Besplatna kupovina u Konzum prodavaonici u trajanju 2 minute

  Dobitnici: Željka Alilović, Sesvetski Kraljevec

  Mario Hrebak, Varaždin

  Suzana Šuran, Fažana

  Josip Benković, Slatina

  Ksenija Trošelj, Đurđenovac

  Mario Maruševac, Čakovec

  Katarina Runjak, Virovitica

  Sonja Betlehem Bebek, Koprivnica

  Valerija Abramić, Valpovo

  Marina Borojević, Zagreb

  Marijana Grubišić, Kaštel Gomilica

  Josipa Brebrić, Zagreb

  Dubravka Gavrić, Slavonski Brod

  Ivan Vincelj, Pregrada

  Zdenko Knezić, Oroslavje

 • Pravila

  Temeljem članka 69. Zakona o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10) AWT INTERNATIONAL d.o.o., Slavonska avenija 52/a, 10000 Zagreb, OIB 57159149897, donosi sljedeća:

  PRAVILA NAGRADNE IGRE

  „Osvoji krstarenje Mediteranom“

   

  Članak 1. Priređivač

  Priređivač nagradne igre je AWT INTERNATIONAL d.o.o., Slavonska avenija 52/a, 10000 Zagreb, OIB 57159149897. Tehničku podršku u provedbi nagradne igre pruža Mobitel Media d.o.o., Šoštarićeva 10, 10000 Zagreb, OIB 84873605417.

  Članak 2. Trajanje nagradne igre

  Nagradna igra se provodi od 2. lipnja 2016. do 30. lipnja 2016. u svim Konzum prodavaonicama  na području Republike Hrvatske.

  Članak 3. Svrha nagradne igre

  Nagradna igra priređuje se u cilju promidžbe Priređivača.

  Članak 4. Način sudjelovanja u nagradnoj igri

  Za sudjelovanje u nagradnoj igri potrebno je u vrijeme trajanja nagradne igre kupiti minimalno jedan Colgate proizvod u bilo kojoj Konzum prodavaonici. Broj računa potrebno je prijaviti slanjem SMS poruke:

  COLGATE, broj računa, ime i prezime, adresa (ulica, mjesto i poštanski broj) na broj 60221. Cijena SMS poruke je 2,40 kn, PDV uključen.

  Originalni račun, kao dokaz o kupovini, potrebno je sačuvati do kraja nagradne igre te na zahtjev Priređivača predočiti pri podizanju nagrade. Svaki sudionik može sudjelovati u nagradnoj igri neograničen broj puta s različitim brojevima računa. Svaki pojedini račun može biti iskorišten samo jedanput. U slučaju da račun s istim brojem bude ponovno poslan od strane iste ili druge osobe (s istog ili drugog broja mobilnog telefona) ta će prijava biti proglašena nevažećom.

  Članak 5. Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri

  U nagradnoj igri imaju pravo sudjelovati svi potrošači koji udovoljavaju uvjetu iz Članka 4., osim zaposlenika tvrtki AWT INTERNATIONAL d.o.o., MSC Krstarenja d.o.o. i Mobitel Media d.o.o., kao ni članovi njihove uže obitelji.

  Članak 6. Nagradni fond

  Nagradni fond sastoji se od:

  • krstarenje Mediteranom za dvije osobe u vrijednosti 11.250,00 kuna, PDV uključen (1 dobitnik)
  • besplatna kupovina u Konzum prodavaonici u trajanju 2 minute do maksimalnog iznosa 3.000,00 kuna (15 dobitnika)

  U cijenu krstarenja je uključeno:

  • smještaj u rezerviranoj kabini tijekom krstarenja
  • lučke takse
  • pet obroka dnevno: doručak, ručak, užina, večera, ponoćna zakuska
  • organizirani zabavno/rekreativni program na brodu
  • korištenje bazena, fitness dvorane, knjižnice, sportskog terena, hidromasažnih kada, kazališta, kina i casina
  • kapetanov koktel dobrodošlice
  • gala večere

  U cijenu krstarenja nije uključeno:

  • prijevoz od/do ukrcajne/iskrcajne luke
  • piće na brodu
  • izleti u lukama pristajanja broda
  • internet usluga
  • naknade za usluge na brodu: 9 EUR po noći za osobu iznad 13 godina starosti, 50% cijene za djecu 2 – 13 godina starosti (gratis za djecu ispod 2 godine starosti)
  • naknada za konzumaciju pića u barovima i restoranima (15% popusta na ukupnu potrošnju pića bit će uključeno na završnom računu)
  • donacija za UNICEF 1 EUR po osobi
  • korištenje saune, wellness centra i SPA centra

  Za besplatnu kupovinu u Konzum prodavaonicama nisu raspoloživi proizvodi tehničke prirode.

  Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 56.250,00 kuna. Priređivač se obvezuje uplatiti 5% ukupne vrijednosti nagradnog fonda u korist Crvenog križa Republike Hrvatske.

  Članak 7. Izvlačenje i objava dobitnika

  Izvlačenje dobitnika održat će se 4. srpnja 2016. u prostorijama Colgate Palmolive Adria, na adresi Iblerov trg 10, Zagreb. Bit će izvučeno 16 dobitnika za nagrade iz Članka 6. ovih pravila.

  Izvlačenje dobitnika nadzirat će tročlana komisija te će se o tijeku izvlačenja voditi zapisnik.

  Komisija će provjeriti je li dobitnik sudjelovao u nagradnoj igri sukladno ovim pravilima. U slučaju da se njegova prijava proglasi nevažećom nagrada će biti podijeljena sljedećem izvučenom sudioniku koji ima pravo na nagradu.

  Imena svih dobitnika bit će objavljena u roku od 8 dana od izvlačenja na Internet stranici www.mobitelmedia.hr.

  Članak 8. Preuzimanje nagrada

  Nagrada se ne može zamijeniti za novac. Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Priređivača nagradne igre, kao i MSC Krstarenja d.o.o. prema dobitniku. Dobitnici će o dobitku biti obaviješteni u roku 8 dana od izvlačenja. Dobitnici moraju preuzeti nagradu u roku 30 dana od dana primitka obavijesti o dobivenoj nagradi, uz predočenje identifikacijske isprave.

  Ako dobitnici nagrade ne podignu u tom roku, bit će ponovno obaviješteni i nagrade će moći podignuti u roku od 15 dana od dana primitka dodatne obavijesti. Ako dobitnik nije u mogućnosti osobno preuzeti svoju nagradu može je preuzeti od strane dobitnika ovlaštena osoba, također uz predočenje identifikacijske isprave. Ako je dobitnik maloljetna osoba, nagradu mogu, uz predloženu odgovarajuću dokumentaciju u njegovo ime preuzeti njegovi roditelji ili skrbnici. Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri sudionici se slažu da, ako postanu dobitnici nagrada, njihove osobne podatke: ime i prezime, adresu, sliku i slično Priređivač može koristiti u promocijske svrhe bez naknade i prethodne suglasnosti dobitnika te da se oni mogu objaviti u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.

  Organizator krstarenja, MSC Krstarenja d.o.o., zadržava pravo odabira broda, itinerara i datuma polaska. Dobitnik ima pravo na dvije ponude od strane MSC Krstarenja d.o.o. Nakon druge odbijene ponude dobitnik više nema pravo na istu. Nagrada je iskoristiva u roku osam mjeseci od dana izvlačenja.

  Nagrada može biti uručena dobitniku najkasnije 72 sata prije polaska broda. Dobitnik mora posjedovati sve putne dokumente čija valjanost ne istječe mjesec dana nakon datuma polaska. Sve administrativne poslove dobitnik obavlja direktno putem ureda MSC Krstarenja d.o.o.

  U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika. S nagradama koje ne budu realizirane postupit će se u skladu sa Zakonom o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14) i Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10).

  Članak 9. Ostale odredbe

  Priređivač ne odgovara za nepotpune i neispravne prijave. Priređivač i osobe koje sudjeluju u provođenju nagradne igre ne odgovaraju za moguću štetu, koja bi mogla proizlaziti iz nagrada ili pogodnosti.

  Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni na Internet stranici www.mobitelmedia.hr. Priređivač u tom slučaju sudionicima ne odgovara za moguću štetu.

  Odluka Priređivača o svim pitanjima vezanim uz nagradnu igru odnosno primjenu ovih pravila konačna je i obvezuje sve sudionike.

  Članak 10. Objava pravila

  Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija bit će objavljena na Internet stranici www.mobitelmedia.hr prije početka nagradne igre.

  Članak 11. Korištenje osobnih podataka

  Sudionici u nagradnoj igri sudjelovanjem, odnosno slanjem SMS poruke, očituju svoje prihvaćanje ovih Pravila te bez daljnjeg pitanja i odobrenja ovlašćuju Priređivača da prikuplja i obrađuje navedene osobne podatke u svrhu provođenja nagradne igre i vlastitih marketinških aktivnosti. Sudionik u bilo kojem trenutku može zatražiti odjavu od primanja ovakvih obavijesti.

  Priređivač će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi osigurao da se osobni podaci sudionika u nagradnoj igri obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim zakonodavstvom.

  Članak 12. Rješavanje pritužbi i valjanost pravila

  Sve pritužbe i reklamacije rješava Priređivač. U slučaju osnovanih pritužbi Priređivač se obvezuje u što kraćem vremenu ispraviti nedostatke i o tome obavijestiti sudionika odnosno ako je to potrebno i ostale sudionike.

  U slučaju spora između Priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski građanski sud u Dubrovniku.