Labud nagradna igra: Čarli makeover

In April 5, 2016
 • Glavna nagrada

  Nagrada: Makeover doma i čišćenje doma na godinu dana

  Dobitnica: Romana Capan, Zagreb

 • Tjedni dobitnici

  Nagrada: Čišćenje doma na 6 mjeseci

  Dobitnici: 1. tjedan, Dunja Böhm Malešević, Zagreb

  2. tjedan, Tatjana Magdalenić, Čakovec

  3. tjedan, Davorka Štrumberger, Zagreb

  4. tjedan, Simica Versić, Donja Lomnica

  5. tjedan, Martina Marušinac, Crikvenica

 • Dnevni dobitnici

  Nagrada: Konzum poklon bon u vrijednosti 200,00 kn

  Dobitnici:

  1. TJEDAN

  Dalibor Petir, Zagreb
  Klara Matijašević, Vinkovci
  Nataša Tomić Strelec, Varaždin
  Ana Ilić Galić, Zagreb
  Manuela Habijanec, Vrbovec
  Ančica Sečan Matijaščić, Zagreb
  Jasmina Štimac, Gerovo

  2. TJEDAN

  Jelena Kelebuh Arambašić, Zagreb
  Sanja Jukić, Zagreb
  Tatjana Magdalenić, Čakovec
  Zora Višnjić, Vinkovci
  Marija Flanjak, Karlovac
  Inka Andračić, Osijek
  Smiljka Premak, Poreč

  3. TJEDAN

  Damir Batrnek, Čepin
  Dino Zamečnik, Sarvaš
  Ivana Karlović, Donja Lomnica
  Tatjana Bjedov, Osijek
  Eduard Kloss, Vinkovci
  Vesna Opačak, Slavonski Brod
  Slavica Bek, Čepin

  4. TJEDAN

  Ivona Kozarić, Zagreb
  Vesna Mijaljević, Zadar
  Kristijan Borko, Zagreb
  Anela Galić, Split
  Saša Šoše, Sesvete
  Antonio Starčević, Osijek
  Marija Sikirica, Zagreb

  5. TJEDAN

  Biblijana Šepčić, Rijeka
  Robert Raff, Osijek
  Anica Dunić, Osijek
  Renata Kranjčec, Zagreb
  Danijela Merle, Donja Lomnica
  Zdenka Bencan, Viškovo
  Kristina Mravak, Zagreb

 • Pravila

  Temeljem članka 69. Zakona o igrama na sreću (NN 87/09) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10) Labud d.o.o., Radnička cesta 173r, 10000 Zagreb, OIB 23359164583, donosi sljedeća

  PRAVILA NAGRADNE IGRE

  „Čarli makeover“

   

   

  Članak 1. Priređivač

  Priređivač nagradne igre je Labud d.o.o., Radnička cesta 173r, 10000 Zagreb, OIB 23359164583. Tehničku podršku u provedbi nagradne igre pruža Mobitel Media d.o.o., Šoštarićeva 10, 10000 Zagreb, OIB 84873605417.

  Članak 2. Trajanje nagradne igre

  Nagradna igra provodi se od 4. travnja 2016. do 8. svibnja 2016. u prodavaonicama Konzum i Kozmo na području Republike Hrvatske.

  Članak 3. Svrha nagradne igre

  Nagradna igra priređuje se u cilju promidžbe Priređivača.

  Članak 4. Način sudjelovanja u nagradnoj igri

  Za sudjelovanje u nagradnoj igri potrebno je u vrijeme trajanja nagradne igre kupiti deterdžent za ručno pranje posuđa Čarli i bilo koja dva Labud ili Meteor proizvoda na istom računu u bilo kojoj Konzum ili Kozmo prodavaonici na području Republike Hrvatske. Broj računa potrebno je prijaviti:

  • Slanjem SMS poruke sadržaja:
  • CARLI, broj računa, ime i prezime, adresa (ulica, mjesto i poštanski broj) na broj 60221. Cijena SMS poruke je 2,40 kn, PDV uključen.

  ili

  • Ispunjavanjem obrasca na Internet stranici labud.hr ili Facebook stranici http://www.facebook.com/labud.hr (potrebno je upisati broj računa, ime i prezime, adresu i kontakt broj mobitela/telefona).

  Originalni račun, kao dokaz o kupovini, potrebno je sačuvati do kraja nagradne igre te na zahtjev Priređivača predočiti pri podizanju nagrade. Svaki sudionik može sudjelovati u nagradnoj igri neograničen broj puta s različitim brojevima računa. Svaki pojedini račun može biti iskorišten samo jedanput. U slučaju da račun s istim brojem bude ponovno poslan od strane iste ili druge osobe (s istog ili drugog broja mobilnog telefona) ta će prijava biti proglašena nevažećom.

  Članak 5. Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri

  U nagradnoj igri imaju pravo sudjelovati svi potrošači koji udovoljavaju uvjetu iz Članka 4., osim zaposlenika tvrtki Labud d.o.o. i Mobitel Media d.o.o., kao ni članovi njihove uže obitelji.

  Članak 6. Nagradni fond

  Nagradni fond sastoji se od:

  • Glavna nagrada: makeover doma i čišćenje doma na godinu dana u vrijednosti 40.000,00 kn, PDV uključen (1 dobitnik)
  • Tjedna nagrada: čišćenje doma na 6 mjeseci u vrijednosti 3.600,00 kn, PDV uključen (5 dobitnika)
  • Dnevna nagrada: Konzum poklon bon u vrijednosti 200,00 kn, PDV uključen (35 dobitnika)

  Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 65.000,00 kuna. Priređivač se obvezuje uplatiti 5% ukupne vrijednosti nagradnog fonda u korist Crvenog križa Republike Hrvatske.

  Nagrada „Makeover doma i čišćenje doma na godinu dana“ uključuje savjetodavni angažman arhitekt interijer dizajnerice Mije Kovačić, izmjene u stanu estetske prirode (bez građevinskih radova) te uslugu profesionalne tvrtke za čišćenje u trajanju od 6 sati mjesečno (2 x 3h ili 1 x 6h) kroz 12 mjeseci.

  Nagrada „Čišćenje doma na 6 mjeseci“ uključuje uslugu profesionalne tvrtke u trajanju od 4 sata mjesečno (2 x 2h ili 1 x 4h) kroz 6 mjeseci.

  Članak 7. Izvlačenje i objava dobitnika

  Izvlačenje dobitnika dnevnih nagrada (Konzum poklon bon u vrijednosti 200,00 kn) održavat će se svakog radnog dana u razdoblju trajanja nagradne igre u prostorijama tvrtke Priređivača, slučajnim odabirom iz baze poslanih SMS poruka i prijava s Internet  i Facebook stranice koje su prikupljene prethodnog dana (npr. izvlačenje za 5.4. bit će organizirano 6.4., a u izvlačenje ulaze sve ispravne SMS poruke i prijave s Internet i Facebook stranice zaprimljene u periodu od 5.4. u 00:00:00 do 5.4.2016. u 23:59:59). Ponedjeljkom se izvlače dobitnici za prethodni petak, subotu i nedjelju. Tročlana komisija će nadgledati ispravnost izvlačenja dobitnika nagrada.

  Izvlačenje dobitnika tjednih nagrada (čišćenje doma na 6 mjeseci u vrijednosti 3.600,00 kn) održavat će se svakog ponedjeljka za prethodni tjedan za prva četiri tjedna nagradne igre prema sljedećem rasporedu:

  1. tjedno izvlačenje 11.4.2016. (za prijave od 4.4. do 10.4.2016.),
  2. tjedno izvlačenje 18.4.2016. (za prijave od 11.4. do 17.4.2016.),
  3. tjedno izvlačenje 25.4.2016. (za prijave od 18.4. do 24.4.2016.),
  4. tjedno izvlačenje 2.5.2016. (za prijave od 25.4. do 1.5.2016.),
  5. tjedno izvlačenje 9.5.2016. (za prijave od 2.5. do 8.5.2016.).

  Izvlačenje dobitnika glavne nagrade (makeover doma i čišćenje doma na godinu dana u vrijednosti 40.000,00 kn) će se održati 9.5.2016., pri čemu u izvlačenju sudjeluju prijave primljene od 4.4. do 8.5.2016.).

  Izvlačenje dobitnika nadzirat će tročlana komisija te će se o tijeku izvlačenja voditi zapisnik.

  Komisija će provjeriti je li dobitnik sudjelovao u nagradnoj igri sukladno ovim pravilima. U slučaju da se njegova prijava proglasi nevažećom nagrada će biti dodijeljena sljedećem izvučenom sudioniku koji ima pravo na nagradu.

  Imena svih dobitnika bit će objavljena u roku od 8 dana od izvlačenja na Internet stranici www.labud.hr.

  Članak 8. Preuzimanje nagrada

  Nagrada se ne može zamijeniti za novac. Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze priređivača nagradne igre prema dobitniku. Dobitnici će o dobitku biti obaviješteni u roku od 8 dana od izvlačenja. Dobitnici moraju preuzeti nagradu u roku od 30 dana od dana primitka obavijesti o dobivenoj nagradi, uz predočenje identifikacijske isprave.

  Ako dobitnici nagrade ne podignu u tom roku, bit će ponovno obaviješteni i nagrade će moći podignuti u roku od 15 dana od dana primitka dodatne obavijesti. Ako dobitnik nije u mogućnosti osobno preuzeti svoju nagradu može je preuzeti od strane dobitnika ovlaštena osoba, također uz predočenje identifikacijske isprave. Ako je dobitnik maloljetna osoba, nagradu mogu, uz predloženu odgovarajuću dokumentaciju u njegovo ime preuzeti njegovi roditelji ili skrbnici. Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri sudionici se slažu da, ako postanu dobitnici nagrada, njihove osobne podatke: ime i prezime, adresu, sliku i slično priređivač može koristiti u promocijske svrhe bez naknade i prethodne suglasnosti dobitnika te da se oni mogu objaviti u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.

  U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika. S nagradama koje ne budu realizirane postupit će se u skladu sa Zakonom o igrama na sreću (NN 87/09) i Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10).

  Članak 9. Ostale odredbe

  Priređivač ne odgovara za nepotpune i neispravne prijave. Priređivač i osobe koje sudjeluju u provođenju nagradne igre ne odgovaraju za moguću štetu, koja bi mogla proizlaziti iz nagrada ili pogodnosti.

  Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni na Internet stranici www.labud.hr. Priređivač u tom slučaju sudionicima ne odgovara za moguću štetu.

  Odluka priređivača o svim pitanjima vezanim uz nagradnu igru odnosno primjeru ovih pravila konačna je i obvezuje sve sudionike.

  Članak 10. Objava pravila

  Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija bit će objavljena na Internet stranici www.labud.hr prije početka nagradne igre.

  Članak 11. Korištenje osobnih podataka

  Sudionici u nagradnoj igri sudjelovanjem, odnosno slanjem SMS poruke ili ispunjavanjem obrasca na Internet ili Facebook stranici, očituju svoje prihvaćanje ovih Pravila te bez daljnjeg pitanja i odobrenja ovlašćuju Priređivača da prikuplja i obrađuje navedene osobne podatke u svrhu provođenja nagradne igre i vlastitih marketinških aktivnosti. Sudionik u bilo kojem trenutku može zatražiti odjavu od primanja ovakvih obavijesti.

  Priređivač će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi osigurao da se osobni podaci sudionika u nagradnoj igri obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim zakonodavstvom.

  Članak 12. Rješavanje pritužbi i valjanost pravila

  Sve pritužbe i reklamacije rješava priređivač. U slučaju osnovanih pritužbi priređivač se obvezuje u što kraćem vremenu ispraviti nedostatke i o tome obavijestiti sudionika odnosno ako je to potrebno i ostale sudionike.

  U slučaju spora između priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

  Rješenje Ministarstva financija:

  KLASA: UP/I-460-02/16-01/212

  BROJ: 513-07-21-01/16-3

  1. travnja 2016.