Zvijezda nagradna igra: Margo kupujem i na more putujem!

In May 2, 2016
 • Dobitnici

  Nagrada: Sedmodnevno ljetovanje na hrvatskoj obali za četveročlanu obitelj (all inclusive)

  Dobitnici: Marija Balatinac, Osijek

  Ljiljana Sučić, Nijemci

  Nagrada: 5.000,00 kuna na Konzum poklon kartici 

  Dobitnici: Štefica Bistrović, Lepoglava

  Stana Tarabarić, Kaštel Lukšić

  Jasna Hećimović, Zagreb

  Miro Hantak, Vinica

  Barbara Briški, Varaždin

  Nagrada: 1.000,00 kuna na Konzum poklon kartici

  Dobitnici:

  Andrijana Jalžabetić, Ferdinandovac

  Ivan Seki, Buševec

  Saša Mandić, Samobor

  Renata Ćorić, Zagreb

  Aleksandra Vaskova, Zagreb

  Kruno Zamečnik, Sarvaš

  Tatjana Huber, Suhopolje

  Mate Talaja, Osijek

  Marina Ljubića, Okrug Gornji

  Maja Jovinac, Valpovo

  Tinka Borić Fistanić, Podgora

  Andreja Habijanac, Zagreb

  Katica Reba, Osijek

  Tomislav Barači, Dugo Selo

  Dubravka Vidaković, Osijek

  Nagrada: 500,00 kuna na Konzum poklon kartici

  Dobitnici:

  Mira Puljiz, Split

  Milovan Frlan, Viškovo

  Ana Hajsek, Zagreb

  Dragan Grubješić, Karlovac

  Romana Horvat, Bregana

  Emilija Gušev, Koprivnica

  Maja Lilek, Ludbreg

  Marijana Dvorski, Bistra

  Božidar Šoštar, Ivanec

  Nada Mokoš, Zagreb

  Karmenka Dolinac, Velika Gorica

  Verica Franjin, Našice

  Sunčana Štehec Lisak, Ivanić-Grad

  Ante Krezić, Dugo Selo

  Jelena Todorović, Rijeka

  Tanja Oto, Prelog

  Tomislav Klačmer, Pakrac

  Tihomir Perković, Dugo Selo

  Livio Racane, Zagreb

  Valentina Pongračić, Cestica

   

  Nagrada: 200,00 kuna na Konzum poklon kartici

  Dobitnici:

  Bojana Radosavljević, Osijek

  Eduard Kloss, Vinkovci

  Ana Šarek, Vukovar

  Iva Moslavac, Virovitica

  Milena Štokovac, Buje

  Ivana Hujdurović, Ilok

  Vedran Vedriš, Daruvar

  Boro Kotrljanović, Slavonski Brod

  Gordana Kranjčec, Zagreb

  Ljuba Agić, Osijek

  Valter Zuljani, Lovran

  Štefica Lamot, Pregrada

  Ivan Bošković, Požega

  Milenka Uvodić, Klis

  Ivan Burić, Zagreb

  Zdenka Dodig, Osijek

  Loris Anušić, Zagreb

  Vera Rončević, Zagreb

  Bjanka Braić, Žrnovnica

  Ivica Greguranić, Sesvete

  Vladimir Žunec, Pisarovina

  Pavica Skelac, Valpovo

  Katarina Holek, Koprivnica

  Katica Banić, Zadar

  Vid Zaninović, Hvar

  Ivan Vincelj, Pregrada

  Sanja Šelj, Pula

  Ana Bartolović, Osijek

  Vedrana Buktenica, Split

  Željko Dobrovoljec, Sesvete

  Vesna Vidić, Zagreb

  Vesna Mikelić, Vranjić

  Jelena Ganjto, Zagreb

  Mihaela Markov, Mala Buna

  Goran Pavliček, Sveti Ivan Zelina

  Ivanka Benutić, Kaštel Stari

  Ines Budić, Split

  Jasna Hladnić, Virje

  Zoran Zanze, Rijeka

  Draga Srnec, Mursko Središće

  Krešimir Barišić, Osijek

  Nada Petak, Vrbovec

  Jasna Oparić, Kutina

  Antonija Šebalj, Karlovac

  Marjan Horvat, Sveta Marija

  Mladen Kerdeš, Bulinac

  Danijela Rak, Jastrebarsko

  Katarina Rajković, Varaždin

  Leonida Tošić, Zadar

  Gordana Grabar, Varaždinske Toplice

  Tatjana Sever, Zagreb

  Silvija Stubičar, Zagreb

  Željka Starčević, Osijek

  Ivana Jerkunica, Kaštel Sućurac

  Tamara Radočaj, Tužno

  Mirjana Smolić, Zabok

  Tatjana Bjedov, Osijek

  Katarina Stivičić, Zagreb

  Jadranka Mahmutović, Požega

  Lidija Rauker, Vrbovsko

  Milivoj Klen, Varaždin

  Kristina Ticl, Velika

  Anita Dabelić, Slatine

  Dario Belić, Varaždin

  Andrej Babinčak, Vukovar

  Sandra Jurčan, Cerovlje

  Javorka Blažević, Rijeka

  Roberta Marčan, Sesvete

  Davor Ercegović, Split

  Blaženka Jajetić, Vinkovci

  Nikolina Krupljanić, Zaprešić

  Milivoj Mitrović, Zagreb

  Branka Žunić, Sesvetski Kraljevec

  Milena Vidović, Krapina

  Ana Štimac, Zagreb

  Elena Golojka, Buzet

  Jasenka Mađar, Osijek

  Robert Pavić, Oriovac

  Dubravka Petrak, Pregrada

  Ana Marinkov, Novi Zagreb

  Nevenka Ratković, Zagreb

  Milena Krsnik, Zagreb

  Slavica Šimić, Đakovo

  Ankica Kutleša, Zagreb

  Ivanka Sliško, Ivanić-Grad

  Marija Kostić, Zagreb

  Ivana Čajsa, Garešnica

  Ivanka Muza, Pokupsko

  Ivana Čandrlić Dankoš, Osijek

  Gorana Dujić, Kaštel Lukšić

  Mirjana Sever, Osijek

  Antonija Trulec, Čazma

  Josip Galunić, Bjelovar

  Vesna Cirkvenčić, Orehovica

  Stjepan Berend, Križevci

  Ivanka Bašić, Split

  Ivana Vulović, Osijek

  Ivona Trtanj Šneler, Rijeka

  Đurđica Škarica, Ivankovo

  Lana Jurčević, Oriovac

 • Pravila

  Temeljem članka 69. Zakona o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10) Zvijezda d.d., Ulica Marijana Čavića 1, 10000 Zagreb, OIB 91492011748, donosi sljedeća:

  PRAVILA NAGRADNE IGRE

  „Margo kupujem i na more putujem!“

   

  Članak 1. Priređivač

  Priređivač nagradne igre je Zvijezda d.d., Ulica Marijana Čavića 1, 10000 Zagreb, OIB 91492011748. Tehničku podršku u provedbi nagradne igre pruža Mobitel Media d.o.o., Šoštarićeva 10, 10000 Zagreb, OIB 84873605417.

   

  Članak 2. Trajanje nagradne igre

  Nagradna igra se provodi od 2. svibnja 2016. do 19. lipnja 2016. u svim Konzum prodavaonicama na području Republike Hrvatske.

   

  Članak 3. Svrha nagradne igre

  Nagradna igra se priređuje u cilju promidžbe Priređivača.

   

  Članak 4. Način sudjelovanja u nagradnoj igri

  Za sudjelovanje u nagradnoj igri potrebno je u vrijeme trajanja nagradne igre kupiti bilo koja dva Margo proizvoda na jednom računu u bilo kojoj Konzum prodavaonici. Broj računa potrebno je prijaviti slanjem SMS poruke:

  MARGO, broj računa, ime i prezime, adresa (ulica, mjesto i poštanski broj) na broj 60221. Cijena SMS poruke je 2,40 kn, PDV uključen.

  Originalni račun, kao dokaz o kupovini, potrebno je sačuvati do kraja nagradne igre te na zahtjev Priređivača predočiti pri podizanju nagrade. Svaki sudionik može sudjelovati u nagradnoj igri neograničen broj puta s različitim brojevima računa. Svaki pojedini račun može biti iskorišten samo jedanput. U slučaju da račun s istim brojem bude ponovno poslan od strane iste ili druge osobe (s istog ili drugog broja mobilnog telefona) ta će prijava biti proglašena nevažećom.

   

  Članak 5. Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri

  U nagradnoj igri imaju pravo sudjelovati svi potrošači koji udovoljavaju uvjetu iz Članka 4., osim zaposlenika tvrtki Zvijezda d.d. i Mobitel Media d.o.o., kao i članova njihove uže obitelji.

   

  Članak 6. Nagradni fond

  Nagradni fond sastoji se od:

  • 2 x sedmodnevno ljetovanje na hrvatskoj obali za četveročlanu obitelj (all inclusive) u vrijednosti 30.000,00 kuna, PDV uključen (2 dobitnika)
  • 5 x 5.000,00 kuna na Konzum poklon kartici (5 dobitnika)
  • 15 x 1.000,00 kuna na Konzum poklon kartici (15 dobitnika)
  • 20 x 500,00 kuna na Konzum poklon kartici (20 dobitnika)
  • 100 x 200,00 kuna Konzum poklon kartici (100 dobitnika)

  Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 100.000,00 kn. Priređivač se obvezuje uplatiti 5% ukupne vrijednosti nagradnog fonda u korist Crvenog križa Republike Hrvatske.

  Nagradu „Sedmodnevno ljetovanje na hrvatskoj obali za četveročlanu obitelj“ moguće je iskoristiti do 30. rujna 2016.

   

  Članak 7. Izvlačenje i objava dobitnika

  Izvlačenje dobitnika održat će se 20. lipnja 2016. u sjedištu Priređivača. Izvući će se 142 dobitnika za nagrade iz Članka 6. ovih pravila.

  Izvlačenje dobitnika nadzirat će tročlana komisija te će se o tijeku izvlačenja voditi zapisnik.

  Komisija će provjeriti je li dobitnik sudjelovao u nagradnoj igri sukladno ovim pravilima. U slučaju da se njegova prijava proglasi nevažećom, nagrada će biti podijeljena sljedećem izvučenom sudioniku koji ima pravo na nagradu.

  Imena svih dobitnika bit će objavljena u roku od osam dana od izvlačenja na Internet stranici www.zvijezda.hr.

   

  Članak 8. Preuzimanje nagrada

  Nagrada se ne može zamijeniti za novac. Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Priređivača nagradne igre prema dobitniku. Dobitnici će o dobitku biti obaviješteni u roku od osam dana od izvlačenja. Dobitnici moraju preuzeti nagradu u roku od 30 dana od dana primitka obavijesti o dobivenoj nagradi, uz predočenje identifikacijske isprave.

  Ako dobitnici nagrade ne podignu u tom roku, bit će ponovno obaviješteni i nagrade će moći podignuti u roku od 15 dana od dana primitka dodatne obavijesti. Ako dobitnik nije u mogućnosti osobno preuzeti svoju nagradu može je preuzeti od strane dobitnika ovlaštena osoba, također uz predočenje identifikacijske isprave. Ako je dobitnik maloljetna osoba, nagradu mogu, uz predloženu odgovarajuću dokumentaciju u njegovo ime preuzeti njegovi roditelji ili skrbnici. Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri sudionici se slažu da, ako postanu dobitnici nagrada, njihove osobne podatke: ime i prezime, adresu, sliku i slično, Priređivač može koristiti u promocijske svrhe bez naknade i prethodne suglasnosti dobitnika te da se oni mogu objaviti u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.

  U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika. S nagradama koje ne budu realizirane postupit će se u skladu sa Zakonom o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14) i Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10).

   

  Članak 9. Ostale odredbe

  Priređivač ne odgovara za nepotpune i neispravne prijave. Priređivač i osobe koje sudjeluju u provođenju nagradne igre ne odgovaraju za moguću štetu koja bi mogla proizlaziti iz nagrada ili pogodnosti.

  Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni na Internet stranici www.zvijezda.hr. Priređivač u tom slučaju sudionicima ne odgovara za moguću štetu.

  Odluka Priređivača o svim pitanjima vezanim uz nagradnu igru odnosno primjenu ovih pravila konačna je i obvezuje sve sudionike.

   

  Članak 10. Objava pravila

  Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija bit će objavljena na Internet stranici www.zvijezda.hr prije početka nagradne igre.

   

  Članak 11. Korištenje osobnih podataka

  Sudionici u nagradnoj igri sudjelovanjem, odnosno slanjem SMS poruke, očituju svoje prihvaćanje ovih Pravila te bez daljnjeg pitanja i odobrenja ovlašćuju Priređivača da prikuplja i obrađuje navedene osobne podatke u svrhu provođenja nagradne igre i vlastitih marketinških aktivnosti. Sudionik u bilo kojem trenutku može zatražiti odjavu od primanja ovakvih obavijesti.

  Priređivač će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi osigurao da se osobni podaci sudionika u nagradnoj igri obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim zakonodavstvom.

   

  Članak 12. Rješavanje pritužbi i valjanost pravila

  Sve pritužbe i reklamacije rješava Priređivač. U slučaju osnovanih pritužbi Priređivač se obvezuje u što kraćem vremenu ispraviti nedostatke i o tome obavijestiti sudionika odnosno, ako je to potrebno, i ostale sudionike.

  U slučaju spora između Priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

   

  Rješenje Ministarstva financija:

  KLASA: UP/I- 460-02/16-01/276

  URBROJ: 513-07-21-01/16-3

  Zagreb, 26. travnja 2016.