Konzum nagradna igra: Škola je cool

In August 18, 2016
 • Dobitnici

  Nagrada: 2 ulaznice za koncert Justina Biebera

  Dobitnici: Ančica Rogulj Plećaš, Ploče

  Karmen Vicković, Zadar

  Anja Martinez, Varaždin

  Danijela Slunjski, Jastrebarsko

  Valentina Malešević, Malinska

  Nagrada: Tablet 7″ MyTab M700

  Dobitnici: Darko Markulin, Karlovac

  Anja Jogunica,

  Edi Paul Šimić, Zagreb

  Borna Paun, Vukovar

  Manuela Bogdan, Bjelovar

  Romana Djedović, Našice

  Iva Raskaj, Osijek

  Nera Grgić, Zadar

  Patricija Grabar, Našice

  Marijana Anđelić, Umag

  Ela Pogarčić, Zagreb

  Ivana Fundurulić, Zagreb

  Marija Ploskonka, Podravske Sesvete

  Branka Šainović, Koprivnica

  Nikol Galić, Zagreb

  Romina Janečić, Slatina

  Josipa Zanze, Rijeka

  Ana Marija Bukvić, Rab

  Dragan Braus, Pula

  Ivanka Stojanović, Cerna

  Nagrada: Smartphone 4,5“ H18 NOA H44E

  Dobitnici: Lucija Miloš, Brdovec

  Vesna Mijaljević, Zadar

  Toni Beniković, Osijek

  Ljiljana Augustinović, Korčula

  Nikola Smajić, Split

  Kristina Kolak, Đakovo

  Zlatan Valentić, Šibenik

  Leonora Emini, Vukovar

  Tatjana Stublić, Velika Gorica

  Marinko Duić, Vinkovci

  Katica Oršolić, Karlovac

  Alisa Omeragić, Zagreb

  Kristina Svalina, Sinj

  Ante Panadić, Kaštel Kambelovac

  Mirna Koprolčec, Zagreb

  Emanuel Hladnić, Virje

  Anita Čavka, Split

  Maja Šarić, Split

  Jasna Šimić, Zagreb

  Katarina Katavić, Našice

 • Pravila

  Temeljem članka 69. Zakona o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14) Konzum trgovina na veliko i malo d.d., Zagreb, Marijana Čavića 1/a, OIB 29955634590, donosi sljedeća:

   

  PRAVILA NAGRADNE IGRE

  „Škola je Cool“

   

  Članak 1: Priređivač

  Nagradnu igru „Škola je Cool“ priređuje trgovačko društvo Konzum d.d. Zagreb (OIB: 29955634590), Marijana Čavića 1/a, 10000 Zagreb (dalje u tekstu Priređivač).

   

  Članak 2: Trajanje, svrha i mjesta provođenja nagradne igre

  Nagradna igra traje od 18.08.2016. do 18.09.2016. i provodi se u svrhu promocije Priređivača i unapređenja prodaje, a odnosi se na sve prodavaonice trgovačkog društva Konzum d.d. u Republici Hrvatskoj. Popis prodavaonica dostupan je na službenim web stranicama tvrtke: www.konzum.hr.

   

  Članak 3: Područje promocije

  Nagradna igra se organizira i provodi u svim prodavaonicama Konzuma. U prodavaonicama će se za vrijeme trajanja nagradne igre nalaziti promotivni materijali s informacijama o načinu sudjelovanja u nagradnoj igri.

  Nagradna igra se odnosi na proizvode iz asortimana školskog pribora.

   

  Članak 4: Fond nagrada

  Fond nagrada sastoji se od:

  Nagrada Vrijednost Količina Ukupno
  Smartphone 4,5“ H18 NOA H44E 599,00 kn 20 11.980,00 kn
  Tablet 7″ MyTab M700 499,00 kn 20 9.980,00 kn
  2 ulaznice za koncert Justina Biebera (tribina A&C + after) 1.880,00 kn

  5

  9.400,00 kn
  UKUPNO 45 31.360,00 kn

  Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 31.360,00 kuna.

   

  Članak 5: Pravo sudjelovanja

  Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri i izvlačenju imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, osim radnika Priređivača i agencija koje su izravno uključene u realizaciju nagradne igre, kao i užih članova njihovih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća) koji zadovolje uvjete za sudjelovanje u nagradnoj igri.

   

  Članak 6: Način sudjelovanja

  U periodu od 18.08.2016. do 18.09.2016. godine za svakih potrošenih 50 kuna na artikle iz školskog asortimana kupac ostvaruje pravo sudjelovanja u nagradnoj igri. Sudjelovanje se može ostvariti slanjem SMS poruke sadržaja:

  KONZUM, broj računa, ime i prezime, adresa na broj 60023 (2,40 kn/SMS)

  Svaki pojedini račun poruke može biti prijavljen samo jednom. U slučaju da račun s istim brojem bude ponovno poslan od strane iste ili druge osobe, takva prijava će biti nevažeća.

   

  Članak 7: Izvlačenje dobitnika nagrada

  Izvlačenje dobitnika će se održati 20.09.2016. u 12h u Super Konzumu Radnička, Radnička cesta 49, 10000 Zagreb. U izvlačenju će sudjelovati sve ispravne SMS poruke. Dobitnici nagrada će biti izvučeni putem računalne aplikacije, metodom slučajnog odabira. Izvlačenje će nadgledati tročlana komisija. U slučaju da izvučena prijava ne ispunjava uvjete iz članka 6. ovih Pravila, smatrat će se nevažećom te će biti izvučen novi dobitnik.

   

  Članak 8: Preuzimanje nagrada

  Nagrada osvojena na izvlačenju može se preuzeti u dogovoru s Odjelom marketinga Priređivača najkasnije 30 dana od dana primitka pisane obavijesti o dobitku nagrade, uz predočenje osobne iskaznice. Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obaveze priređivača nagradne igre prema dobitniku. Ako je dobitnik nagrade maloljetna osoba, nagrada se prenosi na roditelje ili skrbnike.

   

  Članak 9: Sudionici u nagradnoj igri

  Sudionici u nagradnoj igri ne mogu zahtijevati od Priređivača nagradu u većem iznosu ili drukčiju nagradu od one koja je navedena u ovim pravilima. Nagrada se ne može zamijeniti za novac. Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri sudionici prihvaćaju ova pravila. Maloljetnici imaju pravo sudjelovati u nagradnoj igri u skladu sa zakonom.

   

  Članak 10: Publicitet

  Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri, sudionici su suglasni da, ako postanu dobitnici nagrade, njihovo ime, adresa i slika mogu od strane Priređivača biti objavljeni i korišteni u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu bez naknade.

   

  Članak 11: Objava dobitnika

  Imena dobitnika nagrada bit će objavljena 21.09.2016. na službenim web stranicama tvrtke: www.konzum.hr.

   

  Članak 12: Porezi

  Sve eventualne poreze, obveze i naknade izravno povezane s nagradom ove nagradne igre snosi Priređivač.

   

  Članak 13: U slučaju spora

  U slučaju spora između Priređivača i sudionika nagradne igre, nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

   

  Članak 14: Mogućnost prekida nagradne igre

  Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju nastupa okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni putem službenih web stranica tvrtke: www.konzum.hr.

  Rješenje Ministarstva financija:

  KLASA: UP/I-460-02/16-01/544

  UR. BROJ: 513-07-21-01/16-3

  16. kolovoz 2016.